Laat de Noordzee een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld
Ondanks de suizende wind en eindeloze regen trotseerden de deelnemers van de zevende Global Accelerator bijeenkomst het strand van IJmuiden. Een perfecte locatie om de dialoog aan te gaan over zeeën en oceanen, het herstel van ecosystemen en het behoud van diversiteit. Oftewel, Global Goals 14 en 15.

Zeeën en oceanen bedekken maar liefst driekwart van de aarde en zijn daarom een belangrijk onderwerp binnen de Global Goals. Doel 14, bescherming van zeeën en oceanen, is niet alleen belangrijk door de enorme oppervlakte die zeeën en oceanen beslaan, maar ook omdat ze cruciaal zijn voor handel en transport. Bovendien absorberen ze maar liefst 30 procent van de totale CO2 uitstoot. Doel 15, herstel van ecosystemen en behoud van biodiversiteit, is essentieel voor het gevecht tegen klimaatverandering, met name ontbossing en verwoestijning. Op het strand van IJmuiden worden deze twee doelen samen onder de loep genomen.

Mike Mannaart, secretaris bij KIMO (vereniging van gemeenten met gemeenschappelijke belangen op en aan de Noordzee) ziet binnen deze doelen een aantal uitdagingen voor Nederland. “Ten eerste moet de relatie tussen land en zee worden verduidelijkt. De verontreiniging op zee komt door activiteiten op het land”, zegt Mannaart. “Bovendien is Nederland afhankelijk van de zee en leeft tachtig procent van de bevolking aan de kust. Kustecosystemen zouden duurzaam moeten worden beheerd en beschermd. In Nederland is de toegang van kleinschalige ambachtelijke vissers tot maritieme hulpbronnen en markten op orde. In andere landen is dit vaak nog wel een probleem.”

“De verontreiniging op zee komt door activiteiten op het land”

Spreek dezelfde taal

Om goede doelen te kunnen stellen, moet het duidelijk zijn waar ze over gaan. Door het definiëren van kernwoorden zorgt het Water Footprint Network ervoor dat iedereen dezelfde taal spreekt: wat is eerlijk? En wat is slim? “CO2 is redelijk makkelijk te meten, maar water kent veel complexe definities. Wij geloven dat het mogelijk is om afspraken te maken over taalgebruik en de betekenis van deze definities”, zegt Xander de Bruine.

“Naast het definiëren van kernwoorden, brengt het Water Footprint Network het consumptiepatroon in kaart van verschillende landen. Nederland haalt 95 procent van het water uit export en 5 procent uit eigen wateren. Het grootste deel van wat er in Nederland  geconsumeerd wordt is niet duurzaam. Zwitserland is hier al wel uitgebreid mee bezig. Door de productie van bijvoorbeeld katoen, cacao of koffie, in het buitenland volgen, zien zij waar hun ecologische voetafdruk ligt. Op deze manier kunnen de landen zien welke producten van negatieve invloed zijn op de natuur”, vertelt De Bruine.

Bijenbestuiving, natuur en recreatie

Dat we moeten samenwerken om de Global Goals te bereiken komt in iedere bijeenkomst naar voren. Caroline van Leenders, oprichtster van de Community of Practice Financial institutes and Natural Capital, werkt ook op deze manier. Deze community werkt er aan om de negatieve impact van geld op natuurlijk kapitaal binnen de financiële sector te verminderen. Dit doen ze bijvoorbeeld door te investeren in een stabiele atmosfeer, hout en voedselproductie, bestuiving door bijen en recreatie in de natuur. Daarbij gaat het om leningen en investeringen voor het ontwikkelen van nieuwe financiële producten. “Natuurlijk kapitaal is alles wat de aarde ons biedt en we moeten daarom de natuur inzetten om bruikbare goederen en diensten te leveren”, aldus Van Leenders.

Caroline Leenders

Weg met die plastic tasjes

Omdat zeeën vaak niet toegekend zijn aan één land moet de bescherming van zeeën worden opgelost door internationale samenwerking, vinden de deelnemers tijdens de discussie. Een internationale organisatie als de Europese Unie, kan hier een rol in spelen. Denk dan bijvoorbeeld aan het verbieden van gratis plastic tasjes en het invoeren van statiegeld. Met de visserij in de Noordzee gaat het redelijk goed, laat ons hierin dan ook een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld, aldus de deelnemers. Gedragsverandering is van essentieel belang en daarvoor moeten we eerst het probleem zichtbaar maken. Diverse ideeën worden in de groep gegooid: kies een ambassadeur die de jonge generatie aanspreekt, denk aan wetgeving en boetes voor het gooien van afval op straat. Verander de standaard en zorg er voor dat toeristen, surfers, vissers en lokale natuurorganisaties allemaal betrokken worden bij het behalen van doelen 14 en 15.

De reeks estafettebijeenkomsten over de Global Goals is  afgerond. In het najaar vindt er een samenvoegende Global Goals Accelerator bijeenkomst plaats waarin de resultaten worden gedeeld en plannen zullen worden gesmeed voor het vervolg. Wil je graag op de hoogte blijven? Neem dan een kijkje op de website van de Global Goals Accelerator.

Foto’s: GEOMAN fotografie