Klimaatverandering onder de loep
De extreme regen van de laatste dagen is niemand ontgaan. Er was dan ook geen beter moment om de uitdagingen en oplossingen van klimaatverandering onder de loep te nemen. Vorige week donderdag stond de bijeenkomst van de Global Goals Accelerator in het teken van betaalbare energie en klimaatverandering, Global Goals 7 en 13.

Jan Paul van Soest, duurzaamheidsexpert, trapt de middag af met een inspirational talk. “Het is een fenomenale opgave om het energieprobleem aan te pakken. De Global Goals maken dit proces eigenlijk onnodig complex en het leidt ons af van de juiste doelstelling, namelijk het omlaag brengen van de CO2-uitstoot.” Volgens Van Soest is dit de enige mogelijkheid om onder de twee graden Celsius te blijven. Een doel dat is gesteld tijdens de Klimaattop in Parijs in december vorig jaar. Hierbij ondertekenden 190 landen een verdrag om de opwarming van de aarde tot maximaal twee graden te beperken. “Dit is een enorme uitdaging want hoe goedkoper de energie, hoe harder de uitputting. Ieder land kampt met de gevolgen van klimaatverandering. Toch is energie altijd nodig om de maatschappij te blijven ontwikkelen.”

“Hoe goedkoper de energie, hoe harder de uitputting”

Van Millenniumdoelen naar Global Goals

Ralien Bekkers, overgevlogen vanuit Amerika waar zij momenteel een master volgt aan Yale, heeft als oud VN-jongerenvertegenwoordiger de ontwikkeling van de millenniumdoelen van dichtbij meegemaakt en is tevreden over de opvolging hiervan, de Global Goals. “Het is een interessant proces dat begonnen is met een klein groepje denkers, waarbij er steeds meer mensen aanhaakten. Hoewel de overheid de partij was die zei: “dit gaan we doen”, kon iedereen meedenken, input leveren en zijn er veel sectoren bij betrokken.” Er zijn verschillende gevolgen van klimaatveranderingen die nu al duidelijk zichtbaar zijn. Denk hierbij aan een tekort aan drinkwater, slechte oogsten en meer kans op overstromingen. Het is dan ook een steeds grotere uitdaging om hier als samenleving tegen op te boksen.

Global Goals Accelerator

Momenteel doet Bekkers onderzoek naar de implementatie van de Global Goals in Nederland en India. “Ook voor de implementatie ligt er een grote taak bij de overheid, zij kan handvatten bieden waarop meerdere partners samenwerken en er veel interactie plaatsvindt.” Ondanks Bekkers tevredenheid noemt ze de houding van Nederland tegenover de doelen lay-back. “Als we kijken naar de lijstjes staat Nederland ontzettend onderaan, zeker als het gaat om klimaat en energie. De overheid moet klimaatverandering serieus nemen, harde doelen opstellen en deze ook willen behalen. Op dit moment hebben we 4 á 5 procent duurzame energie in Nederland, dit is niet oké!”

Bekkers wordt aangevuld door Liset Meddens, ook oud VN-jongerenvertegenwoordiger. “We moeten niet denken, de VN heeft de doelen geformuleerd en nu is het klaar. Wij moeten nu echt allemaal aan de slag. We kunnen ons niet permitteren dat de burgers in Groningen in onveiligheid leven door klimaatverandering. Bij de overheid wordt nu nog gediscussieerd of het probleem wel echt is of niet, en wij hebben geen tijd om op de overheid te wachten. Wij als burgers kunnen de overheid houden aan de afspraken die er zijn gemaakt. Daarnaast moeten we ons niet schuldig voelen als we auto rijden of tien minuten onder de douche staan. We moeten veel verder kijken dan onszelf, we kunnen en moeten een verandering teweeg brengen!”

“De overheid moet serieus worden met het klimaat, harde doelen opstellen en die ook willen behalen”

Implementatie

Er is geen twijfel mogelijk dat er actie moet worden ondernomen om klimaatverandering tegen te gaan, maar hoe pakken we dit aan? Tijdens de diverse deelsessies voeren de deelnemers actieve discussies. Het is duidelijk dat er bewustwording moet worden gecreëerd. De vraag is: wat vinden wij in Nederland nu belangrijk met zijn allen? Ook aan de wetgeving moet gesleuteld worden. Zo wordt het idee geopperd van een progressief belastingsysteem en het ontnemen van gasrechten waardoor burgers worden gestimuleerd om voor een duurzame oplossing te kiezen. Social media en onderwijs zouden een rol kunnen spelen in deze veranderingen. “De plaatjes nu erg noord-zuid georiënteerd maar uiteindelijk hebben we allemaal een waterprobleem en allemaal een voedselprobleem”, aldus Ignaz Anderson van Iona Stichting.

Wil je deelnemen aan een van de estafettebijeenkomsten over de Global Goals? Neem dan een kijkje in de kalender op de website van de Global Goals Accelerator.

Foto’s: GEOMAN fotografie