Gemeente Utrecht en Oss roepen andere burgemeesters op de Global Goals campagne te steunen

De burgemeesters van de gemeenten Utrecht en Oss roepen vandaag alle gemeenten op om de Global Goals te omarmen. De duurzame ontwikkelingsagenda die alle lidstaten van de Verenigde Naties hebben aangenomen, vraagt om vergaande inspanning van overheden en dus ook van gemeenten. Lokale overheden kunnen dan ook een grote rol spelen bij de realisatie van de 17 doelen tegen 2030. De Global Taskforce of Local and Regional Governments for the post-2015 development agenda heeft in het proces van de consultatie over de Global Goals het belang van ‘lokalisering’ van de doelen onderstreept. Dit heeft geresulteerd in een ‘eigen’ Global Goal voor het sub-nationale niveau: doel 11 – Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Desalniettemin spelen gemeenten een rol bij alle Global Goals. Ook bieden de Global Goals een uitstekend handvat om de samenhang tussen bestaande maatschappelijke opgaven zichtbaar te maken en de inzet voor verduurzaming te versterken.

De campagne Gemeenten4GlobalGoals van VNG International wil gemeenten zoveel mogelijk ondersteunen en inspireren bij de implementatie van de doelen. Gemeenten4GlobalGoals verbindt de mondiale duurzaamheidsdoelen aan lokale actie én geeft bekendheid aan de doelen via verschillende kanalen. Bekijk hier de oproep van Jan van Zanen en Wobine Buijs-Glaudemans. Voor meer informatie over de campagne en de beschikbare diensten voor gemeenten kijk je op www.vng.nl/Gemeenten4GlobalGoals

We hopen dat zoveel mogelijk burgemeesters de Global Goals omarmen, om samen te werken aan een duurzame wereld! Wil jij de oproep aan gemeenten om Global Goals gemeente te worden kracht bij zetten? Tweet naar jouw gemeente/burgemeester en tag @G4GlobalGoals @SDGNederland @VNGemeenten #SDG #GlobalGoals #GlobalGoalsGemeente #agenda2030 !

Bekijk hier de oproep aan gemeenten.