TransAmsterdam | SDG Nederland

TransAmsterdam

Voor TransAmsterdam vormt kunst de verbinding. Verbinding met onze eigen identiteit, met elkaar en de samenleving. Zorgen voor een inclusievere en trans vriendelijke samenleving.

Locatie

Amsterdam

Type organisatie

Non-Profit / Stichting/NGO

Wij werken aan de volgende SDG's:

Wij zijn akkoord met de SDG Nederland visie en voorwaarden.

Organisatie Omschrijving

TransAmsterdam is een trans organisatie voor kunst, cultuur en lifestyle. We organiseren voor en door trans personen en non-binaire personen verschillende activiteiten in Amsterdam. We focussen ons op kunst, cultuur en lifestyle. Dit doen we in de vorm van 3 pijlers.

-         1. Ontmoeten: via ons Trans & Friends café, InClusion en andere events https://www.transamsterdam.nl/cafe-inclusion

-         2. Talentontwikkeling: Aanbieden van verschillende workshops bij onze Trans Art School https://www.transamsterdam.nl/trans-art-school

-         3. Platform/Podium: Aanbieden van een kunst- en cultuur platform/podium voor en door trans/non-binaire kunstenaars en artiesten https://www.transamsterdam.nl/transartiesten

- Voor TransAmsterdam vormt kunst de verbinding. Verbinding met onze eigen identiteit, met elkaar en ook met de samenleving. Kunst geeft onze transgender achterban de mogelijkheid zich te uiten en te laten zien wie ze zijn. Kunst is ook belangrijk voor de mentale gezondheid van onze achterban. Daarnaast kunnen we door kunst elkaar, de ander ontmoeten en empoweren. Zorgen voor een inclusievere en trans vriendelijke samenleving.

Hoe wij aan de SDG's werken

We vermelden onze SDG's in ons jaarverslag. We werken ermee via MAEX Social Handprint https://socialhandprint.com/organisatie/17179871858/TransAmsterdam/ Verder gebruiken de SDG's voor het aanvragen van subsidies en bij fondsenwerven.

Zo dragen wij bij aan de SDG's

Voor TransAmsterdam zijn de volgende SDG’s belangrijk. 3. Goede gezondheid en welzijn; via onze bijeenkomsten zorgen ervoor dat trans en non-binaire personen in goede zorg en welzijn kunnen leven. 4. Goede kwaliteit van onderwijs; organiseren van workshops voor trans en non-binaire personen via onze Trans Art School. 5. Dezelfde rechten en kansen; zorgen dat transmannen, transvrouwen en non-binaire personen dezelfde rechten als iedereen hebben. 10. Minder ongelijkheid; we werken aan een inclusieve maatschappij waar trans en non-binaire personen volwaardig mee kunnen doen. 11. Duurzame, veilige en veerkrachtige steden en gemeenschappen; i.s.m. met andere organisaties werken we aan een veilige/inclusieve buurt en stad voor trans en non-binaire personen. 17. Wereldwijde samenwerking; om onze doelen te bereiken onderhouden contacten met andere internationale trans organisaties, trans activisten, trans kunstenaars. 

*Deze 2 SDG's zijn ook belangrijk voor onze organisatie: 8. Goede banen, duurzame economische groei en eerlijke verdeling van welvaart; we proberen ervoor te zorgen dat onze trans artiesten goed worden betaald voor hun optredens. 16. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid; transpersonen krijgen dagelijks te maken met discriminatie en geweld. Als organisatie werken we aan een veilige en rechtvaardige samenleving waar trans personen zich veilig voelen. We werken onder andere samen met politie en gemeente.

 

In de community kunnen organisaties laten zien hoe zij bijdragen aan de SDGs. Klik hier om specifieke organisaties te zoeken.

Actief in

Noord-Holland