Harryvan Interieurbouw | SDG Nederland

Harryvan Interieurbouw

Traditie in innovatie.

Locatie

Hoogezand (gemeente Midden-Groningen)

Type organisatie

Bedrijf / MKB

Wij werken aan de volgende SDG's:

Wij zijn akkoord met de SDG Nederland visie en voorwaarden.

Organisatie Omschrijving

Harryvan is een totaaloplosser op het gebied van interieurbouw, fijn timmerwerk en grote deuren. Al sinds 1930.
 
Onze kracht zit onder andere in het meedenken vanaf het ontwerpstadium en dat onze engineers gewend zijn om complexe projecten te vertalen naar behapbare deelprojecten. Daarnaast proberen wij onze opdrachtgevers altijd te verrassen met vernieuwende en duurzame oplossingen. Ons werkveld is heel Nederland. Een aantal voorbeeldprojecten: Forum Groningen, Naturalis Leiden, Triodos Bank Driebergen, Paleis Het Loo Apeldoorn, Onderwijs- en cultuurcentrum Amare Den Haag.

Hoe wij aan de SDG's werken

Als bedrijf zetten we de laatste jaren steeds meer stappen op het gebied van duurzame interieurbouw. Wij ondersteunen als organisatie dan ook de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties waarbij we de focus hebben gelegd op een drietal doelstellingen: #8, #12 en #15. Als nuchtere noorderlingen zijn we trots op wat we al bereikt hebben, maar lopen we daar niet mee te koop.
 
Meer informatie over wat wij doen op het gebied van duurzame interieurbouw staat op https://www.harryvaninterieur.nl/duurzaam

Zo dragen wij bij aan de SDG's

 

Harryvan Interieurbouw hanteert de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties als uitgangspunt op het gebied van duurzaamheid. Ons bedrijf heeft daarbij de focus gelegd op een drietal ontwikkelingsdoelstellingen:

#8 - Waardig werk en economische groei

De mens maakt een belangrijk onderdeel uit van onze duurzaamheidsfilosofie. We zijn goed voor onze eigen medewerkers én voor anderen.

  • waar mogelijk nemen we mensen aan met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • waar mogelijk kiezen we voor leveranciers die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • voor bepaalde werkzaamheden maken we gebruik van een sociale werkvoorziening;
  • onze groenvoorziening is uitbesteed aan een zorginstelling;

Wij vinden het daarnaast heel belangrijk dat onze medewerkers hun werk met plezier doen en dat in een gezonde en veilige werkomgeving. Om dit te waarborgen hebben wij uitgebreide arbeidsvoorwaardelijke informatie en (spel)regels opgenomen in ons personeelshandboek en in ons VGM beleidsplan.

Bij goed werkgeverschap hoort echter ook het naleven van in nationale wetgeving vastgestelde rechten en plichten. Zo verbieden wij alle vormen van dwangarbeid en willen wij ook niet samenwerken met organisaties die dwangarbeid wel toestaan. Arbeidsrelaties zijn altijd vrijwillig en gebaseerd op wederzijds goedvinden. Daarnaast verbieden wij de ergste vormen van kinderarbeid en willen we niet samenwerken met organisaties die kinderarbeid wel toestaan. In de volgende uitzonderingsgevallen maken wij wel gebruik van jongeren.

  • In het kader van hun scholing schakelen wij jongeren van 13 tot 15 jaar in voor lichte werkzaamheden. Maar alleen zo dat het werk niet ten koste gaat van scholing en niet schadelijk is voor de gezondheid of ontwikkeling van de jongere.
  • In het kader van hun scholing schakelen wij jongeren van 16 tot 18 jaar in voor lichte werkzaamheden of voor gevaarlijker en zwaarder werk als dit met het oog op opleiding binnen de kaders van geldende nationale wetten en regelingen gewenst is. Bij alle werkzaamheden houden wij er wel rekening mee dat het niet ten koste gaat van scholing en niet schadelijk is voor de gezondheid of ontwikkeling van de jongere.

#12 - Verantwoorde consumptie en productie

Nieuw is niet altijd beter! In het kader van ‘meer produceren met minder’ hebben wij daarom voor opdrachtgevers een duurzaamheid stappenplan opgesteld uitgaand van hergebruik en gebruik van duurzame materialen.

Harryvan Duurzaamheid Stappenplan
STAP 1 - Is circulaire interieurbouw mogelijk?
STAP 2 - Is hergebruik van restmaterialen mogelijk?
STAP 3 - Is gebruik van nieuw basismateriaal o.b.v. gerecycled afvalmateriaal mogelijk?
STAP 4 - Is gebruik van duurzame materialen mogelijk?

#15 - Leven op het land

Wij dragen verantwoord bosbeheer een warm hart toe. Daarom zijn wij aangesloten en gecertificeerd bij FSC® onder licentienummer FSC-C143125. FSC garandeert evenwichtig bosbeheer waarbij rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Ook gebruiken wij regelmatig materialen met het PEFC keurmerk of het ecolabel van Der Blaue Engel keurmerk, het oudste milieukeurmerk ter wereld. En wij werken zoveel mogelijk met leveranciers van materialen die net als ons duurzaamheid nastreven.

 
 
 
In de community kunnen organisaties laten zien hoe zij bijdragen aan de SDGs. Klik hier om specifieke organisaties te zoeken.

Actief in

Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland