Conclusion BV | SDG Nederland

Jouw account is met succes geüpdatet.

Conclusion BV

Locatie

Utrecht

Type organisatie

Bedrijf / Grootbedrijf

Wij werken aan de volgende SDG's:

Wij zijn akkoord met de SDG Nederland visie en voorwaarden.

Organisatie Omschrijving

Bij Conclusion bedienen we onze klanten vanuit een uniek ecosysteem van IT- en business georiënteerde bedrijven. Elk is autoriteit in zijn vakgebied. Vanuit ieders vakmanschap inspireren we elkaar en vullen we elkaar aan, zoals weergegeven in onze acht thema’s. Onze dienstverlening is schaalbaar en in samenhang inzetbaar, gericht op specifieke deeloplossingen tot en met het hele domein van digitale transformatie en digital process outsourcing. 

Conclusion Cares
Conclusion levert diensten, producten en concepten voor missie- en maatschappijkritische IT-projecten. Dat plaatst ons in het hart van de samenleving: we dragen bij aan de energietransitie en helpen mee om werk, zorg en vervoer makkelijker, veiliger en efficiënter te laten verlopen. Onze interne bedrijfsvoering zet de mens voorop en biedt een veilige, gezonde en rechtvaardige werkomgeving.

Maar óm die meerwaarde aan onze samenleving te kunnen leveren, zijn we ook gebruiker ervan: we consumeren producten en materialen, veroorzaken afval en emissies. Dus is het niet zo gek om naast alle aandacht voor bits en bytes ook de vraag te stellen: wat doen we ervoor terug?

Hoe wij aan de SDG's werken

Commitment SDG’s
De 17 Sustainable Development Goals geven houvast aan onze duurzame ambities. Vier SDG's sluiten goed aan bij onze organisatie en onze ambities: Goede gezondheid en welzijn (SDG3)Industrie, infrastructuur en innovatie (SDG9), Ongelijkheid verminderen (SDG10), Klimaatactie (SDG13). Als lid van SDG Nederland committeren wij ons daarom specifiek aan SDG 3,9, 10 en 13. SDG 17 is de wijze waarop wij invulling geven aan ons duurzaam beleid; samen met onze partners. Wij hebben deze vier (+1) SDG's geadopteerd en ons Conclusion Cares programma ingericht om concrete vooruitgang op het gebied van deze drie doelen te bereiken. Bezoek onze Conclusion Cares site voor meer informatie.

Zo dragen wij bij aan de SDG's

SDG 13

Kwetsbare regio’s – zoals ingesloten landen of eilanden – moeten zich kunnen wapenen tegen natuurrampen en de gevaren van klimaatverandering. Dit moet samengaan met inspanningen om bewustzijn te creëren en de integratie van maatregelen in nationaal beleid. Met politieke wil en technologische oplossingen kan de stijgende temperatuur tot twee graden boven pre-industrieel niveau beperkt worden. Daarvoor is dringend collectieve actie nodig: investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, bewustzijn creëren en gedragswijzigingen promoten.

Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging die nationale grenzen overstijgt. Uitstoot op één plaats kan gevolgen hebben voor mensen elders. Dit probleem heeft oplossingen nodig die op internationaal niveau gecoördineerd worden. Zo moet internationale samenwerking ontwikkelingslanden helpen om naar een uitstootarme economie te evolueren. In december 2015 mondde de klimaatconferentie van Parijs (COP21) dan ook uit in een globaal akkoord.

De Europese Unie heeft zichzelf tot doel gesteld om de uitstoot met 20% te verminderen tegen 2020, met 40% tegen 2030 en 60% in 2040. Sommige lidstaten hebben de doelstelling al gehaald en lijken die zelfs te overtreffen. Tegen 2050 wil Europa dan de uitstoot met 80% reduceren tegenover het niveau van 1990. Om dit doel te halen moet de EU vooruitgaan op het pad naar een uitstootarme samenleving. Schone technologie speelt daarin een belangrijke rol, naast het bannen van fossiele brandstoffen en energie-efficiëntie.

Om onze bijdrage te leveren aan deze CO2 reductiedoelen, heeft Conclusion voor SDG 13 de concrete doelstelling opgesteld om in 2025 60% CO2 te reduceren ten opzichte van 2016, gerelateerd aan het aantal fte’s.

In de community kunnen organisaties laten zien hoe zij bijdragen aan de SDGs. Klik hier om specifieke organisaties te zoeken.

Actief in

Niet van toepassing