Building Change | SDG Nederland

Building Change

Goals at home and abroad

Locatie

Den Haag

Type organisatie

Non-Profit

Wij werken aan de volgende SDG's:

Organisatie Omschrijving

Met trots werken PartosFoundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad sinds 2014 intensief in het samenwerkingsverband Building Change om beleidscoherentie voor ontwikkeling in Nederland stevig op de kaart te zetten. Samen pleiten we voor een eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft op ontwikkelingslanden. Duurzame ontwikkeling at home and abroad, zowel economisch, sociaal en ecologisch voor het verwezenlijken van een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de SDGs, onder leiding van een positieve, stimulerende overheid.

Hoe wij aan de SDG's werken

Met ‘Building Change’ werken we aan het verwezenlijken van een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de SDGs, onder leiding van een positieve, stimulerende overheid. De SDGs zijn de breedst gedragen mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling. Ook Nederland heeft ze onderschreven. Om duurzame ontwikkeling te realiseren is samenwerking met nog meer partijen, zoals bedrijven en financiële instellingen, essentieel. Ons doel? Gezamenlijk een stevig geluid laten horen richting Den Haag, om zo doorbraken op het gebied van klimaat, financiën en internationale handel te realiseren voor duurzame ontwikkeling. 

Zo dragen wij bij aan de SDG's

Building Change brengt een brede coalitie van organisaties op het gebied van duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking bijeen. We lobbyen bij de Tweede Kamer en bij ministeries en organiseren events met politici. 

In de community kunnen organisaties laten zien hoe zij bijdragen aan de SDGs. Klik hier om specifieke organisaties te zoeken.

Actief in

Niet van toepassing