SDG-routekaart 2021/2022

De SDG-routekaart is een initiatief van het SDG Nederland-netwerk. Het laat de belangrijkste resultaten zien die het netwerk wil behalen op weg naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), in 2022, 2025 en 2030.

Deze resultaten zijn het topje van de ijsberg. Eronder liggen plannen van aanpak voor elke SDG. Die zijn gemaakt door de zeventien nationale SDG-allianties. Zowel de routekaart als de Plannen van Aanpakken zijn een aanvulling op wat al loopt, zoals de klimaat- en energieakkoorden, circulaire economie, het circulaire landbouwbeleid en verschillende Green Deals.

De routekaart is van en voor partners in het SDG Nederland-netwerk, die zowel in Nederland als daarbuiten impact kunnen hebben.

De SDG-routekaart wordt elk jaar aangescherpt en aangevuld. Het doel is dat ze uiteindelijk opgaat in een kabinetsbreed plan van aanpak voor de SDG’s, zodra dat er komt. Tot die tijd werken de SDG Allianties i.s.m. andere netwerkpartners zelf aan concrete transities om het behalen van de SDG’s in 2030 dichterbij te halen. 

Klik op de kaart hieronder om de volledig PDF te openen.