Voor de COP23 in Bonn bracht de World Green Building Council een plaat uit waarin beschreven wordt welke duurzame doelen bijdragen aan groene gebouwen. Na diverse presentaties over de minimale vereisten voor verduurzaming van kantoren in Nederland wil ik toch ook beschrijven aan welke doelen we moeten werken op de lange termijn.

9 SGDs for Green buildings

Blog – Hoe we via de gebouwde omgeving bij kunnen dragen aan deze duurzaamheidsdoelen is onduidelijk in het plan van aanpak dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Met 9 doelen voor groene gebouwen is deze blog niet echt kort, maar eens vanuit een ander perspectief kijken helpt.

Good health and well-being

Dit thema gaat over gezondheidszorg, maar voorkomen is beter dan genezen. We verblijven ongeveer 80% van onze tijd in gebouwen of woningen. Deze hebben dus veel invloed op onze gezondheid.

Bijdragen aan gezonde en productieve werknemers zou bij werkgevers een hoge prioriteit moeten hebben. Dus ook bij Facility managers, Corporate Real Estate managers en vastgoedmanagers, die invloed hebben op gebouwen en de plekken waarin de werknemers hun werk doen.

Affordable and clean energy

Zonnepanelen worden steeds goedkoper, beter toepasbaar en gewoon. Helaas zijn warmtepompen nu duurder dan een HR++-ketel, maar dan kijk je alleen naar de aanschafprijs.

In Nederland moeten we los van het aardgasnetwerk. In de plaats daarvan komt duurzame energie: wko’s, zonneboilers, zonnepanelen of misschien zelfs wind op je bedrijventerrein.

Energieneutraal zijn betekent dat je zelf zoveel duurzame energie opwekt als je nodig hebt. Maak een plan hoe je dat gaat bereiken.

Decent work and economic growth

Bij dit thema denk ik aan de Bouwagenda. Het lobbyen voor bouwthema’s in het Regeerakkoord was succesvol, nog nooit stond er zoveel geschreven in het regeerakkoord over de bouw. Het moet alleen wel anders.

Bij decent work denk ik aan fatsoenlijk werkgeverschap, waardoor werknemers met plezier naar het werk gaan, ze het werk goed afleveren en daarvoor opgeleid zijn. Voor de energietransitie hebben mensen nieuwe skills nodig. De jeugd leert op school steeds meer 21st Century Skills, we leven tenslotte in een kennis- en netwerksamenleving.

Economic growth betekent dat je ook geld moet kunnen verdienen aan je werk. Niet ten koste van alles, maar wel dat het positief is op je balans. Bedrijven die duurzaam ondernemen doen het beter dan niet duurzame bedrijven.

Industry, innovation and infrastructure

Innovatie staat niet meer los van industrialisatie, ook de energie-infrastructuur gaat veranderen. Zonnepanelen en LED verlichting werden door de industrialisatie goedkoper. Restwarmte van de industrie kan gebruikt worden om huizen en bedrijventerreinen, of het kantoor te verwarmen. Daarvoor heb je een andere infrastructuur voor nodig.

Het aardgasnetwerk is op veel plaatsen nu zo’n 50 jaar oud: hoe gaan we dat vervangen? Door gas, een verzwaard elektriciteitsnetwerk of een lage-temperatuur-warmtenetwerk?

Innovatie is keihard nodig. Topsector Energie, Water, ICT, ze werken allemaal aan een toekomstbestendige wereld. Overheid en bedrijfsleven werken aan vernieuwingen, zoals zonnepanelen met een print, die je in de gevel verwerkt.

Sustainable cities and communities

In de stad wonen zoveel mensen dat focussen op leefbaarheid en duurzaamheid daar echt nodig is. Gebouwen verduurzamen zonder naar de omgeving te kijken, is verleden tijd. Duurzame gebouwen moeten bijdragen aan het uitvoeren van regionale energiestrategieën.

Energieneutrale gebouwen, zoals we in 2050 willen, kunnen waarschijnlijk niet energieneutraal zijn op gebouwniveau, maar wel als je net iets verder kijkt. Het gaat niet alleen om energie, maar ook om leefbaarheid en de verhouding tussen wonen en werken, groen en stenen, water en wegen.

Een duurzame stad is klimaatadaptief: gereed voor warme zomers en de natte perioden, door regenwateropvang, meer bomen die voor verkoeling zorgen, een groen verkoelend dak en zonwering.

Responsible consumption and production

In Nederland zien we steeds meer circulaire projecten, koplopers vinden dat interessant. Gebouwen zijn echter alleen circulair als ze ook aan ouderwetse randvoorwaarden voldoen, zoals zoveel mogelijk energiebesparing en hernieuwbaar opgewekte energie. Alleen circulair bouwmateriaal gebruiken is onvoldoende.

Weten waar je materialen vandaan komen, heeft ook met verantwoordelijkheid te maken. Verdiep je in de keurmerken. Kan het anders of beter? Kan het biobased?

Climate Action

Alle CO2 die je niet uitstoot, heeft direct gevolgen voor klimaatverandering. Dit vind ik de belangrijkste motivatie voor energiebesparing.

Reduceer de CO2-uitstoot die nodig is om gebouwen te verwarmen, te koelen, te ventileren of te verlichten. Energie die niet nodig is, hoef je immers ook niet op te wekken. Gebouwen zijn voor 40% verantwoordelijk voor de wereldwijde CO2-uitstoot,  dus maak je gebouw energiezuinig.

Life on Land

Om het leven op het land, de flora en fauna, te stimuleren en te beschermen, moeten we stoppen met bouwen. Gelukkig zien we steeds meer oplossingen in de gebouwde omgeving die biodiversiteit stimuleren.

Het is ons natuurlijk kapitaal en weg is weg. Natuurbeleid in Nederland blinkt niet uit in schoonheid, maar bedrijven kunnen bijdragen door erover na te denken en het mee te nemen in beslissingen.

Partnerships for the goals

Iedere vorm van samenwerking die bijdraagt aan een duurzamere samenleving is mooi. Initiatieven van o.a. Platform Duurzame Huisvesting, Platform BEE, De Groene Zaak, MVO Nederland, Toekomststoel dragen hier al aan bij. De overheid werkt via partnerships ook mee aan het bereiken van de doelen, maar het bedrijfsleven moet ook meedoen.

Wat mij betreft, mag iedere bedrijfstak zich melden bij de overheid. En dan niet voor een green deal en wat pilot projecten, maar met concrete acties om echt bij te dragen aan de doelen van Parijs: minder CO2 uitstoot, linksom of rechtsom.

Dit is een ingekorte versie van een blog geschreven door Selina Roskam. Het origineel is hier terug te vinden.

Selina Roskam is Kennismakelaar Duurzaam Bouwen bij RVO Nederland.

Foto: Roel Wijnants

 

Pin It on Pinterest