Nederland zakt 22 plaatsen op de wereldranglijst persvrijheid

Nederland staat dit jaar op plaats 28 (van in totaal 180 landen) op de internationale persvrijheidsindex. De ranglijst wordt ieder jaar op 3 mei, de dag van de persvrijheid, gepubliceerd door Verslaggevers zonder Grenzen.

De moord op Peter R. de Vries, een brandbom door de brievenbus van een Groningse journalist en het besluit van de NOS om de logo’s van busjes te verwijderen: Nederland tuimelt naar beneden door de toename van het aantal gewelddadige incidenten tegen journalisten. ‘We zien een enorme stijging van meldingen van ernstige incidenten in de afgelopen 2 jaar’, constateert ook Journalistenvakbond NVJ.

Voorgaande jaren scoorde Nederland beter op de persvrijheidsindex. Zo stond Nederland drie keer op plaats twee. Maar na 2018 daalde Nederland ieder jaar structureel één plek. Vorig jaar eindigde Nederland op plaats zes.

Persvrijheid: noodzaak voor duurzame en betere wereld

Persvrijheid, waarbij journalisten veilig hun werk kunnen doen, is noodzakelijk voor een democratische maatschappij. Journalisten controleren, informeren en bewaken onze samenleving. Het is ook een van de targets van de Sustainable Development Goals (SDG 16.10: ‘Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden’).

De Sustainable Development Goals

De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn opgesteld door de Verenigde Naties en vormen de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor ons allemaal. Ze gaan over de globale uitdagingen die ons te wachten staan op het vlak van armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, de achteruitgang van het milieu, vrede en rechtvaardigheid.

En de vrijheid van informatie hangt nauw samen met een cultuur van openheid: open en inclusieve samenlevingen beschermen de persvrijheid die cruciaal is voor duurzame ontwikkeling.

Lees hier meer over SDG 16