Water kan ons redden, maar we moeten nu in actie komen

De watercrisis is misschien wel een van de grootste bedreigingen voor onze toekomst, maar water kan ook onze beste kans zijn op een betere wereld voor iedereen.  

Water is een fundamenteel onderdeel van alle aspecten van het leven. Het is ook essentieel voor het halen van bijna all SDG’s door haar nauwe banden met klimaat, energie, steden, milieu, voedselzekerheid, armoede, gendergelijkheid en gezondheid.

Wist je dat wereldwijd 1 op de 4 mensen geen toegang heeft tot veilig drinkwater? In Nederland hebben we daarnaast ook nog te maken met verzilting, grondwatervervuiling en toenemende droogtes en overstromingen (o.a.). Zoals het nu gaat, halen we SDG 6 zeker niet: water en sanitaire voorzieningen voor iedereen in 2030. Kortom; we hebben meer wateractie nodig en snel ook. 

EENMALIGE KANS OM TE VERENIGEN

Met klimaatverandering die onze economie, milieu en samenlevingen ingrijpend beïnvloedt kan water de grootste dealbreker zijn om onze toekomst veilig te stellen. De VN-waterconferentie van 22-24 maart in New York is een eenmalige kans om de wereld te verenigen rond het oplossen van de watercrisis.

De aanhoudende water- en sanitairecrisis vormen een bedreiging voor iedereen. De wereldbevolking groeit, landbouw en industrie worden steeds waterintensiever en de klimaatverandering verergert. Zonder een veerkrachtige waterkringloop zullen de menselijke gezondheid en het milieu altijd worden bedreigd en verliezen we onze kans op een duurzame toekomst. We moeten leren van de energiecrisis en ons wapenen tegen een (Nederlandse) watercrisis voordat het te laat is.  

WATER ALS DEALMAKER

Water stelt ons echter niet alleen voor uitdagingen. Het biedt ons ook een geweldige mogelijkheid. Als we de complexe relaties en onderlinge verbanden begrijpen en een inclusief en duurzaam waterbeleid opstellen dan kan water de dealmaker zijn, voor een groene economie en een klimaatbestendige samenleving.

Om dit te bereiken moeten we stoppen met enkel reactieve kortetermijnmaatregelen en onze watercrisis te lijf gaan met meer holistisch en toekomstgericht benaderingen. Identificeer hotspots en innovatieve kansen (waaronder blauwe en groene investeringsmogelijkheden) die kunnen worden opgeschaald om ecologische, culturele, sociale en economische uitdagingen het hoofd bieden met duurzame, rechtvaardige en veerkrachtige oplossingen. 

EEN NIEUWE WATERCULTUUR

We hebben beleid, capaciteit en de motivatie nodig om een nieuwe watercultuur op te bouwen vanuit alle lagen van de samenleving en alle sectoren – informeel, individueel en institutioneel. We moeten snel een nieuw evenwicht vinden om de ​​duurzame ontwikkeling van water te waarborgen.