Als we de SDGs willen behalen voor 2030 moeten we samenwerken. Maar hoe doe je dat? Rianne Strijker van het Partnerships Resource Centre schreef er een blog over. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn van ons allemaal. We hebben elkaar nodig om de doelen te behalen, we kunnen het niet alleen. Denk bijvoorbeeld aan doel 11, duurzame steden. De burgemeester van een stad maakt de stad niet in zijn eentje duurzamer, daarbij heeft hij de hulp nodig van lokale bedrijven, burgers en bijvoorbeeld wijkverenigingen. Samenwerken is van essentieel belang, en dit betekent niet alleen even kort bellen om de taakverdeling nog eens door te spreken. Maar hoe doe je dat eigenlijk, samenwerken voor de SDGs?

Partnerships Resource Centre

Mohr, 2016

Verkenning en analyse

Allereerst bestudeer je het doel en de subdoelen waarop je wilt gaan samenwerken en vertaal je ze naar je eigen context. Wat is er precies problematisch? Wanneer hebben we succes bereikt? Welke focus nemen we om het concreet te maken? Nadat je als organisatie je positie ten opzichte van dat (sub)doel hebt bepaald ga je kijken wie er nog meer bezig is met dat doel. Wat doen zij en wat kun jij daarvan leren? Investeer tijd en energie in deze inventarisatie. Soms worden er platforms of stakeholderdialogen georganiseerd om dit te faciliteren, houd dit dus goed in de gaten. Hoe kun je die andere organisaties aanvullen en ondersteunen en wat kunnen zij (straks) voor jouw organisatie betekenen? Breng dat in kaart en bouw met die partners een goede relatie op; communiceer duidelijk, vraag concreet wat ze bedoelen wanneer er in jargon wordt gepraat en vraag ook naar hun uitdagingen en de fouten die ze gemaakt hebben. Dit is een goede start van een partnerschap en dat is, ook in dit geval, al het halve werk.

Formatie en configuratie

Als je het samen met andere partners eens bent over een concreet project, de doelen en het proces daarnaartoe, is het zinvol om dit vast te leggen in een contract. Dan kun je met meer zekerheid aan de slag en gemakkelijker evalueren.

Impact evaluatie en communicatie

Tijdens het samenwerken is het altijd goed om in de gaten te houden of je nog goed op weg bent naar het behalen van je doelen. Zijn er onverwachte dingen op jullie pad gekomen? Behalen jullie je doelen sneller dan gepland of juist trager en hoe komt dat? Vier je successen en leer van je fouten. En als jullie het doel van het partnerschap behaald hebben, ga dan weer eens goed om de tafel zitten om te evalueren. Wat droeg bij aan jullie succes? Hadden jullie het ook alleen af gekund en zo nee, wat was dan de toegevoegde waarde van het partnerschap? Communiceer dit ook naar buiten, deel je geleerde lessen met anderen die ook samen willen werken aan de SDGs. Tot slot is het altijd goed om te kijken naar hoe jullie (kleine) project bij heeft gedragen aan het grotere geheel. De SDGs zijn allemaal met elkaar verbonden, dus een project voor honger heeft ook invloed op de doelen rondom armoede en zelfs vrede en veiligheid (zie bijvoorbeeld de figuur hierboven). Kijk dus breder naar je resultaat en zie dat er altijd meer mogelijkheden zijn dan je eerst dacht. De SDGs staan voor groots denken, volhouden en ambitie hebben. Want de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die zijn van ons allemaal.

Wil je zelf aan de slag met partnerschappen voor de SDGs? Leer meer over effective partnering of doe eens mee aan een Wicked Problems Plaza over de SDGs. 

 

Pin It on Pinterest