Wie denkt dat Verantwoordingsdag enkel over financiën gaat, heeft het mis. Op deze derde woensdag van mei wordt namelijk ook onze nationale voortgang op de wereldwijde Sustainable Development Goals (SDG’s) tegen het licht gehouden. De SDG’s werden in 2015 door alle 193 landen van de Verenigde Naties ondertekend, en gelden – in tegenstelling tot haar voorgangers, de Millenium Development Goals – niet alleen voor ontwikkelingslanden, maar voor álle landen.

Vandaag 15 mei, op Verantwoordingsdag, presenteren de Rijksoverheid, lokale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen én jongeren de Derde SDG-Rapportage: ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ aan het parlement. De SDGs zijn van, voor en door ons allemaal. Het is dan ook vrijwel onmogelijk om een totaaloverzicht te maken van wat er allemaal gebeurt om de SDGs te behalen. Doel van de SDG-rapportage is dan ook niet om volledig te zijn, maar om een beeld te schetsen over hoe de verschillende typen organisaties en sectoren invulling geven aan het behalen van de 17 doelen die voor het jaar 2030 gehaald moeten zijn.

Dat beeld wordt elk jaar mooier en concreter. Er is een duidelijke toename in bekendheid met, en activiteiten voor de SDGs, zowel bij professionals van allerlei soorten organisaties, als bij individuen. Het gaat echter niet alleen om de kwantiteit. Ook is zichtbaar dat er steeds meer een ‘SDG-aanpak’ wordt gebruikt, hiermee wordt bedoeld dat er (1) ambitie wordt getoond door concrete doelen te stellen, (2) sprake is van een integrale en coherente benadering, en (3) dat betrokkenen meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan.

Naast de SDG Rapportage is vandaag ook de SDG-meting van het CBS uitgekomen, die dit jaar voor het eerst is geïntegreerd met de Monitor Brede Welvaart & SDGs 2019. Het jaarlijkse CBS rapport waarin de SDGs worden gemeten is belangrijk, omdat het informatie geeft over hoe Nederland ervoor staat op weg naar de doelen in 2030. Feiten die politici en beleidsmakers, maar ook bedrijven en organisaties kunnen helpen in het kiezen van hun prioriteiten en aandachtsgebieden. Vandaag en in de komende periode kijken we dus terug om de juiste keuzes voor de toekomst te maken. Doe er je voordeel mee!

Lees hier meer over de Monitor Brede Welvaart en de SDGs

Foto: Aline Dassel via Pixabay

Pin It on Pinterest