Het onderzoek ‘Positief in actie voor de SDG’s’ van Verenigde Positieve Initiatieven wil bijdragen aan een mooiere wereld. Is positief gedrag de sleutel voor individuele activiteiten? Draag bij aan kennis door mee te doen, voor jezelf en voor de wereld.

Paulina Kamphuis en Nicolet Theunissen onderzoeken hoe individuen het best betrokken kunnen worden bij de SDG’s en welke interventies het meest effectief zijn.

“Positief gedrag is mogelijk een goede ingang voor SDG-interventies gericht op individuen. Stimuleer positief gedrag en je geeft mensen het gereedschap om zelf aan de slag te gaan met SDG-activiteiten. Om deze aanname te toetsen is een eerste onderzoek opgezet waarin wordt gekeken of er een relatie is tussen positief gedrag en de SDG’s. Helderheid over die relatie geeft houvast bij het ontwerpen van toekomstige interventies.”

Lees deze blog van het Tijdschrift voor Positieve Psychologie en doe mee!

Pin It on Pinterest