Op maandag 8 juni was SDG Nederland-directeur Maresa Oosterman te gast bij het BNR-radioprogramma The Green Quest van Harm Edens. Ze riep er de overheid op om de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) eindelijk om te zetten naar nationaal beleid.

“Het is in deze coronatijd ontzettend belangrijk dat we een positief perspectief hebben”, zei Oosterman. “We moeten streven naar een wereld die meer in balans is en schokken zoals corona beter kan opvangen.”

De SDG’s zijn daarvoor een uitstekend instrument, stelt ze. Die doelen, met een mondiale agenda, zorgen ervoor dat iedereen door dezelfde bril kijkt.  “Als je allemaal dezelfde doelen vooropstelt kun je dezelfde oplossingen delen”, aldus Oosterman. “SDG 17 laat zien hoe we beter samen kunnen werken, bijvoorbeeld rond ecologische technologie. Oplossingen voor een probleem dat mondiaal is, geven bovendien enorme marktkansen.”

Als je allemaal dezelfde doelen vooropstelt, kun je dezelfde oplossingen delen. Oplossingen voor een probleem dat mondiaal is, geven bovendien enorme marktkansen.

Toch loopt Nederland achter bij zo’n aanpak. “Nu hebben we een losse verzameling van vaak kortetermijnplannen. Wat we nodig hebben is een samenhangende langetermijnvisie voor Nederland.”

Met name een nationaal plan van aanpak ontbreekt. “De overheid doet veel, maar we weten niet of het genoeg is om de SDG’s te halen en of het efficiënt is”, zegt Oosterman. “Dat komt omdat de mondiale SDG’s nooit zijn omgezet naar nationale doelen.”

“Dat hebben we voor het klimaat wel gedaan. Als je dat doet, dan heb je een raamwerk waarop je alle beleid, zoals belastingen en wet- en regelgevingen, kunt afstemmen. Dan gaan maatregelen elkaar versterken in plaats van ondermijnen, zoals nu soms gebeurt.”

Herbeluister hier het hele interview. 

Pin It on Pinterest