Gefeliciteerd! Deze week vieren de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN hun vierde verjaardag en aangezien ze zijn bedoeld voor het welzijn van de hele mensheid, geldt dat ook voor u en mij.

Om dit te vieren presenteert Eosta, marktleider in de distributie van biologisch geteelde groente en fruit, in samenwerking met Bionext en biologische organisaties uit meer dan 15 landen het rapport Organic Agriculture and the Sustainable Development Goals. Dit rapport laat zien hoe groot de impact van voedselproductie op de planeet is en bewijst dat biologische landbouw een enorme positieve bijdrage kan leveren aan minimaal 8 van de 17 SDG’s.

Een hoopgevende boodschap, aangezien we als wereldgemeenschap op een kruispunt staan. Gaan we verder op het uitgesleten pad of slaan we de nieuwe weg van duurzame voedselproductie in?

Transformatie is doodeng

Een nieuwe route inslaan is niet eenvoudig. De publieke discussie gaat dan in eerste instantie vooral over de vervelende aspecten van verandering: kosten, overlast, vertraging, noodzaak. Transformatie is vaak doodeng, zeker als je zelf niet aan het roer van die verandering staat. Het is menselijk om dan je hakken en je kop in het zand te steken en te roepen dat het stom en oneerlijk is.

Maar het is van groot belang dat ook de positieve kant van het verhaal aandacht krijgt: namelijk dat de verandering heel veel voordelen met zich meebrengt. Dat er nu eindelijk grote, noodzakelijke stappen worden gezet om onze planeet nog enigszins leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen!

Leven op land en klimaatactie

Het genoemde rapport is opgesteld aan de Universiteit Twente en laat op een heldere manier zien hoe biologische landbouw bijdraagt aan het beschermen van de aarde. Als wij bijvoorbeeld kijken naar SDG 15 (Leven op het land) toont het rapport aan dat de soortenrijkdom op het land van biologische boeren zowel boven als onder de grond aanzienlijk groter is.

Ook wat Klimaatactie (SDG 13) zijn bio-boeren heuse helden, want hun vruchtbare bodems slaan meer koolstof op. De bijdrage van bio-boeren aan SDG 6 (Schoon water en sanitair) is zelfs tweeledig. Ten eerste vervuilen ze hun grondwater niet met kunstmest en pesticiden. Ten tweede fungeren hun biologische bodems als supersponzen en houden daarom water beter vast.

Helden

Ook het tweede doel, Geen Honger, komt in het rapport uitgebreid aan bod. Het is duidelijk dat duurzame landbouw juist in ontwikkelingslanden tot betere oogsten leidt omdat dit soort van landbouw beter is aangepast aan een veranderend klimaat.

Duurzame boeren zijn met andere woorden van onschatbare waarde voor de toekomst. Ze verdienen onze waardering, zowel financieel als in het maatschappelijke debat. Als je dit allemaal weet als consument, wordt het toch een stuk makkelijker om een biologisch appeltje te kopen? Want dan kijk je niet meer alleen naar wat die appel kost, maar snap je ook hoe waardevol die appel eigenlijk is!

Voor het rapport en meer informatie ga naar https://www.natureandmore.com/en/sustainable-development-goals-and-the-link-to-organic

Geschreven door Michaël Wilde, Sustainability & Communications Manager bij Eosta

Pin It on Pinterest