De welvaart stijgt al jaren, maar de inkomensongelijkheid groeide mee. Daarom pleit Voor14 voor een fiks hoger minimumloon. Tycho Bear is lid van het eerste uur: ‘Een eerlijk loon moet van bovenaf worden ingevoerd, maar kan van onderaf worden afgedwongen.’

“Jongeren nemen hun rechten voor lief”, zegt Tycho Bear (31). “Dat we vakantiedagen hebben, dat ziekte wordt doorbetaald, dat we een minimumloon hebben – we weten niet beter, maar daar is heel hard voor gestreden. De vakbond is altijd een heel belangrijke kracht gebleken; dat bewustzijn moet terugkomen.”

Bear is een van de vele vrijwilligers van de Voor14-campagne van de FNV; de beweging voor een wettelijk minimumloon van 14 euro. Toen in april 2019 FNV-organisatoren in Rotterdam langs de deuren gingen om mensen te werven, aarzelde hij geen moment en sloot zich aan. Om dezelfde redenen die de campagne geeft: sinds de jaren ’70 is de welvaart gegroeid, maar zijn vooral de rijken rijker geworden. Omdat het minimumloon onvoldoende is meegestegen (het ligt nu op ongeveer 10 euro, afhankelijk van het contract), zijn vooral mensen die daarvan leven een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan huur en vaste lasten.

Lees het gehele artikel op OneWorld. Tycho Bear is een Goal Getter: een persoon die zich inzet voor het behalen van de Sunstainable Development Goals (SDG’s). Het magazine OneWorld brengt deze pioniers in samenwerking met SDG Nederland in beeld.

Pin It on Pinterest