Flinke stijging milieu-investeringen, 1 miljard euro in circulaire economie

Bedrijven hebben afgelopen jaar fors meer geïnvesteerd in innovatieve milieuvriendelijke technieken. Grote groeier is het onderdeel circulaire economie, met bijna drie keer zoveel gemelde investeringen (totaalbedrag: 1.085 miljoen euro) ten opzichte van het jaar daarvoor.  

Dat blijkt uit het jaarverslag MIA/Vamil dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceert. In een circulaire economie gebruiken we zo weinig mogelijk (niet-hernieuwbare) grondstoffen en gebruiken we producten langer. We hergebruiken (delen van) producten en gebruiken afval als grondstof voor nieuwe producten.

Voorbeelden zijn apparatuur voor recycling, productieapparatuur waarmee grondstoffen kunnen worden bespaard en oplossingen voor afval(water)inzameling en -verwerking. Binnen het onderdeel circulaire economie lieten vooral investeringen in circulaire woningbouw en circulaire bedrijfsgebouwen een grote groei zien.

Meer weten over de circulaire economie? Bekijk deze explainer van de Ellen MacArthur Foundation

Circulaire consument kan klimaatimpact met ruim kwart verminderen

Ondernemers kunnen een belangrijke voortrekkersrol hebben bij het versterken van de circulaire economie. Maar ook consumenten die voor circulair kiezen hebben direct een grote invloed op hun klimaatimpact. Onderzoek van Milieu Centraal toont aan dat circulaire consumenten hun klimaatimpact zelfs met meer dan 25% kunnen verminderen. En dat is goed nieuws voor meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s).

Circulair = Sustainable

Repareren, tweedehands kopen of iets delen en lenen: consumenten die circulair kiezen, kiezen voor het klimaat. In zowel de Europese Green Deal als in het nieuwe Nederlandse regeerakkoord wordt circulaire economie genoemd als een belangrijk middel om klimaatdoelstellingen te halen. Een circulaire economie draagt dus ook bij aan de SDG’s. 

Met name de doelen gerelateerd aan energie, productie, consumptie en afval. Daarnaast zijn er ook raakvlakken met andere SDG’s, zoals bijvoorbeeld SDG 3 ‘Goede gezondheid en welzijn’ en SDG 15 Leven op het land.