Agnes Mulder (CDA): “Als je windmolens van boven oplegt, krijg je weerstand”

Met “hart en ziel” zette SDG-adoptieouder Agnes Mulder (CDA) zich in voor klimaatactie en duurzame energie. Om die doelen te bereiken, staat ze erop te werken mét inwoners. “Als je hen vergeet, dan loop je vertraging op en krijg je ongenoegen”

Waar bent u trots op als adoptieouder van SDG 7 en SDG 13?

Dat moet de Klimaatwet zijn. Die heeft op lange termijn zoveel impact. We laten hier met zijn allen zien dat we gecommitteerd zijn, en op een realistische manier. Namens het CDA mocht ik de onderhandelingen doen bij het nationale klimaatakkoord. Gaandeweg de rit hebben we trouwens niet alleen gesproken, maar ook geld geregeld. Zo hebben we bij de begroting het budget voor energiecoöperaties verhoogt naar 100 miljoen euro.

U maakte er altijd een punt van hernieuwbare energie en klimaatactie samen met de burgers te willen aanpakken.

Hernieuwbare energie blijft een moeilijk maatschappelijk vraagstuk. Het is een dossier dat loopt met vallen en opstaan. Je ziet hoeveel weerstand windmolens oproepen. De les is dat je het mét de inwoners moet doen. Dingen van boven opleggen werkt niet. Dan vergeet je de inwoners. En ik begrijp die weerstand. Je moet blijven bijsturen.

Maar is er wel tijd voor participatie in de strijd tegen klimaatverandering?

Zelfs om snelheid te maken, moet je het van bij het begin op een goede manier oppakken. Anders loop je achteraf vertraging op. Denk aan rechtszaken, maar ook ongenoegen in de maatschappij. In Drenthe zie ik hele gemeenschappen die verscheurd raken door discussies over hernieuwbare energie. In Súdwest-Fryslân zie je dan weer hoe gemeenschappen op een hele goede manier betrokken worden.

Je kán dit alleen met zijn allen doen.

Kreeg u collega’s mee in dat denken?

Het niet altijd makkelijk om dat aan iedereen duidelijk te maken. Dan hoor je dingen als ‘CDA wil niet vooruit’. Maar dat is het niet. Je kán dit alleen met zijn allen doen. Ik heb bovendien ook onze eigen partijlijn proberen te beïnvloeden en ben blij dat we erin geslaagd zijn het Europese doel op te hogen.

Op welke manier droeg u bij aan dat grotere Europese plaatje?

Naast mijn functie als kamerlid van CDA, was ik ook klimaatrapporteur namens de Tweede Kamer. Op de interparlementaire conferentie klimaat in Helsinki in 2019 hebben we ervoor gepleit de doelen te verhogen. Op zo’n moment hebben we ook in het buitenland laten zien hoe we dit in Nederland samen aanpakken. Zo krijgt het tractie. Ik krijg bijvoorbeeld nu telefoontjes uit het Verenigd Koninkrijk, waar de volgende klimaattop zal plaatsvinden.

In welke mate speelde de functie van SDG-adoptieouder een rol tijdens al die inspanningen?

Toen ik die SDG’s als adoptieouder heb uitgekozen, heb ik dat met hart en ziel gedaan. We hadden toen net met de Millenniumdoelstellingen (MDG’s) gezien dat zulke grote doelen haalbaar zijn. Het aantal mensen met honger werd gehalveerd. Dus ik wilde wat met de SDG’s. Ik vond het niet makkelijk om er twee uit te kiezen, elk doel is belangrijk. Maar anderzijds heb je wel die focus nodig. Die focus wilde ik richten op hernieuwbare energie en klimaatactie.

Vaak zijn de SDG’s onbewust aanwezig in beleid, maar worden ze niet als dusdanig benoemd.

Vindt u dat de SDG’s een zichtbare rol hebben gespeeld tijdens de afgelopen regeringsperiode?

Tijdens sommige bijeenkomsten word je er wel mee geconfronteerd en jaarlijks op Verantwoordingsdag is er natuurlijk de terugkoppeling met de Monitor Brede Welvaart & SDG’s. Maar vaker zijn de SDG’s onbewust aanwezig in beleid, en worden ze niet als dusdanig benoemd.

Hoe komt het dat ze niet explicieter aanwezig zijn?

Het heeft er onder andere mee te maken dat de SDG’s nu onder het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vallen. Daarmee worden ze te klein gemaakt. Het insinueert dat wij op nationaal niveau niets meer te doen hebben, en dat klopt natuurlijk niet.

Hoe krijg je de SDG’s beter in beeld?

Dit is helaas geen onderwerp dat vanzelf onder de aandacht komt. Je moet echt elke keer opnieuw die aandacht vragen. Een campagne als #AdopteereenSDG met Kamerleden werkt daarbij goed. Adoptieministers zouden een goede aanvulling zijn waardoor het nog breder wordt opgepakt.

Een campagne als #AdopteereenSDG met Kamerleden werkt goed. Adoptieministers zouden een goede aanvulling.

Creëert de coronacrisis een momentum om een nieuwe duurzame richting in te slaan?

Enerzijds zie je dat veel mensen thuis werken en twee keer nadenken over vliegreizen. Als dat een trend wordt, scheelt dat  CO2. Maar anderzijds zal de echte uitdaging zijn om in de sectoren waar harde klappen zijn gevallen, toch te investeren in duurzaamheid en  de getroffen bedrijven opnieuw te stimuleren, ook in het kader van de Klimaatwet. Daar staan we voor.

Foto van cda.nl.
Interview door Jurrian Veldhuizen (Foundation Max van der Stoel) en Samuel Hanegreefs (SDG Nederland)

Lees hier de andere interviews uit de reeks. 

Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 lanceerde Building Change de campagne ‘Adopteer een SDG’. Meer dan 25 Tweede Kamerleden, uit acht verschillende politieke fracties, adopteerden één of meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Een coalitie van maatschappelijke organisaties rond Building Change ondersteunde hen met informatie en adviezen. Nu de kabinetsperiode ten einde loopt en in aanloop naar de verkiezingen van 17 maart, maken we samen met een aantal van de adoptieouders de balans op.