Praktijkschool Fryslân

Locatie

Leeuwarden

Type organisatie

Non-Profit
Wij zijn akkoord met de SDG Nederland visie en voorwaarden.
Wij werken aan de volgende SDG's:

Organisatie Omschrijving

Praktijkschool Fryslân is ontwikkeld om onderwijs mogelijk te maken voor jeugdigen die (vanwege ernstige ontwikkelingsproblemen) niet in staat zijn om naar school te gaan.

Daarbij gaat het altijd om landelijk erkende onderwijsprogramma's.

 

Het recht op (inclusief) onderwijs, voor bijvoorbeeld voor jeugdigen met een handicap, ligt verankerd in artikel 24 van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap en artikel 23 van het VN-Kinderrechtenverdrag. (Defence for children ontwikkelde in dit kader een Factsheet).

De realisatie van een inclusief onderwijssysteem vraagt om een proces van systeem- en cultuurverandering. Praktijkschool Fryslân tracht hier een bijdrage aan te leveren.

Zo dragen wij bij aan de SDG's

De realisatie van een inclusief onderwijssysteem vraagt om een proces van systeem- en cultuurverandering. Praktijkschool Fryslân tracht hier een bijdrage aan te leveren.

Praktijkschool Fryslân is geen aparte school (een eigen BRIN-nummer) maar een samenwerkingsconcept waarbinnen onderwijs mogelijk wordt gemaakt voor kinderen en jongeren die niet in staat zijn om naar school te gaan.

De programma's van Paktijkschool Fryslân worden vormgegeven door Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân, diverse (beschutte) leer-werkbedrijven en dagbestedingsplekken in samenwerking met onderwijsinstellingen.

In de community kunnen organisaties laten zien hoe zij bijdragen aan de SDGs. Klik hier om specifieke organisaties te zoeken.

Actief in

Friesland

Pin It on Pinterest