Groene Morgen

Wij zijn akkoord met de SDG Nederland visie en voorwaarden.

Zo dragen wij bij aan de SDG's

Met het stimuleren van het bouwen van Circulaire, gezonde en groene scholen, dragen we bij aan een beter leef-, leer- en woonklimaat in scholen. Tevens willen we bijdragen aan het meer in verbinding brengen van jeugd en natuur en hen middels het nadrukkelijk implementeren van de SDG’s in het curriculum leren hoe zij een op hun beurt weer een bijdrage kunnen leveren aan het meer duurzaam maken van de samenleving.

In de community kunnen organisaties laten zien hoe zij bijdragen aan de SDGs. Klik hier om specifieke organisaties te zoeken.

Contact

    Pin It on Pinterest