Facilicom Group

Happy people make happy people

Locatie

Schiedam

Type organisatie

Bedrijf
Wij werken aan de volgende SDG's:

Organisatie Omschrijving

Facilicom Group is een familiebedrijf. Echt Nederlands van oorsprong en met een omvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dan doen wij dat ook. In Nederland zijn we bekend van merken als Facilicom Solutions, Trigion, Incluzio en Gom. Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is onze missie, dáár doen we het voor.

Zo dragen wij bij aan de SDG's

De SDG's: onze ambities, acties en impact

De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties geven richting aan een agenda voor een duurzame wereld voor iedereen. De zeventien doelen gaan over de opgaven waar we nu voor staan: welvaart, gelijkheid, klimaatverandering, vrede en rechtvaardigheid. De Verenigde Naties wil de doelstellingen uiterlijk in 2030 realiseren.

De thematiek van de SDG's ligt Facilicom nauw aan het hart. Als familiebedrijf hebben we een langetermijnvisie op ons ondernemerschap en als dienstverlener werken we dagelijks aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend om rekening te houden met de opgaven van de wereld van nu en de volgende generaties.

Van ambitie naar actie
Onze visie op een inspirerende leefomgeving - en onze inzet op het werkgeluk van onze medewerkers en opdrachtgevers - vertaalt zich in steeds meer initiatieven met een positieve impact op de samenleving. Daarbij zijn de thema's die centraal staan in Sustainable Development Goals 3, 8 en 11, zoals gezondheid, welvaart, inclusiviteit, duurzaamheid en veiligheid, een belangrijk vertrekpunt voor activiteiten die ertoe doen.

Zo heeft Facilicom Group de doelstelling om als onderneming in 2030 CO2-neutraal te zijn, en zetten we elk jaar nieuwe stappen om deze ambitie te realiseren. Zo hebben we doelen en plannen om onze gebouwen energiezuiniger te maken, het wagenpark verder te verduurzamen en onze eigen schone energie op te wekken.
Ook op andere terreinen boeken we voortgang. Met onder meer de afvalscan van Gom en de circulaire scan van Facilicom Solutions hebben we diverse duurzame proposities voor klanten in huis. Onze sociale onderneming Buitengewoon creëert steeds meer kansen voor mensen die nu nog aan de zijlijn staan - via stages, leerwerkplekken en banen. Met Incluzio, de specialist in zorg en welzijn binnen de Facilicom Group, werken we op een vernieuwende manier aan een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet.

Samen het verschil maken
Met de verduurzaming van onze bedrijfsvoering en - en met het werk van onze 30.000 medewerkers - maken we dus dagelijks het verschil. Bovendien hebben we volop mogelijkheden om met onze dienstverlening een impuls te geven aan de verduurzaming van alle organisaties waar we aan de slag zijn. Dat doen we allereerst door onze dienstverlening te verduurzamen. Op die manier krijgen onze opdrachtgevers, bijna zonder dat ze er iets voor hoeven doen, verantwoorde producten of zelfs een volledig duurzaam concept in handen. Daarnaast zien we het als onze verantwoordelijkheid om de SDG's - en de manieren waarop elke organisatie hieraan een bijdrage kan leveren - nadrukkelijk onder de aandacht te brengen in de gehele keten. Bijvoorbeeld als het gaat om energiebesparing en SROI. We nemen dus onze eigen verantwoordelijkheid om te verduurzamen én komen we samen met onze klanten, leveranciers en partners in actie.

Samen verder komen
We hebben dit jaar de SDG Charter ondertekend, zetten de SDG's prominent op de agenda, en rapporteren jaarlijks over onze voortgang om de werelddoelen dichterbij te brengen.

We zijn er nog niet, maar we komen steeds verder. Dat doen we door de verschillende initiatieven, projecten en expertises van de divisies onderling te verbinden, zodat alle plannen goed in beeld komen en elkaar versterken. Daarnaast zetten we stappen door onze opdrachtgevers te stimuleren en te ondersteunen om werk te maken van de SDG's. We zijn ervan overtuigd dat we dan de grootste impact creëren: samen, vanuit een gedeelde visie en gezamenlijke acties.

In de community kunnen organisaties laten zien hoe zij bijdragen aan de SDGs. Klik hier om specifieke organisaties te zoeken.

Actief in

Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland

Pin It on Pinterest