Stichting technasium

Locatie

utrecht

Type organisatie

Kennisinstelling
Wij werken aan de volgende SDG's:

Organisatie Omschrijving

Het Technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bètatechnisch onderwijs op havo en vwo. Op dit moment zijn er 95 technasiumscholen, verspreid door heel Nederland. Voor leerlingen op het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. In dit erkende eindexamenvak voor havo en vwo werken in teamverband projectmatig aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk.

Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen. Doordat technasiumleerlingen al vroeg kennis maken met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen de bètatechniek, worden ze goed uitgerust voor een weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek. Zoals creativiteit, ondernemendheid, samenwerken, inventiviteit, communicatie, plannen, projectmatig werken, organiseren en proces- en kennisgericht werken. 

Hoe wij aan de SDG's werken

Om ons milieu en onze toekomst te sparen is duurzaam denken, produceren, consumeren en handelen noodzakelijk. Ook Technasia dragen bij aan die duurzame ontwikkeling. Er is geen bèta-technisch onderzoek of ontwerp waar duurzame ontwikkeling geen onderdeel van uitmaakt. Dat besef willen we onze leerlingen bijbrengen en laten waarmaken. Daarom investeren wij in - en werken wij aan-  Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). 

We hebben de ambitie dat alle Technasia aan de slag gaan met de uitgangspunten, de methodiek en didactiek van LvDO. Leren voor duurzame ontwikkeling verrijkt het Technasium onderwijs. Het past naadloos binnen onze gezamenlijke ambitie zoals verwoord in het Strategisch Plan 2017-2021. We willen ons onderwijs vernieuwen en de Technasiumformule verder ontwikkelen en actualiseren. Werken en leren vanuit een duurzaam perspectief is daarin onmisbaar. 

Zo dragen wij bij aan de SDG's

Handvatten om LvDO te implementeren

Om docenten te ondersteunen bij het implementeren en uitvoeren van LvDO in hun onderwijs hebben wij een handreiking, checklist en film met informatie en handvatten ontwikkeld. Dit is ook voor docenten in andere onderwijssoorten beschikbaar en bruikbaar. 

https://www.technasium.nl/leren-voor-duurzame-ontwikkeling

In de community kunnen organisaties laten zien hoe zij bijdragen aan de SDGs. Klik hier om specifieke organisaties te zoeken.

Actief in

Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland

Pin It on Pinterest