Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân

Expertisecentrum op het gebied van kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet in staat zijn om (beroeps)onderwijs te volgen.

Locatie

Leeuwarden

Type organisatie

Non-Profit
Wij zijn akkoord met de SDG Nederland visie en voorwaarden.
Wij werken aan de volgende SDG's:

Organisatie Omschrijving

Het Steunpunt beoogt dat er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet in staat zijn om naar school te gaan, voldoende ontwikkelingsgerichte programma's beschikbaar komen. 

 

Hoe wij aan de SDG's werken

Met Praktijkschool Fryslân werken we actief aan de toegankelijkheid van het onderwijs voor kinderen en jongeren die niet in staat zijn om naar school te gaan.

We dragen bij aan projecten van SDG Nederland en de SDG4-alliantie en denken mee in landelijk beleid m.b.t. inclusief onderwijs.

Zo dragen wij bij aan de SDG's

Het Steunpunt Zorg & Onderwijs zorgt ervoor dat...

... er informatie en advies beschikbaar is op het snijvlak zorg en onderwijs;

... er ondersteuning beschikbaar is bij het zoeken en organiseren van een passend programma;

... er een kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan bestaande dagprogramma's;

… er door middel van onderzoek voldoende kennis is over de doelgroep en wat deze nodig heeft. Als netwerkorganisatie werken we daartoe samen met partners binnen de zorg- en onderwijssector.

Wij participeren tevens in Praktijkschool Fryslân (www.praktijkschoolfryslân.frl), een netwerkorganisatie waarbinnen onderwijs mogelijk wordt gemaakt voor kinderen en jongeren die niet in staat zijn om naar school te gaan.

Pin It on Pinterest