Stichting SDG Nederland faciliteert een groeiende beweging van ruim 800 partijen die allemaal bijdragen aan het behalen van de de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Het gaat om bedrijven, maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven. We informeren, activeren en verbinden al die betrokken partijen met als doel de duurzame transitie te versnellen. Dat doen we zowel online als offline.

Pin It on Pinterest