Rapporten over de SDG’s

Op deze pagina vind je een overzicht van rapporten, onderzoeken en kamerbrieven over de SDG’s.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen bestaan uit zeventien doelen en 169 targets die van de wereld een betere plek moeten maken in 2030. De SDG’s zijn onderdeel van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

Wil je meer weten over deze mondiale agenda? Lees dan het rapport Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development of lees de Nederlandstalige versie van het rapport.

Rapportages over Nederland door de Rijksoverheid & kamerbrieven aan de Tweede Kamer

Derde Nederlandse
SDG-Rapportage
(Rijksoverheid, 2019)

Tweede Nederlandse
SDG-Rapportage
(Rijksoverheid, 2018)

Eerste Nederlandse
SDG-Rapportage
(Rijksoverheid, 2017)

 

 

Kamerbrief: Monitor
Brede Welvaart &
SDG’s 2019
en de Derde SDG
Rapportage
(Ministerie van
Economische Zaken en
Klimaat, 2019)

Kamerbrief: Eerste
Nederlandse rapportage
over de SDG’s
(Ministerie van
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwer
king, 2017)

 

 

Kamerbrief: Nederland
Ontwikkelt Duurzaam:
Plan van aanpak inzake implementatie van de SDG’s
(Ministerie van
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, 2016)

Rapportages over Nederland door de Rijksoverheid aan de Verenigde Naties

Report on the implementations of the SDG’s 
(Koninkrijksrapportage naar de VN,
2017)

Rapportages over Nederland door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS)

Onderzoeken uit en voor het bedrijfsleven

Onderzoeken door en voor gemeenten

SDG’s –
wat lokale overheden moeten weten (VNG
International UCLG, 2017)

Overige publicaties

SDG Index & Dashboards
(Bertelmann Stifftung &
Sustainable Solutions
Network, 2016)

Pin It on Pinterest