Coördinator SDG 6 Alliantie
Bianca Nijhof
b.nijhof@nwp.nl

SDG 6 Alliantie – Schoon Water en Sanitair

Ambitie voor 2020

  • Nederland in actie krijgen om een positieve impact te leveren door handvatten te bieden voor SDG 6.
  • Het belang van SDG 6 en onze impact kenbaar maken zowel in Nederland als in het buitenland.

Deelnemers SDG 6 Alliantie

NWP, Deltares, Rode Kruis, Unie van Waterschappen en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – Marien en Internationaal waterbeheer, KWR, Wetsus, Waternet, Actiam, GIWEH. 

Plan van aanpak

In 2019 zijn we gestart met het kernteam SDG 6. De deelnemers zijn een afspiegeling van de stakeholders in de watersector. Deelname aan het kernteam staat open voor iedereen die een actieve bijdrage wil leveren aan het realiseren van de bredere SDG’s en specifiek SDG 6 richting 2030.

De stip op de horizon in 2030 is dat we de doelen voor SDG6 hebben bereikt en actief hebben kunnen bijdragen aan het bereiken van de andere SDG’s daar waar de verbinding is met water.

Ons doel voor 2020 is om nog meer bekendheid te geven aan wat er op het vlak van water in Nederland gebeurt, en ook hoe Nederland met betrekking tot water internationaal bijdraagt aan het oplossen van de wateruitdagingen waar we voor staan. Bewustwording van wat we allemaal al doen en kunnen, good practises delen en daarmee opschalen, samenwerkingen aangaan en vooral laten zien hoe waardevol water voor ons allen is.

Tijdens de SDG-Action Day in september delen we wat we dit jaar bereikt hebben en brainstormen samen met wie wil over wat de volgende stap in 2021 moet zijn.

    Pin It on Pinterest