Coördinator SDG 5 Alliantie
Edith van der Spruit
e.vanderspruit@wo-men.nl

SDG 5 Alliantie – Gendergelijkheid

Ambitie voor 2019

WO=MEN Dutch Gender Platform komt namens Nederland op voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes in al hun genderidentiteiten. WO=MEN coördineert de Nederlandse implementatie van dit ontwikkelingsdoel in nationaal en internationaal beleid.

Voor ons is SDG 5 zowel een doel als een middel om mensen, organisaties, bedrijven en onderwijs- en kennisinstituten zo te versterken dat gendergelijkheid en vrouwenrechten kunnen floreren internationaal en nationaal. 

In 2019 richten we ons onder andere op 100 jaar viering van algemeen en vrouwenkiesrecht en het nieuwe verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk.

Deelnemers SDG 5 Alliantie

WO=MEN Dutch Gender Platform is een ledenplatform waar 50 organisaties en 120 professionals bij zijn aangesloten. Zoals ondere andere Action Aid, Both Ends, CARE Nederland, Choice for Youth and Sexuality, Cordaid, Defence for Children, Free Press Unlimited, Hivos, ICCO, IUCN, Light for the World, KIT, Mama Cash, Oxfam Novib, PAX, Rainforest Alliance, Rutgers en WECF. Gezamenlijk zetten we ons in voor gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen, ongeacht seksuele oriëntatie en genderidentiteit. 

De SDG 5 Alliantie bestaat verder uit organisaties waar wij mee samenwerken om gendergelijkheid te realiseren. Dit zijn onder andere WOMEN Inc, Atria, Movisie, NVR, Bureau Clara Wichman, Emancipator en netwerk VN-vrouwenverdrag.

Plan van aanpak

  1. Nederland in de top 10 van het Global Gender Gap Report. Global Gender Gap Report is een jaarlijks verslag over de stand van zaken inzake gendergelijkheid in meer dan 140 landen en wordt uitgevoerd door het World Economic Forum. Momenteel staat Nederland op plaats 27.
  2. Samen met onze leden, samenwerkingspartners en organisaties in het bedrijfsleven en onderwijs concrete stappen zetten om gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen te realiseren zowel internationaal als nationaal.

Pin It on Pinterest