Coördinatoren SDG 2 Alliantie
Frederike Praasterink
F.Praasterink@has.nl

Marjo Baeten
M.Baeten@has.nl

SDG 2 Alliantie – Geen Honger

Ambitie voor 2019

Agenderen dat er onvoldoende plan van aanpak en inzicht is in kansen voor de voedselsector om bij te dragen aan de SDGs.

Deelnemers SDG 2 Alliantie

Kerngroep

 • Worldconnectors
 • True Price
 • Impact Institute
 • HAS Hogeschool
 • Transitie Coalitie Voedsel

Klankbordgroep

 • bedrijven, instituties en andere organisaties die deelnemen aan de verkenningen, interviews en events

Plan van aanpak

Context 

In de context van de SDGs zijn er in Nederland veel uitdagingen op het gebied van voedsel en duurzaamheid, zoals obesitas, methaan en fosfaat uitstoot, verlies van gezonde bodem en biodiversiteit. Ook internationaal is er naast de uitputting van natuurlijk kapitaal een groot honger en obesitas probleem. Zonder structurele hervormingen voorziet de FAO dat er nog 630 miljoen mensen ondervoed zijn in 2030, tegen een commitment van geen honger.

Overheden en bedrijfsleven investeren veel in de (verduurzaming van de) voedselsector met initiatieven als Topsectoren, onderzoek via Wageningen Universiteit en IDH. Zo gaat er alleen al bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken 330 miljoen euro per jaar naar voedselzekerheid. De voedselsector in Nederland is goed voor zo’n 50 miljard euro omzet per jaar en Nederland staat aan de internationale top van voedsel productie, handel, innovatie en expertise.

Uitdaging

Ondanks de SDGs en de Nederlandse en internationale uitdagingen, is er voor bedrijven in Nederland geen duidelijk beeld wat zij zelf en de voedselsector moeten doen en welke economische groeikansen er zijn om bij te dragen aan de SDGs. Zolang dit niet helder is, is de kans klein dat de (voedsel gerelateerde) SDGs worden gehaald.

Plan van aanpak

 • Agenderen van de noodzaak dat er voor de Nederlandse voedselsector een Plan van Aanpak en Kansenkaart voor het behalen van de SDGs in 2030 nodig is, onder beleidsmakers, instituties, politici, bedrijven, campagne organisaties en media in Nederland.
 • Verzoek brengen aan politici dat de geijkte instituties (PBL, Wageningen Universiteit, RIVM, WRR, SER, CBS) antwoorden formuleren op de volgende vragen:
  • Welke aanpassingen worden er gevraagd van de Nederlandse voedselsector van de SDGs nu en in 2030, zowel binnen als buiten Nederland?
  • Waar staat Nederland nu ten opzichte van deze aanpassingen?
  • Welke innovaties zouden bedrijven kunnen omarmen, wat is hiervan de business case en welke ondersteuning is hiervoor nodig?
  • Welk overheidsbeleid is er nodig?

 

 

Pin It on Pinterest