Coördinator SDG 11 Alliantie
Anne-Marie Rakhorst
annemarie.rakhorst@duurzaamheid.nl

SDG 11 Alliantie – Duurzame Steden en Gemeenschappen

Ambitie voor 2019

Om SDG 11 een grotere impuls te geven en hoger op de politieke agenda te krijgen, zullen we aan de slag gaan met het vormen van een ‘coalition of the willing’. Dit moeten de belangrijkste en grootste partijen in Nederland zijn, die internationaal daadwerkelijk de grootste impact hebben. We zoeken partners uit de private, publieke en NGO sector. In 2019 zullen we de coalitie formeel oprichten, en zullen we beginnen met het bouwen van het netwerk.

Deelnemers SDG 11 Alliantie

In de coalition of the willing zullen we verschillende bestaande netwerken en initiatieven samenbrengen waarmee we al contacten hebben:

  • Human Cities Coalition. Hierin waren Carolien Gehrels (Arcadis), Herman Mulder (o.a. True Price en SDG Charter), Sheela Patel (Slum Dwellers International), Marinus Verweij (ICCO), Andre Veneman, Annelies Zoomers (UU en LANDac) en Carola van Rijnsoever (BZ) actief betrokken.
  • Building with People, een private sector initiatief voortgekomen uit HCC, nu ondergebracht bij MVO Nederland. Hierin zijn verbonden: Witteveen+Bos, Deltares, Sweco, Fugro en KuiperCompagnons.
  • Stichting SDI Nederland. De Nederlandse partner van SDI International, ’s wereld grootste federatie van sloppenwijkbewoners. SDI Nederland wordt geleid door Duurzaamheid.nl. Het komende jaar zullen nieuwe bestuursleden en partners aangetrokken worden uit de private, NGO en kennis sector.
  • SUD Foundation. Een initiatief van Meiny Prins. Zij werkt met de Sustainable Urban Delta Foundation aan een documentaire over inclusieve, duurzame stadsontwikkeling.
  • De SDG World Tour. Een initiatief om de Clipper ‘Stad Amsterdam’ langs 17 steden te laten varen waar zij aandacht vragen voor de verschillende SDGs. Bij dit initiatief zijn betrokken: de Goldschmeding foundation, Mitra van Raalten (SAIL), Feike Seibesma, Jan-Peter Balkenende, Herman Mulder.

Plan van aanpak

Voor 2019 zal de coalitie formeel worden opgericht, en zal begonnen worden met het bouwen van het netwerk. We willen met name advocacy doen, door bekendheid te geven aan ontwikkelingen en vooral een hoopvolle way out te laten zien. Onze focus is positief, gericht op de toekomst door het schetsen van een visie aan de hand van goede voorbeelden.

Pin It on Pinterest