SDG Allianties

Sinds november 2018 is het SDG-netwerk met 17 coördinatoren versterkt. Deze coördinatoren nemen elk een van de 17 SDG’s onder hun hoede, bekijken wat de grootste uitdagingen en kansen zijn en zetten een SDG Alliantie op om hiermee aan de slag te gaan. Doel van de Alliantie is het bij elkaar brengen van alle bestaande en nieuwe samenwerkingen voor het behalen van de betreffende SDG. Zo ontstaat er een compleet beeld van hoe ver we als Nederland zijn op de weg naar 2030: het jaar waarin alle SDG’s behaald moeten zijn. Belangrijk aspect hierbij is de coherentie en samenhang van de SDG’s. Er wordt altijd gekeken naar interlinkages met andere SDG’s.

De Coördinatoren zijn het ‘go-to’ punt voor iedere stakeholder die bijdraagt aan de SDGs of in de toekomst kan bijdragen. Zij bewerkstelligen synergie tussen alle samenwerkingsvormen en werken aan een gezamenlijke strategie, daar waar dat wenselijk is. Elk jaar voegen ze de grootste kansen om SDGs te behalen toe aan de SDG Routekaart. Deze Routekaart wordt jaarlijks aangeboden aan minister Kaag.

Wil je meer weten over de SDG Allianties, hun ambities en actieplannen, kijk dan naar de profielen van de coördinatoren of neem voor algemene vragen contact op met Rosalie de Bruijn via Rosalie[at]SDGCharter.nl

Pin It on Pinterest