SDG Action Days 2021 zijn afgelopen. Klik hier om terug te kijken

Workshop Programma

Tijdens de SDG Action Day op 24 september zijn er twee rondes met workshops. Deze worden gegeven door de SDG Allianties, de stuurgroep van SDG Nederland, en de Action Day partners. De workshops zijn online bij te wonen via Zoom. Klik hier om je voor de workshops aan te melden (bestelproces verloopt via Eventbrite).”

WORKSHOP RONDE 1

13.00 – 14.30

RONDE 1 (13.00 - 14.30)

Hieronder staan de sessies in ronde 1 – in het groen. Klik op de titel om de sessie informatie te openen

1A) Van MVO-risico's naar SDG impact (MVO Nederland)

Workshop door MVO Nederland (mvorisicochecker.nl, Twitter)

Omschrijving
Hoe komen bedrijven van MVO-risico’s naar SDG impact? In deze workshop van MVO Nederland wordt daarop ingegaan. Dit begint met het identificeren van MVO-risico’s om daarna de volgende vraag te beantwoorden: waar begin je met actie ondernemen om zo veel mogelijk SDG impact te bereiken? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en voorbeelden van deelnemers wordt een antwoord op deze vraag gegeven.

De vorm van de workshop is interactief. Na uitleg over MVO-risico’s en MVO-risicomanagement, ga je met behulp van praktijkvoorbeelden actief aan de slag gaan om uiteindelijk de workshop verlaten met concrete plannen om zo veel mogelijk SDG impact te bereiken via je eigen bedrijfsactiviteiten. Er is geen kennis van zaken vooraf nodig om mee te doen aan deze workshop. Marieke de Jong, MVO-risico expert bij MVO Nederland, presenteert de workshop samen met Marit Berkelaar zijn, projectmanager IMVO bij MVO Nederland.

1B) SDG’s in Den Haag: in gesprek met tweede kamerleden over een duurzame en inclusieve Kamerperiode (Building Change)

Workshop door Partos, foundation Max van der Stoel, Building Change en stichting Woord en Daad

Omschrijving
Hoe creëren we bewustwording van de SDG’s bij Kamerleden? In 2017 lanceerde Building Change de campagne “Adopteer een SDG’, waarmee Kamerleden zich committeerden aan de SDG-agenda. Sinds maart 2021 is er een nieuwe Kamer en krijgen alle Kamerleden weer de kans om SDG-adoptieouder te worden!

In deze workshop ga je in gesprek met Joris Thijssen (PVDA), Marieke Koekkoek (Volt) en Chris Stoffer (SGP) over duurzame ontwikkeling in Nederlanden en elders. Hoe gaan Kamerleden zich inzetten voor meer ambitie op de SDG’s in het algemeen en ‘hun’ SDG in het bijzonder, zodat deze Kamerperiode de duurzaamste ooit wordt?

De workshop wordt georganiseerd door Building Change, een samenwerkingsverband van branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking Partos, Stichting Woord en Daad en Foundation Max van der Stoel.

1D) SDGs en design thinking. Hoe zet ik de eerste stap in het verduurzamen van mijn beroepspraktijk? (HVA & VH)

Workshop door HVA en Vereniging Hogescholen (HVADuurzaam.nl, Insta)

Omschrijving
In deze workshop leer je de SDGs wat beter kennen, en maak je kennis met enkele basisconcepten uit design thinking methodiek. Je reflecteert op je persoonlijke en professionele betrokkenheid bij de verschillende SDGs en formuleert daar doelen bij die je binnen jouw beroepspraktijk kan verwezenlijken. Dit is een workshop waarbij je aan het werk gezet wordt en de sessie verlaat met een concreet doel in handen. Maar nog belangrijker: na afloop heb je alles in handen om een vergelijkbare sessie met je collega’s te organiseren! Enige digitale handigheid is wel vereist, het meeste werk doen we op een miro board (miro.com) De basis van workshop die je hier volgt is gelegd bij Digital Society School, een innovatief onderwijsconcept ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam. Green Office HvA zet deze methodiek in om faculteiten en bedrijfsvoering te helpen met bedenken wat ze eigenlijk zelf al weten. De workshop wordt verzorgd door Pavel van Deutekom, Coordinator GO-HvA

1E) Environmental Footprint Insights tool: de impact van mobiliteitskeuzes (PWC)

Workshop door PWC (Environmental Footprint Insights website)

Omschrijving
Uit ons onderzoek is gebleken dat werkgerelateerde mobiliteit voor veel bedrijven een substantiële bron van CO2 uitstoot is. Het reduceren van deze uitstoot vereist inzichten op alle niveaus: voor management, voor teams en voor medewerkers individueel.

In deze workshop gaan we in op bewustwording, gedragsverandering en het inspireren van medewerkers rondom mobiliteitskeuzes en de impact daarvan. We geven inzichten in drempels en kansen voor medewerkers om hun gedrag te veranderen en meer duurzamere mobiliteitskeuzes te maken.

Aan de hand van onze Environmental Footprint Insights tool laten we zien hoe management en medewerkers hun werk en projecten duurzamer kunnen plannen en uitvoeren. Hierbij zullen we aandacht besteden aan real-time inzichten in CO2-uitstoot en strategische mobiliteitskeuzes op basis van vooruitkijkende data.

Heb je interesse in duurzame mobiliteit, betere managementinformatie, real-time data over CO2-uitstoot of gedrags- en organisatieverandering? Duurzaamheidsmanagers, mobiliteitsexperts, HR-medewerkers, finance professionals en iedereen met een mening of interesse is van harte uitgenodigd voor deze workshop.

1F) How to 'leave no one behind' - identificeren en oplossen van je SDG Challenges (SDG House)

Workshop door SDG House (Linkedin, Insta) & KIT Royal Tropical Institute 

Omschrijving
Leave No One behind is de centrale belofte van de SDG Agenda. Het vertegenwoordigt de ondubbelzinnige inzet van alle VN-lidstaten om armoede in al haar vormen uit te bannen, een einde te maken aan discriminatie en uitsluiting en ongelijkheden en kwetsbaarheden te verminderen. Maar hoe geef je dit vorm in je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat no one is left behind in je activiteiten? In deze interactieve workshop gaan we aan de slag met het identificeren van SDG Challenges in organisaties of het dagelijkse leven. We bespreken voorbeeld challenges en oplossingen voortgekomen uit het SDG Traineeship en werken toe naar actie-gerichte stappen om zo invulling te geven aan het ‘leave no one behind’ concept.

 

 

1G) SDG's en de rol van de financiële sector (NVB)

Workshop door Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) (Twitter)

Omschrijving
In de financiële sector vormen de SDG’s een belangrijke pijler in het werk op duurzaamheid. Deze workshop zal dieper ingaan hoe je de SDG’s verder kan integreren in je organisatie en hoe je impact meet van de SDG’s. Dit laatste is relevant als je financieringen en investeringen wil koppelen aan meetbare doelen van de SDG;s. Zie hiervoor ook de recent gepubliceerde papers van de werkgroep SDG Impact-meting onder de vlag van het DNB Platform voor Duurzame Financering. Deze werkgroep heeft onderzoek gedaan hoe een uniforme taal over impact meting van de SDG’s gecreëerd kan worden. Beschikbare methodologieën, databronnen en voorbeelden uit de praktijk komen in de papers aanbod. Experts uit de sector zullen hun ervaringen delen met de implementatie van de SDG’s, vervolgens kan er in break out sessies dieper ingegaan worden op specifieke SDG’s.

1J) Waarom moeilijk doen als het samen kan? Versnellen op de Global Goals door samenwerking tussen gemeenten en lokale partners (VNG)

Workshop door Vereniging Nederlandse Gemeenten Internationaal (VNG) (Twitter, Linkedin)

Omschrijving
Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht (maart 2022) is dit hét moment om duurzame keuzes te maken voor de komende vier jaar. Bij het verankeren van de Global Goals hebben gemeenten hun lokale netwerk hard nodig. En omgekeerd. Welke kansen zien we en hoe pakken we die aan? Hoe bereiken we elkaar? En de knelpunten, hoe lossen we die op? Deze sessie gaat over de samenwerking tussen gemeenten en lokale partners zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers. Hoe vinden we elkaar in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en in de periode erna, om publieke diensten te versterken (SDGs 16, 17) en betekenisvolle stappen te maken op de gehele Global Goals agenda.

 

1K) Education now, for a better future (SDG 4 Internationaal / GCE) (English)

Workshop by Global Campaign for Education (Twitter

This workshop will be in English

Description
In many developing countries, receiving education is not self-evident. Due to low investment in education, a culture in which girls or children with disabilities don’t attend education, and inaccessibility of education due to conflict. But also due to failing international policy on corporate taxation, IMF austerity measures, or debt cancellation. We want every child and every young person to have access to education.

GCE-NL wants your creative input to see how we can achieve the following in the coming government term for SDG4:

 • The Netherlands will take on a pioneering role in the field of education.
 • The Netherlands will initiate higher investment in education globally and within the EU.
 • The Netherlands will take a leading role in the discussion on fair tax treaties.
 • Dutch MPs will take a seat in IPNEd, a worldwide network of parliamentarians.

The following speakers will participate in the workshop

 • Joseph Nahn-O’Reilly, International Parliamentary Network for Education
 • Dereje Alemayehu, Global Tax Justice
 • Sabine Terlecki, Global Partnership for Education
 • Joseph Wasikhongo, Elimu Yetu Coalition – GCE Kenya
 • Stella Agara, YouLead Africa

The discussion will be led by Sietse Blom

 

1L) Dutch Wavemakers: Talent for Water and Energy (SDG 14 Alliantie)

Workshop door SDG 14 Alliantie met Dutch Wavemakers (Twitter, Linkedin) en ECHT Regie in Transitie

Omschrijving
De wereld staat voor grote uitdagingen o.a. op Doel 14. We hebben gouden handen en knappe koppen nodig die de energietransitie realiseren en carrière maken in de water en energie sectoren. Dutch Wavemakers, dé jongerenorganisatie voor SDG14, Leven in het Water combineert sport en duurzaamheid om de volgende generatie te bereiken. We beginnen de workshop met een introductie door de SDG 14 Alliantie coördinator, Erwin Coolen. Hierna gaan we in kleine groepjes zelf aan de slag door middel van de online EscapeGame “Mission 14 – Life Below Water” door GlobalWarning! Zo inspireren en activeren we o.a. de volgende generatie om zich in te zetten voor een gezond en veerkrachtig ‘Leven in het Water’. Join the Wave met Dutch Wavemakers, ECHT en GlobalWarning!

 

1N) Een donuteconomie om de SDGs mee te halen (Gemeente Amsterdam)

Workshop door Gemeente Amsterdam

Omschrijving
De wereld loopt niet op schema voor het behalen van de Sustainable Development Goals in 2030. Ook als stad opereren we nog niet binnen de planetaire grenzen. In de decade of change waar we nu
in zitten zullen radicale veranderingen plaats moeten vinden om de doelen wél te halen. In 2019 heeft Amsterdam de donuteconomie omarmd – een nieuwe, andere kijk op de economie die het welzijn van mens en planeet centraal stelt. Dit perspectief kan de vernieuwende kaders bieden die nodig zijn om de SDGs te verbinden en behalen.

In deze interactieve workshop kijken we naar hoe de donuteconomie zich verhoudt tot de SDGs en hoe de Gemeente Amsterdam het donutdenken integreert in haar organisatie. Vervolgens gaan we
zelf aan de slag: hoe kun jij de donut gebruiken om de SDGs dichterbij te brengen voor jouw organisatie?

We zullen de vier lenzen uit het voor Amsterdam ontwikkelde Stadsportret gebruiken om in kaart te brengen waar de meeste positieve én negatieve impact van jouw organisatie zit. Ecologisch of
sociaal? Dichtbij of juist ver weg? En hoe kunnen we vervolgens beter meten, en beter doen? Kortom: sluit aan als je wil leren hoe de donut jouw organisatie dichter bij de SDGs kan brengen!

WORKSHOP RONDE 2

14.45 – 16.15

RONDE 2 (14.45 - 16.15)

Hieronder staan de sessies in ronde 2 – in het blauw. Klik op de titel om de sessie informatie te openen

2A) Voorkom misconceptie, hoe ben je als bedrijf transparant over duurzame acties? (DSGC)

Workshop door Dutch Sustainable Growth Coalition (Twitter, Linkedin)
In samenwerking met: AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell, Unilever

Omschrijving
In deze interactieve sessie gaan de leden van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) in gesprek over de transparantie van hun bedrijfsvoering en initiatieven die bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Sprekers in de sessie zijn

 • Harald Tepper, Senior Director Sustainable development namens Philips

 • Saskia Kapinga, Vice President External Relations namens Shell

 • Karel Bockstael, Vice President Sustainability namens KLM

 • Anniek Mauser, Sustainability Director Benelux namens Unilever

Ze gaan dieper in op de impact en de waarde die ze maken en hoe ze de resultaten transparant kunnen maken. Deelnemers worden uitgenodigd om mee te praten, vragen te stellen, uit te dagen en van elkaar te leren.

Na deze sessie heb je een beter begrip van de activiteiten en initiatieven die de DSGC-leden ontwikkelen om bij te dragen aan een betere toekomst voor iedereen.

 

2B) Systeeminnovatie inzetten om SDG’s te versnellen (EIT Climate-KIC)

Workshop door EIT Climate-KIC (Twitter, Linkedin)

Omschrijving
De meeste bedrijven, gemeentes en overheden hebben ambitieuze plannen en routekaarten liggen voor de benodigde klimaattransities. We investeren in innovatie, technologie en projecten die bijdragen aan deze klimaatdoelstellingen. Maar als je de impact daarvan optelt, gaan we dan wel snel genoeg? En investeren we in de juiste innovaties?

EIT Climate-KIC is Europa’s belangrijkste netwerk op het gebied van klimaat innovatie. Sinds 2019 hebben we in zogenaamde ‘Deep Demonstrations’ samengewerkt. Ook hebben we getest hoe systeeminnovatie, dat gefocust is op een aantal grote uitdagingen zoals klimaatneutrale steden, havens en voedselketens, kan worden ingezet ter versnelling van de gestelde SDG’s. Deep Demonstrations zijn bedoeld als inspirerende voorbeelden: wat is er mogelijk wanneer innovatie strategisch wordt ingezet op het niveau van systeem transformatie? Leren, feedback-loops en sensemaking zijn belangrijke succesfactoren in ‘Deep Demonstrations’. De aanpak is door de Europese Commissie erkend. Wat we terug zien in bijvoorbeeld de opzet van de EU Green Deal en de EU Missions. Kom luisteren naar voorbeelden hoe er inmiddels in meer dan 25 steden in Europa met deze aanpak wordt gewerkt.

In deze workshop hoor je meer over de aanpak en hoe dat eruit ziet aan de hand van voorbeelden. Je hoort over de uitdagingen die we tegenkwamen, de geleerde lessen, de successen en mogelijk kan je zelf alvast deelnemen in een compacte Deep Demonstration.

 

2C) SDG’s en transities: de Duurzame Doorbraak (Min BZ & SDG NL)

Workshop door Ministerie van Buitenlandse Zaken en SDG Nederland

Omschrijving
Onder leiding van Nationale SDG-Coördinator Sandra Pellegrom gaan panelleden uit verschillende transitiebewegingen met elkaar in gesprek over hoe transities en SDG’s elkaar versterken. Deze workshop vormt onderdeel van het initiatief ‘Duurzame Doorbraak’ dat mensen uit verschillende netwerken, actiegroepen en organisaties bij elkaar brengt zodat zij elkaar kunnen versterken. Lancering vond plaats tijdens Duurzame Dinsdag op 7 september 2021.

Om een duurzame wereld in 2030, 2050 en ver daarna te realiseren zijn grote transities en een integrale benadering nodig. Er bestaan voor Nederland transitiepaden (Transitiemotor en De Grote Transitie) en maatschappelijke kantelpunten (Social Tipping Point coalitie). Vanuit de overheid wordt o.a. ingezet op de klimaattransitie, een circulaire economie in 2050 en de transitie naar kringlooplandbouw.

De SDG’s vormen een concreet kompas om al die transities, kantelpunten en ‘Duurzame Doorbraken’ in gang te zetten. De 17 doelen werden in 2015 aangenomen als agenda om ‘onze wereld te transformeren en op een duurzaam pad te zetten’. Het benadrukt de noodzaak van integrale oplossingen en bevat indicatoren die inzicht geven in waar nog stappen gezet moeten worden, zie hiervoor de jaarlijkse CBS Monitor over Brede Welvaart en SDG-voortgang.

Ook wereldwijd wordt het belang van een integrale transitie-benadering erkend. Zo beschrijft het Global Sustainable Development Report (VN, 2019) de mondiale SDG-voortgang aan de hand van zes ‘entry-points’ waarin meerdere SDG’s bij elkaar komen. De VN vraagt lidstaten om eens per vijf jaar te rapporteren over SDG-voortgang middels een zogenoemde Voluntary National Review (VNR). Het Koninkrijk der Nederlanden is hiervoor in 2022 aan de beurt en zal tijdens het High Level Political Forum on Sustainable Development zijn VNR rapport presenteren.

In deze workshop gaan we aan de slag met de vraag wat de transitiewetenschap te bieden heeft om de SDG’s te behalen en hoe Nederland over de SDG’s vanuit het perspectief van transitieopgaven kan rapporteren in de VNR. En misschien wel de belangrijkste vraag: hoe kunnen de transitiebeweging en SDG beweging elkaar versterken?

 

2D) SDG Ambitie: Business Impact opschalen voor de Decade of Action (GCNL)

Workshop door Global Compact Network Netherlands (Twitter, Linkedin)

Omschrijving
Ondanks de vooruitgang die op veel gebieden is geboekt, liggen we niet op schema om de SDG’s te realiseren in 2030. De noodzaak voor meer ambitie bij het bedrijfsleven is duidelijk, maar hoe begin je als bedrijf? In deze workshop leer je hoe je kansen voor SDG-impact kunt prioriteren door middel van kernactiviteiten.

Je hoort over best practices voor zakelijke benchmarks om te peilen of bedrijfsactiviteiten gericht zijn op het noodzakelijke ambitieniveau om de SDG’s te realiseren. Je komt meer te weten over ‘SDG Ambition’, een acceleratorprogramma van 6 maanden, in samenwerking met SAP en Accenture. Dit programma heeft tot doel om bedrijven in staat te stellen en toe te rusten om ambitieuze bedrijfsdoelen te stellen die zijn afgestemd op de 17 Sustainable Development Goals en de integratie in de core business te versnellen.

 

2E) Bouwen aan een Mentaal Gezonde Samenleving (SDG 3 Alliantie)

Workshop door SDG 3 Alliantie (linkedin) en KIT

Omschrijving
De coronacrisis heeft een groot beroep gedaan op ons mentale welzijn en onze veerkracht. De kranten staan vol met koppen over de mentale gezondheid van jongeren, thuiswerkers, ouderen, medisch personeel en onderwijzers. Maar waar er een hoge nood lijkt te zijn op gebieden als eenzaamheid, stress, somberheid en zingeving is ook de vindingrijkheid en bereidheid om elkaar te helpen zichtbaar geworden. Tijdens deze workshop lichten we mooie initiatieven uit rondom mentale gezondheid en raak je geïnspireerd om zelf mee te bouwen aan een mentaal gezonde samenleving.

2F) Hoe onderwijs je duurzaamheid? Ervaringen van docenten (SDG 4 Alliantie)

Workshop door SDG 4 Alliantie en Leren voor Morgen (Linkedin)

Omschrijving
Wil je meer weten over hoe duurzaam lesgeven er in de praktijk uitziet? Dan is de workshop ‘Duurzame docenten’ iets voor jou! 

Om jonge generaties voor te bereiden op complexe uitdagingen, hebben ze duurzame handvatten nodig van docenten. Docenten hebben een bijzondere rol in het inspireren tot duurzaamheid op school. De Duurzame docent verkiezing, die elk jaar plaatsvindt, biedt een podium en inspiratiebron voor docenten en schoolleiders. De wedstrijd laat zien dat er veel goeds gebeurt door bevlogen docenten.
In deze workshop vertellen duurzame docenten van 2020 over hun ervaringen. Wat hebben ze gedaan om leerlingen en studenten bewust te maken van het belang van duurzaamheid, kennis over te brengen en vaardigheden te trainen? Welke belemmeringen hebben ze ervaren en hoe kunnen we die wegnemen? Welke tips hebben ze voor ons? Deze workshop is interessant voor wie anderen bewust wil maken van het belang van duurzaamheid en voor wie de stap van duurzaam denken naar doen wil maken.
2J) Inclusief Werkgeverschap - van diversiteit naar inclusiviteit (SDG 10 Alliantie)

Workshop door SDG 10 Alliantie met WOMEN Inc. (Twitter, Linkedin)

Omschrijving
MASTERCLASS INCLUSIEF WERKGEVERSCHAP

Diverse teams leveren door meer perspectieven betere kwaliteit en zorgen voor meer toekomstbestendige resultaten. Maar zonder inclusiviteit stromen jouw werknemers weer snel uit de organisatie, omdat er geen ruimte is voor hun ideeën, de bedrijfscultuur niet bij ze past of omdat zich niet begrepen voelen. In een inclusieve organisatie telt alle diversiteit, kan iedereen volledig zichzelf zijn, hoort iedereen erbij en voelt iedereen dat ook. Een inclusieve werkgever ziet in dat inclusiviteit de sleutel is om het diversiteitsbeleid te laten slagen zet zich elke dag in om dit te bereiken. Als werkgever pluk je de vruchten van je inclusieve aanpak. “Diversiteit is uitgenodigd worden voor het feestje. Inclusiviteit is onderdeel zijn van het organisatie committee”.

2K) Circulaire impact meetbaar en zichtbaar maken (SDG 12 Alliantie)

Workshop door SDG 12 Alliantie (linkedin group) met Nevi, MVI Platform en Data for Good (GSES)

Omschrijving
Ook aan de slag met circulaire economie? Wil je weten hoe je impact kan maken en zichtbaarheid creëert voor SDG 12? In deze workshop laat de SDG 12 alliantie zien hoe verschillende Provincies en Gemeenten, maar ook private partijen zoals ABN-AMRO, al volop inzetten op circulair inkopen met het Global Sustainable Enterprise System (GSES System), en ook de tools; Data for Good en MVI Platform komen voorbij met mooie best practices. Karin van IJsselmuide, Coördinator Alliantie SDG12, legt uit hoe je impactvol kunt zijn met Inkoop (in)direct op alle SDG’s. Mariska van Dalen en Kelly Ruigrok gaan met jouw aan de slag om ook jouw aanpak zichtbaar en meetbaar te maken!

2L) Hoe maken we de duurzame keuze de makkelijkste keuze? (SDG 13 Alliantie)

Workshop door SDG 13 Alliantie met Jonge Klimaatbeweging (Twitter, Insta)

Omschrijving
Overconsumptie is een van de grootste drijvers van klimaatverandering. Hoe doorbreken we onduurzame consumptiepatronen? Wie is verantwoordelijk voor de gedragsverandering die moet plaatsvinden? Welke rol heeft de overheid, het bedrijfsleven en de consument? Hoe laten we idereen moeedoen? In de workshop ‘’Hoe maken we de duurzame keuze de makkelijkste keuze?’’ biedt de SDG 13 alliantie je tools om hierover na te denken en mee aan de slag te gaan.

2M) Natuurinclusieve steden (SDG 15 Alliantie)

Workshop door SDG 15 Alliantie en Stichting Deltaplan Biodiversiteit (Twitter, Linkedin)

Omschrijving
In Nederland en wereldwijd zet de verstedelijking door. Leefde in 1950 30 procent van de wereldbevolking in stedelijke gebieden, nu is dat zo’n 55 procent en in 2050 66 procent, voorspelt de VN. Overheden, burgers en bedrijven raken steeds meer doordrongen van het belang van veel meer groen in stedelijke omgevingen. Groen vermindert de kans op wateroverlast en het verkoelt de stad in de zomer. Diverse studies hebben ook aangetoond dat groen bijdraagt aan een betere gezondheid, meer sociale cohesie en een hoger welzijn. Groen kleedt gebouwen aan en verhoogt de aantrekkelijkheid van het gebied, waardoor een beter vestigingsklimaat ontstaat voor zowel burgers als bedrijven. Door het toepassen van ecologisch beheer in publiek en privaat groen kunnen burgers, bedrijven en de lokale overheid ook zorgen voor meer biodiversiteit.  Kortom er zijn vele voordelen verbonden aan het natuurinclusiever maken van onze steden. De vraag is echter hoe pak je dit aan? Graag bespreken we met jullie in deze workshop welke fundamentele stappen er gezet moeten worden om tot natuurinclusieve steden te komen en wie hiervoor aan zet is.


2P) Strategisch procederen voor dummies (Prakken d'Oliveira en SDG House)

Workshop door Prakken d’Oliveira en SDG House

Omschrijving
“Een introductie over strategisch procederen door Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, een Amsterdams advocatenkantoor gespecialiseerd in mensenrechten en internationaal recht. We horen steeds vaker over maatschappelijke kwesties die aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd. Denk aan de Urgenda-zaak, de Shell-klimaatzaak en het Gerechtshof Den Haag dat Shell verantwoordelijk hield voor olievervuiling in Nigeria, maar bijvoorbeeeld ook aan zaken over vrouwenrechten of vluchtelingen. Strategisch procederen kan een effectieve route zijn bij het verwezenlijken van SDG’s. Wanneer is een gang naar de rechter voor dit soort kwesties een goed idee? Waar moet je op letten en wat kun je verwachten?  Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers is onderdeel van het SDG House Amsterdam en voert veel van dit soort zaken.  Advocaten Channa Samkalden en Barbara van Straaten  leggen uit hoe je  maatschappelijke kwesties aan de kaak kunt stellen met het recht, en vertellen over hun praktijk”.

De SDG Action Days zijn afgelopen. Tot volgend jaar! 

Pin It on Pinterest