KLIK HIER VOOR TICKETS VOOR HET ONLINE WORKSHOP PROGRAMMA

Workshop Programma

Tijdens de SDG Action Day op 24 september zijn er twee rondes met workshops. Deze worden gegeven door de SDG Allianties, de stuurgroep van SDG Nederland, en de Action Day partners. De workshops zijn online bij te wonen via Zoom. Klik hier om je voor de workshops aan te melden (bestelproces verloopt via Eventbrite).”

WORKSHOP RONDE 1

13.00 – 14.30

RONDE 1 (13.00 - 14.30)

Hieronder staan de sessies in ronde 1 – in het groen. Klik op de titel om de sessie informatie te openen

1A) Van MVO-risico's naar SDG impact (MVO Nederland)

Workshop door MVO Nederland (mvorisicochecker.nl, Twitter)

Omschrijving
Hoe komen bedrijven van MVO-risico’s naar SDG impact? In deze workshop van MVO Nederland wordt daarop ingegaan. Dit begint met het identificeren van MVO-risico’s om daarna de volgende vraag te beantwoorden: waar begin je met actie ondernemen om zo veel mogelijk SDG impact te bereiken? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en voorbeelden van deelnemers wordt een antwoord op deze vraag gegeven.

De vorm van de workshop is interactief. Na uitleg over MVO-risico’s en MVO-risicomanagement, ga je met behulp van praktijkvoorbeelden actief aan de slag gaan om uiteindelijk de workshop verlaten met concrete plannen om zo veel mogelijk SDG impact te bereiken via je eigen bedrijfsactiviteiten. Er is geen kennis van zaken vooraf nodig om mee te doen aan deze workshop. Marieke de Jong, MVO-risico expert bij MVO Nederland, presenteert de workshop samen met een nader te bevestigen collega.

1B) SDG’s in Den Haag: op naar een duurzame en inclusieve Kamerperiode (Builing Change)

Workshop door Partos, foundation Max van der Stoel, Building Change en stichting Woord en Daad

Omschrijving
Hoe creëren we bewustwording van de SDG’s bij Kamerleden? In 2017 lanceerde Building Change de campagne “Adopteer een SDG’, waarmee Kamerleden zich committeerden aan de SDG-agenda. Sinds maart 2021 is er een nieuwe Kamer en krijgen alle Kamerleden weer de kans om SDG-adoptieouder te worden!

Met deze nieuwe adoptieouders gaan we in gesprek over duurzame ontwikkeling in Nederlanden en elders. Hoe gaan Kamerleden zich inzetten voor meer ambitie op de SDG’s in het algemeen en ‘hun’ SDG in het bijzonder, zodat deze Kamerperiode de duurzaamste ooit wordt?

De workshop wordt georganiseerd door Building Change, een samenwerkingsverband van branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking Partos, Stichting Woord en Daad en Foundation Max van der Stoel.

1C) Impact op de SDGs overal en door iedereen: maak je impactplan! (Nationale Jeugdraad & Young Impact)

Workshop door Nationale Jeugdraad (NJR) (Insta) & Young Impact (Insta)

Omschrijving
Je hoeft geen wereldleider of CEO te zijn om impact te maken. Als jongere of young professional weet jij misschien al heel goed wat je belangrijk vindt en wat er beter kan in de wereld, dus daar gaan we in deze workshop een plan voor maken! Laat je inspireren door medejongeren vanuit andere werelddelen die zich inzetten voor de 17 werelddoelen en ga vervolgens zelf aan de slag met waar de SDGs voor staan.

Je gaat de workshop uit met een persoonlijk impactplan op iets wat jij belangrijk vindt. Sta je te springen om je plan uit te voeren? Dan helpen Young Impact en NJR je graag op weg in de uitvoering.

1D) SDGs en design thinking. Hoe zet ik de eerste stap in het verduurzamen van mijn beroepspraktijk? (HVA & VH)

Workshop door HVA en Vereniging Hogescholen (HVADuurzaam.nl, Insta)

Omschrijving
In deze workshop leer je de SDGs wat beter kennen, en maak je kennis met enkele basisconcepten uit design thinking methodiek. Je reflecteert op je persoonlijke en professionele betrokkenheid bij de verschillende SDGs en formuleert daar doelen bij die je binnen jouw beroepspraktijk kan verwezenlijken. Dit is een workshop waarbij je aan het werk gezet wordt en de sessie verlaat met een concreet doel in handen. Maar nog belangrijker: na afloop heb je alles in handen om een vergelijkbare sessie met je collega’s te organiseren! Enige digitale handigheid is wel vereist, het meeste werk doen we op een miro board (miro.com) De basis van workshop die je hier volgt is gelegd bij Digital Society School, een innovatief onderwijsconcept ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam. Green Office HvA zet deze methodiek in om faculteiten en bedrijfsvoering te helpen met bedenken wat ze eigenlijk zelf al weten. De workshop wordt verzorgd door Pavel van Deutekom, Coordinator GO-HvA

1E) Environmental Footprint Insights tool: de impact van mobiliteitskeuzes (PWC)

Workshop door PWC (Environmental Footprint Insights website)

Omschrijving
Uit ons onderzoek is gebleken dat werkgerelateerde mobiliteit voor veel bedrijven een substantiële bron van CO2 uitstoot is. Het reduceren van deze uitstoot vereist inzichten op alle niveaus: voor management, voor teams en voor medewerkers individueel.

In deze workshop gaan we in op bewustwording, gedragsverandering en het inspireren van medewerkers rondom mobiliteitskeuzes en de impact daarvan. We geven inzichten in drempels en kansen voor medewerkers om hun gedrag te veranderen en meer duurzamere mobiliteitskeuzes te maken.

Aan de hand van onze Environmental Footprint Insights tool laten we zien hoe management en medewerkers hun werk en projecten duurzamer kunnen plannen en uitvoeren. Hierbij zullen we aandacht besteden aan real-time inzichten in CO2-uitstoot en strategische mobiliteitskeuzes op basis van vooruitkijkende data.

Heb je interesse in duurzame mobiliteit, betere managementinformatie, real-time data over CO2-uitstoot of gedrags- en organisatieverandering? Duurzaamheidsmanagers, mobiliteitsexperts, HR-medewerkers, finance professionals en iedereen met een mening of interesse is van harte uitgenodigd voor deze workshop.

1F) How to 'leave no one behind' - identificeren en oplossen van je SDG Challenges (SDG House)

Workshop door SDG House (Linkedin, Insta) & KIT Royal Tropical Institute 

Omschrijving
Leave No One behind is de centrale belofte van de SDG Agenda. Het vertegenwoordigt de ondubbelzinnige inzet van alle VN-lidstaten om armoede in al haar vormen uit te bannen, een einde te maken aan discriminatie en uitsluiting en ongelijkheden en kwetsbaarheden te verminderen. Maar hoe geef je dit vorm in je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat no one is left behind in je activiteiten? In deze interactieve workshop gaan we aan de slag met het identificeren van SDG Challenges in organisaties of het dagelijkse leven. We bespreken voorbeeld challenges en oplossingen voortgekomen uit het SDG Traineeship en werken toe naar actie-gerichte stappen om zo invulling te geven aan het ‘leave no one behind’ concept.

 

 

1G) SDG's en de rol van de financiële sector (NVB)

Workshop door Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) (Twitter) & DUFAS (Twitter)

Omschrijving
In de financiële sector vormen de SDG’s een belangrijke pijler in het werk op duurzaamheid. Deze workshop zal dieper ingaan hoe je de SDG’s verder kan integreren in je organisatie en hoe je impact meet van de SDG’s. Dit laatste is relevant als je financieringen en investeringen wil koppelen aan meetbare doelen van de SDG;s. Zie hiervoor ook de recent gepubliceerde papers van de werkgroep SDG Impact-meting onder de vlag van het DNB Platform voor Duurzame Financering. Deze werkgroep heeft onderzoek gedaan hoe een uniforme taal over impact meting van de SDG’s gecreëerd kan worden. Beschikbare methodologieën, databronnen en voorbeelden uit de praktijk komen in de papers aanbod. Experts uit de sector zullen hun ervaringen delen met de implementatie van de SDG’s, vervolgens kan er in break out sessies dieper ingegaan worden op specifieke SDG’s.

1H) Nederland Impact Valley (Impact Economy Foundation)

Workshop door Impact Economy Foundation (Linkedin)

Omschrijving 
In deze workshop bespreken we het concept van Nederland Impact Valley als een nationaal perspectief en het berekenen van de impact van verschillende sectoren.

 

 

1J) Waarom moeilijk doen als het samen kan? Versnellen op de Global Goals door samenwerking tussen gemeenten en lokale partners (VNG)

Workshop door Vereniging Nederlandse Gemeenten Internationaal (VNG) (Twitter, Linkedin)

Omschrijving
Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht (maart 2022) is dit hét moment om duurzame keuzes te maken voor de komende vier jaar. Bij het verankeren van de Global Goals hebben gemeenten hun lokale netwerk hard nodig. En omgekeerd. Welke kansen zien we en hoe pakken we die aan? Hoe bereiken we elkaar? En de knelpunten, hoe lossen we die op? Deze sessie gaat over de samenwerking tussen gemeenten en lokale partners zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers. Hoe vinden we elkaar in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en in de periode erna, om publieke diensten te versterken (SDGs 16, 17) en betekenisvolle stappen te maken op de gehele Global Goals agenda.

 

1K) Education now, for a better future (SDG 4 Internationaal / GCE) (English)

Workshop by Global Campaign for Education (Twitter

This workshop will be in English

Description
In many developing countries, receiving education is not self-evident. Due to low investment in education, a culture in which girls or children with disabilities don’t attend education, and inaccessibility of education due to conflict. But also due to failing international policy on corporate taxation, IMF austerity measures, or debt cancellation. We want every child and every young person to have access to education.

GCE-NL wants your creative input to see how we can achieve the following in the coming government term for SDG4:

  • The Netherlands will take on a pioneering role in the field of education.
  • The Netherlands will initiate higher investment in education globally and within the EU.
  • The Netherlands will take a leading role in the discussion on fair tax treaties.
  • Dutch MPs will take a seat in IPNEd, a worldwide network of parliamentarians.
1L) Dutch Wavemakers: Talent for Water and Energy (SDG 14 Alliantie)

Workshop door SDG 14 Alliantie met Dutch Wavemakers (Twitter, Linkedin) en ECHT Regie in Transitie

Omschrijving
De wereld staat voor grote uitdagingen. We hebben gouden handen en knappe koppen nodig die de energietransitie realiseren en carrière maken in de water en energie sectoren. Dutch Wavemakers, dé jongerenorganisatie voor SDG14, combineert sport en duurzaamheid en bereikt hiermee de volgende generatie. Voor jongeren, en door jongeren. In de interactieve workshop gaan de deelnemers aan de slag met een quiz rondom SDG14 maar we zoeken ook de verbinding op met SDG 6, 7 en 13. Daarnaast komen de thema’s sport, wind, water, human capital en vooral: talent aan bod. Want hoe bereiken we de volgende generatie? Hoe zorgen we voor voldoende instroom in de sectoren? Hoe zorgen we voor een gezond en veerkrachtig ‘leven in het water’ voor nu en in de toekomst? Join the Wave met Dutch Wavemakers!

 

1M) Internationaal partnerschap voor de SDG’s (SDG 17 Alliantie)

Workshop door SDG 17 Alliantie

Omschrijving
Welke invloed heeft wat wij in Nederland doen op de rest van de wereld? Hoe kunnen we negatieve gevolgen vermijden en onze positieve impact vergroten? Daar gaat SDG 17 over. Wat kan je daar als burger aan doen, als bedrijf, als maatschappelijke organisatie en als overheid? Hoe kan je elkaar daarin beinvloeden en versterken? Daar willen met deze branches een plan voor maken. We gaan bespreken hoe we SDG 17 kunnen omzetten naar doelen en ‘targets’ specifiek voor Nederland, welke daarvan het meest belangrijk zijn, met welke stappen we die kunnen halen, samen met wie.

 

 

WORKSHOP RONDE 2

14.45 – 16.15

RONDE 2 (14.45 - 16.15)

Hieronder staan de sessies in ronde 2 – in het blauw. Klik op de titel om de sessie informatie te openen

2A) Avoid green-washing: Hoe ben je transparant over duurzame acties? (DSGC)

Workshop door Dutch Sustainable Growth Coalition (Twitter, Linkedin)
In samenwerking met: AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell, Unilever

Omschrijving
In deze interactieve sessie delen leden van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) concrete initiatieven die bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Ook gaan ze in op de impact en waarde die ze maken en hoe ze hun resultaten transparant kunnen maken. Deelnemers worden uitgenodigd om mee te praten, vragen te stellen, elkaar uit te dagen en van elkaar te leren.

Na deze sessie heb je een beter idee van de activiteiten en initiatieven waarmee DSGC leden meewerken aan een betere toekomst voor iedereen.

 

2B) Systeeminnovatie inzetten om SDG’s te versnellen (Climate KIC)

Workshop door Cimate KIC (Twitter, Linkedin)

Omschrijving
De meeste bedrijven, gemeentes en overheden hebben ambitieuze plannen en routekaarten liggen voor de benodigde klimaattransities. We investeren in innovatie, technologie en projecten die bijdragen aan deze klimaatdoelstellingen. Maar als je de impact daarvan optelt, gaan we dan wel snel genoeg? En investeren we in de juiste innovaties?

EIT Climate-KIC is Europa’s belangrijkste netwerk op het gebied van klimaat innovatie. Sinds 2019 hebben we in zogenaamde ‘Deep Demonstrations’ samengewerkt. Ook hebben we getest hoe systeeminnovatie, dat gefocust is op een aantal grote uitdagingen zoals klimaatneutrale steden, havens en voedselketens, kan worden ingezet ter versnelling van de gestelde SDG’s. Deep Demonstrations zijn bedoeld als inspirerende voorbeelden: wat is er mogelijk wanneer innovatie strategisch wordt ingezet op het niveau van systeem transformatie? Leren, feedback-loops en sensemaking zijn belangrijke succesfactoren in ‘Deep Demonstrations’. De aanpak is door de Europese Commissie erkend. Wat we terug zien in bijvoorbeeld de opzet van de EU Green Deal en de EU Missions. Kom luisteren naar voorbeelden hoe er inmiddels in meer dan 25 steden in Europa met deze aanpak wordt gewerkt.

In deze workshop hoor je meer over de aanpak en hoe dat eruit ziet aan de hand van voorbeelden. Je hoort over de uitdagingen die we tegenkwamen, de geleerde lessen, de successen en mogelijk kan je zelf alvast deelnemen in een compacte Deep Demonstration.

 

2C) SDG’s en transities (Min BZ & SDG NL)

Workshop door Ministerie van Buitenlandse Zaken en SDG Nederland

Omschrijving
Informatie volgt nog

 

2D) SDG Ambitie: Business Impact opschalen voor de Decade of Action (GCNL)

Workshop door Global Compact Network Netherlands (Twitter, Linkedin)

Omschrijving
Ondanks de vooruitgang die op veel gebieden is geboekt, liggen we niet op schema om de SDG’s te realiseren in 2030. De noodzaak voor meer ambitie bij het bedrijfsleven is duidelijk, maar hoe begin je als bedrijf? In deze workshop leer je hoe je kansen voor SDG-impact kunt prioriteren door middel van kernactiviteiten.

Je hoort over best practices voor zakelijke benchmarks om te peilen of bedrijfsactiviteiten gericht zijn op het noodzakelijke ambitieniveau om de SDG’s te realiseren. Je komt meer te weten over ‘SDG Ambition’, een acceleratorprogramma van 6 maanden, in samenwerking met SAP en Accenture. Dit programma heeft tot doel om bedrijven in staat te stellen en toe te rusten om ambitieuze bedrijfsdoelen te stellen die zijn afgestemd op de 17 Sustainable Development Goals en de integratie in de core business te versnellen.

 

2E) Bouwen aan een Mentaal Gezonde Samenleving (SDG 3 Alliantie)

Workshop door SDG 3 Alliantie (linkedin) en KIT

Omschrijving
De coronacrisis heeft een groot beroep gedaan op ons mentale welzijn en onze veerkracht. De kranten staan vol met koppen over de mentale gezondheid van jongeren, thuiswerkers, ouderen, medisch personeel en onderwijzers. Maar waar er een hoge nood lijkt te zijn op gebieden als eenzaamheid, stress, somberheid en zingeving is ook de vindingrijkheid en bereidheid om elkaar te helpen zichtbaar geworden. Tijdens deze workshop lichten we mooie initiatieven uit rondom mentale gezondheid en raak je geïnspireerd om zelf mee te bouwen aan een mentaal gezonde samenleving.

2F) Hoe onderwijs je duurzaamheid? Ervaringen van docenten (SDG 4 Alliantie)

Workshop door SDG 4 Alliantie en Leren voor Morgen (Linkedin)

Omschrijving
Wil je meer weten over hoe duurzaam lesgeven er in de praktijk uitziet? Dan is de workshop ‘Duurzame docenten’ iets voor jou! 

Om jonge generaties voor te bereiden op complexe uitdagingen, hebben ze duurzame handvatten nodig van docenten. Docenten hebben een bijzondere rol in het inspireren tot duurzaamheid op school. De Duurzame docent verkiezing, die elk jaar plaatsvindt, biedt een podium en inspiratiebron voor docenten en schoolleiders. De wedstrijd laat zien dat er veel goeds gebeurt door bevlogen docenten.
In deze workshop vertellen duurzame docenten van 2020 over hun ervaringen. Wat hebben ze gedaan om leerlingen en studenten bewust te maken van het belang van duurzaamheid, kennis over te brengen en vaardigheden te trainen? Welke belemmeringen hebben ze ervaren en hoe kunnen we die wegnemen? Welke tips hebben ze voor ons? Deze workshop is interessant voor wie anderen bewust wil maken van het belang van duurzaamheid en voor wie de stap van duurzaam denken naar doen wil maken.
2G) Praktisch naar win-win voor SDG's en MKB (Groene Groeiers & MKB NL)

Workshop door Groene Groeiers Netwerk VNO NCW (Twitter) en MKB Nederland (Twitter)

Omschrijving
Heb je een jong, innovatief bedrijf en ben je actief in de weer met circulaire economie, energietransitie of biodiversiteit? Ben je daarnaast ambitieus, wil je groeien en internationaal grenzen verleggen? Dan is deze workshop iets voor jou. Met de SDG’s als richtsnoer van handelen, krijg je tips en tricks om de hindernissen te nemen die je bij opschaling van je bedrijf tegenkomt. Succesvolle ondernemers vertellen uit eigen ervaring hoe je soepeltjes groter kan worden. Op een interactieve, originele manier word je enthousiast gemaakt om ervaringen uit te wisselen.

Tussen de discussies door gaan drie sprekers dieper in op de uitdagingen van het groter groeien.
Yousef Yousef, directeur-grootaandeelhouder van LG Sonic en voorzitter van het netwerk Groene Groeiers, spreekt uit eigen ervaring. Zijn bedrijf, dat onder meer milieuvriendelijke apparaten bouwt voor de zuivering van oppervlaktewater, startte in 2003 in Zoetermeer en heeft inmiddels vestigingen in Amerika en Verenigde Arabische Emiraten. Die uitbreiding ging niet zonder slag of stoot. Yousef weet exact hoe je valkuilen bijtijds kunt zien en ontwijken.

Rob Peelen, manager bij Social Finance NL, adviseert ondernemers bij het meten, financieren en vergroten van hun maatschappelijke impact. Hij wijst je de weg naar opschaling met praktische tips en contacten.   

Mark Intven, manager doorbraakprojecten van VNO-NCW en MKB NL, de moonshot-projecten van het Versnellingshuis presenteren. Deze grote projecten, waarin overheid en het grote bedrijfsleven investeren, zorgen voor de transitie naar een circulaire economie in een gehele keten. Voorbeelden zijn textiel, matrassen en chemische recycling. Bedrijven, groot en klein, werken in deze projecten samen. Wellicht kun je met jouw bedrijf aansluiting vinden en op die manier doorgroeien.

2H) De samenhang tussen de SDG’s en internationaal MVO (SDG 8 Alliantie)

Workshop door SDG 8 Alliantie en de SER (Twitter, Linkedin)

Omschrijving
In deze workshop gaan we in op de relatie tussen internationaal MVO en de SDG’s. Het SER-rapport Kansen pakken en risico’s beheersen, over de samenhang tussen de SDG’s en internationaal MVO (2019) concludeerde dat internationaal MVO de basis is voor een effectieve en coherente bijdrage van bedrijven aan de SDG’s, maar om de SDG’s in 2030 te bereiken is dringend meer actie nodig. Ook belichten we in deze workshop de effecten die de wereldwijde Covid-19 pandemie heeft op SDG 8 (Eerlijk Werk en Economische Groei) en de ontwikkelingen ten aanzien van wetgeving voor internationaal MVO.

In deze workshop krijg je naast nieuwe inzichten over de samenhang tussen Internationaal MVO en de SDG’s en de effecten van de wereldwijde Covid-19 pandemie op SDG 8, ook concrete tools aangereikt om met je bedrijf/organisatie aan de slag te gaan met de SDG’s en Internationaal MVO”.

Doelgroep: Mensen/ professionals die geïnteresseerd zijn Internationaal MVO en de SDG’s willen behalen.

2J) Inclusief Werkgeverschap - van diversiteit naar inclusiviteit (SDG 10 Alliantie)

Workshop door SDG 10 Alliantie met WOMEN Inc. (Twitter, Linkedin)

Omschrijving
MASTERCLASS INCLUSIEF WERKGEVERSCHAP

Diverse teams leveren door meer perspectieven betere kwaliteit en zorgen voor meer toekomstbestendige resultaten. Maar zonder inclusiviteit stromen jouw werknemers weer snel uit de organisatie, omdat er geen ruimte is voor hun ideeën, de bedrijfscultuur niet bij ze past of omdat zich niet begrepen voelen. In een inclusieve organisatie telt alle diversiteit, kan iedereen volledig zichzelf zijn, hoort iedereen erbij en voelt iedereen dat ook. Een inclusieve werkgever ziet in dat inclusiviteit de sleutel is om het diversiteitsbeleid te laten slagen zet zich elke dag in om dit te bereiken. Als werkgever pluk je de vruchten van je inclusieve aanpak. “Diversiteit is uitgenodigd worden voor het feestje. Inclusiviteit is onderdeel zijn van het organisatie committee”.

2K) Circulaire impact meetbaar en zichtbaar maken (SDG 12 Alliantie)

Workshop door SDG 12 Alliantie (linkedin group) met Nevi, MVI Platform en Data for Good (GSES)

Omschrijving
Ook aan de slag met circulaire economie? Wil je weten hoe je impact kan maken en zichtbaarheid creëert voor SDG 12? In deze workshop laat de SDG 12 alliantie zien hoe verschillende Provincies en Gemeenten, maar ook private partijen zoals ABN-AMRO, al volop inzetten op circulair inkopen met het Global Sustainable Enterprise System (GSES System), en ook de tools; Data for Good en MVI Platform komen voorbij met mooie best practices. Karin van IJsselmuide, Coördinator Alliantie SDG12, legt uit hoe je impactvol kunt zijn met Inkoop (in)direct op alle SDG’s. Mariska van Dalen en Kelly Ruigrok gaan met jouw aan de slag om ook jouw aanpak zichtbaar en meetbaar te maken!

2L) Hoe maken we de duurzame keuze de makkelijkste keuze? (SDG 13 Alliantie)

Workshop door SDG 13 Alliantie met Jonge Klimaatbeweging (Twitter, Insta)

Omschrijving
Overconsumptie is een van de grootste drijvers van klimaatverandering. Wat zou onze consumptiemaatschappij kunnen vervangen en hoe zorgen we ervoor dat onduurzame consumptiepatronen doorbroken worden? Wie is verantwoordelijk voor deze gedragsverandering die moet plaatsvinden? Welke rol heeft de overheid en het bedrijfsleven te spelen? Hoe zorgen we ervoor dat geen groepen overgeslagen worden? In de workshop ‘’Hoe maken we de duurzame keuze de makkelijkste keuze?’’ bied de SDG 13 alliantie je tools om hierover na te denken en mee aan de slag te gaan.

2M) Natuurinclusieve steden (SDG 15 Alliantie)

Workshop door SDG 15 Alliantie en Stichting Deltaplan Biodiversiteit (Twitter, Linkedin)

Omschrijving
In Nederland en wereldwijd zet de verstedelijking door. Leefde in 1950 30 procent van de wereldbevolking in stedelijke gebieden, nu is dat zo’n 55 procent en in 2050 66 procent, voorspelt de VN. Overheden, burgers en bedrijven raken steeds meer doordrongen van het belang van veel meer groen in stedelijke omgevingen. Groen vermindert de kans op wateroverlast en het verkoelt de stad in de zomer. Diverse studies hebben ook aangetoond dat groen bijdraagt aan een betere gezondheid, meer sociale cohesie en een hoger welzijn. Groen kleedt gebouwen aan en verhoogt de aantrekkelijkheid van het gebied, waardoor een beter vestigingsklimaat ontstaat voor zowel burgers als bedrijven. Door het toepassen van ecologisch beheer in publiek en privaat groen kunnen burgers, bedrijven en de lokale overheid ook zorgen voor meer biodiversiteit.  Kortom er zijn vele voordelen verbonden aan het natuurinclusiever maken van onze steden. De vraag is echter hoe pak je dit aan? Graag bespreken we met jullie in deze workshop welke fundamentele stappen er gezet moeten worden om tot natuurinclusieve steden te komen en wie hiervoor aan zet is.


2N) SDG 16 als cross-cutting SDG om andere SDG's te versnellen en financierbaar te maken (SDG 16 Alliantie)

Workshop door SDG 16 Alliantie met YesAndMore (Linkedin)

Omschrijving
SDG 16 is naast SDG 17 een sterke cross-cutting SDG. Naast eigen targets richt deze SDG zich ook op targets die randvoorwaardelijk zijn voor het behalen van andere SDG’s. De thema’s integriteit, vertrouwen en de toegang tot en het gebruik van het recht om te kunnen voorzien in duurzame basisbehoeften is een rode draad die binnen de alliantie speelt. De vraag is hoe de kracht van vertrouwen ingezet kan worden om als versneller te fungeren voor de andere Sustainable Development Goals. Dit heeft een aanzuigende werking op kapitaal, ondernemerschap en innovatie zodat meer veerkracht ontstaat in de praktijk. In de workshop worden de lerende praktijkvoorbeelden en best practises uit de SDG 16 alliantie met je gedeeld en werk je samen toe naar de strategie van deze alliantie voor de SDG Routekaart voor de komende 5-10 jaar.

Voor vragen en pers kun je contact opnemen met info@sdgactionday.nl

Pin It on Pinterest