Tijdens de SDG Action Day zijn er drie rondes met workshops. Deze worden gegeven door de SDG Allianties en door partners uit het SDG-netwerk. Hieronder vind je details per ronde. Wanneer je tickets koopt (via Eventbrite), geef je aan naar welke workshops je wilt.

Let op: voor deze drie onderwerpen zijn er gekoppelde workshops. Als je de gekoppelde workshops wilt volgen, selecteer je op de ticketwebsite in iedere ronde de juiste workshop.

HEALTH TRACK

In iedere ronde is er één health workshop. De eerste ronde is een inleidende workshop door de SDG 3 Alliantie. Je kunt ze volgen als track, of los van elkaar.

METEN & RAPPORTEREN

In ronde 2 is er een paneldiscussie over meten en rapporteren, gehost door de overheid. In ronde 3 wordt door Sustainalize een ronde georganiseerd over impact meten. De workshops zijn los te volgen.

LEADERSHIP

In ronde 1 geeft NVVN/Leadership4 SDG’s een workshop die een logisch vervolg krijgt in ronde 3. Het is geen noodzaak maar wel onze aanbeve-ling om bij interesse beide work-shops te volgen.

WORKSHOP RONDE 1

10.30 – 11.45

RONDE 1 (10.30 - 11.45)

Hieronder staan de sessies in ronde 1 – in het groen. Klik op de titel om de sessie informatie te openen

1A) New opportunities for health and wellbeing for everyone (SDG 3 Alliantie)

Workshop by SDG 3 Alliantie, KIT (linkedin) and Alles is Gezondheid (linkedin)

THIS SESSION IS PART OF THE HEALTH TRACK. Every round has 1 workshop on health. You can join them individually or participate in them as a track.

Description
COVID-19 has shown us that sometimes public health is paramount, and that viruses and other health issues inextricably link us globally. This crisis has also shown us how vulnerable we are if we do not invest in sustainable health services at home and abroad. At the same time, the crisis showed our creativity in finding solutions to structural problems that came to light during the crisis.

And now? Back to where we were before or will we truly think and act differently around health in relation to socio-economic development?

What you’ll get out of the workshop
This session offers a new perspective on the future, in which collaboration and innovation are central. Inspired by a number of innovative thinkers & doers with a Dutch and international perspective, we will work together in this session to arrive at an agenda for change that brings us closer to health and well-being for everyone.

1B) Energie voor de toekomst: Het Paradijs op aarde begint hier! (SDG 7 Alliantie)

Workshop door SDG 7 Alliantie, Stichting SCO, Ministeries EZK, BZK en I&W, TU Delft, UVA, MVO Nederland, Nationale Energiecommissie, Climate Cleanup

Omschrijving
De start van deze interactieve workshop is de documentaire “Het Paradijs op aarde begint in Nederland” die op een eerder moment als basis van de workshop bekeken kan worden. In deze film van 90 minuten worden technologieën, projecten en business concepten uit Nederland belicht waaruit blijkt dat de SDG 7 doelen nog steeds binnen tien jaar haalbaar zijn. De film zal medio juli 2020 beschikbaar zijn. Samen met wetenschappers en ondernemers uit de film worden de deelnemers geïnspireerd en uitgedaagd om mee te denken en nog meer ideeën te verzamelen en uit te voeren. Het doel is daarbij niet om elkaar uit te leggen waarom iets niet kan maar om te helpen hoe het wel kan. Het doel is namelijk met 200 landen in 2015 al bepaald en het is aan ons om met al ons vernuft, ondernemerschap en (financiële)middelen bij te dragen aan deze missie.

Dit haal je uit de sessie
Deelnemers aan de workshop krijgen een inkijk in een verzameling van oplossingen die een betaalbare en aantrekkelijke duurzame energietransitie mogelijk maken. En de workshop geeft het een beeld van oorzaken waardoor de implementatie uitblijft.

Dit wordt er van je verwacht
Een actieve houding van mensen die willen helpen (de getoonde) oplossingen te implementeren. Ook nodigen wij deelnemers uit hun oplossing kort te pitchen en om hulp te vragen aan de andere deelnemers.

1C) Jongeren aan het werk! (SDG 8 Alliantie)

Workshop door SDG 8 Alliantie en SER (twitter)

Omschrijving
De SDG 8 alliantie wil samen met het SER jongerenplatform met jou in gesprek over hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer jongeren aan het werk gaan of een opleiding volgen (subdoel 8.6). Kwetsbare jongeren zijn bijvoorbeeld jongeren met een migratieachtergrond, gezondheidsbeperking of zonder sociaal netwerk. Wat en wie gaat hierbij helpen? En hoe kun je als jongere een ambassadeur zijn van de SDG’s? 

Dit haal je uit de sessie
Na afloop weet je alles over SDG 8 voor jongeren en heb je input kunnen geven aan het SER jongerenplatform

Dit wordt er van je verwacht
Actieve deelname en goede ideeën

1D) Integraal werken aan de SDG's in steden en gemeenten (SDG 11 Alliantie)

Workshop door SDG 11 Alliantie, VNG International en duurzaamheid.nl

Omschrijving
Tijdens deze workshop onderzoeken we effectieve manieren waarmee in steden en gemeenten integraal kan worden gewerkt aan de SDG’s. In de stad zien we alle uitdagingen terug waar de wereld voor staat. Denk aan klimaatverandering, sociale ongelijkheid, grondstoffenschaarste… Tegelijkertijd zien we juist hier veel veranderinitiatief en een grote innovatiekracht van burgers, bedrijfsleven en bestuurders. Dit maakt dat steden en gemeenten een belangrijke rol hebben in het behalen van de SDG’s. Hoe kunnen lokale spelers er samen voor zorgen dat hun gemeenschap voor iedereen leefbaar, duurzaam en economisch florerend blijft?

De SDG’s vormen de leidraad om de complexe transities in samenhang met elkaar aan te pakken. Bovendien bieden ze een gemeenschappelijke taal, wat de samenwerking vergemakkelijkt. We nodigen gemeenten, burgerorganisaties, ondernemers, investeerders, onderwijsinstellingen en anderen uit om mee te denken over effectieve gemeenschappelijke aanpakken. Ter inspiratie gebruiken we presentaties van gemeenten, bedrijfsleven en anderen die al succesvol werken aan de implementatie van de SDG’s

Dit haal je uit de sessie
Inspiratie en voorbeelden om zelf aan de slag te gaan met de SDG’s in gemeenten.

Dit wordt er van je verwacht
Mogelijkheid om vragen te stellen en deel te nemen aan discussie.

1E) Inkoop met impact op de SDG’s (SDG 12 Alliantie)

Workshop door SDG 12 Alliantie, KplusV (twitter, linkedin) en NEVI (twitter, linkedin)

Omschrijving
SDG 12 gaat over verantwoorde consumptie en productie. Bedrijven en organisaties zijn daarbij in de lead maar ook jijzelf als consument! Overwegingen die je meeneemt in de keuze voor de juiste producten en leveranciers worden complexer maar ook impactvoller. Als inkoper stimuleer je innovatie, ook op de overige 16 SDG’s. Jouw expertise, rol en profiel verandert daardoor. Om je fit te maken voor de toekomst gaat de Coördinator SDG 12 Allianties (Karin van IJsselmuide en Erik van Assen) met behulp van jouw eigen assesment en KplusV (Roos Imkamp) met de introductie van de inkoop-/aanbestedingsmethodiek Rapid Impact Contracting samen met jou in deze workshop deze uitdaging volop aan!

Dit haal je uit de sessie
Eigen assessment en kennis van methodiek RIC om circulair in te kopen zodat ook jij morgen aan de slag gaat met SDG 12!

Dit wordt er van je verwacht
Bereidheid tot (inter)actie!

1F) SDG's en fiscale impact (PwC)

Workshop door PwC Sustainable Tax

Omschrijving
De Verenigde Naties erkennen dat belastingen een essentiële rol spelen in het behalen van de Sustainable Development Goals. Belastingen zijn nodig zodat overheden noodzakelijke maatschappelijke en duurzame investeringen kunnen doen. Ondernemingen integreren de SDG’s in hun bedrijfsstrategie en de trend is dat de bijdrage aan de SDG’s ook meer aandacht krijgen in de fiscale strategie van organisaties. Tijdens deze workshop zullen wij de link tussen fiscaliteit en de SDG’s uitlichten, praktische handvatten bieden aan ondernemingen om fiscaliteit op een duurzame manier in te richten en om fiscale impact op de SDG’s te meten, zodat organisaties nog meer kunnen bijdragen aan de SDG’s die voor de organisatie belangrijk zijn.

Dit haal je uit de sessie
Bewustzijn over de link tussen fiscaliteit en de SDG’s, alsmede praktische handvatten voor ondernemingen om fiscaliteit op een duurzame manier in te richten en de fiscale impact op de SDG’s te kunnen meten.

Dit wordt er van je verwacht
Actieve participatie door poll-vragen te beantwoorden gedurende sessie.

1G) SDG-Ambitie: Hoe doe je wat je zegt? (Global Compact Netwerk Nederland)

Workshop door Global Compact Netwerk Nederland (Twitter, LinkedInInstagram, Facebook)

Omschrijving
Ondernemers, bestuurders, onderzoekers en NGO-ers van alle generaties zijn de afgelopen vijf jaar druk geweest met de 17 doelen en 169 subdoelen. De inspanningen waren vooral gericht op het incorporeren in de missie, strategie, doelen en rapportages van de organisatie waarin zij werken. Uit onderzoek blijkt dat het formuleren op veel punten best geslaagd te noemen is, maar dat het uitvoeren nog grotendeels een aanvang moet nemen. Omdat nu al vijf jaar verstreken zijn en het bezig blijven met opschrijven neigt naar SDG-washing, zal de komende tien jaar alle aandacht naar implementatie moeten uitgaan. Deze workshop gaat in op de complexe besluitvorming over 17 doelen met vier soorten instrumenten (regels, geld, technologie en communicatie) in een goede governance (partners/stakeholders, transparantie, integriteit). Van sommige bedrijven valt wat te leren.

Dit haal je uit de sessie
Ideeën hoe in het eigen werk verantwoorde besluiten te nemen, dankzij zicht op al die stukjes van de driedimensionale SDG-legpuzzel.

1H) In gesprek met SDG-adoptieouders - Tweede Kamerleden (Building Change)

Workshop door Building Change (twitter), Partos en Woord en Daad

Omschrijving
In 2017 adopteerden meer dan vijfentwintig Tweede Kamerleden een SDG en beloofden daarmee zich extra hard in te zetten voor een van de 17 ontwikkelingsdoelen. Wat is daarvan terecht komen?

Talitha Muusse gaat hierover in gesprek met enkele van deze Kamerleden (t.b.a.), en samen met jou! Wat doen politici eigenlijk met de SDGs? Op welke punten hebben de Kamerleden zich de afgelopen jaren ingezet? En wat vinden zij van de prestaties van het kabinet Rutte III? Ook bespreken we wat er komende jaren nodig om duurzame ontwikkeling nog meer te stimuleren. Via een interactieve app kun jij al je vragen stellen aan deze Kamerleden. 

Deze workshop vindt plaats in samenwerking met Building Change, een initiatief van Foundation Max van der Stoel, Stichting Woord en Daad en Partos, dat pleit voor beleidscoherentie en een eerlijke implementatie van de SDGs.

Dit haal je uit de sessie
Deelnemers leren hoe de SDGs een rol spelen in de dagelijkse politiek en krijgen de mogelijkheid om persoonlijke vragen te stellen aan Tweede Kamerleden.

Dit wordt er van je verwacht
Deze workshop wordt gelivestreamd vanuit Studio Kit. Van deelnemers wordt actieve bijdrage verwacht in het debat middels het stellen van vragen. 

1J) Let’s build the job profile of a 21st century leader together! (Leaderschip4SDGs)

Workshop by Leadership4SDGs (linkedin)

THIS IS PART 1 OF THE WORKSHOP. The second part takes place in round 3. We recommend follwing both sessions, although it is not necessary to do both. When you buy your ticket (in Eventbrite) make sure you select this session in round 1 and 3.

Session Description (Part 1):
In many international (high level) fora, meetings where the SDGs are on the agenda, the focus is mostly on the ‘what’ and the ‘how’. Far less attention is paid to define the ‘who’. If we talk about ‘we’; who are ‘we’? And shouldn’t we define much more clearly what kind of leadership/leaders we need to accomplish the SDGs in the next decade?

In business, top level executives and CEOs are well trained. As per consequence they gain power and wealth on the job. In the key political roles and functions, leaders are not always trained for the job. Nevertheless, they play a pivotal role in achieving the SDGs . But what are the characteristics of a good leader for the SDGs? What kind of characteristics does s/he have? What competences and skills are necessary?

In part 1 we will brainstorm about the necessary knowledge, competences and skills for leaders. 

In part 2 we will engage foreign leaders and ask their reflections on the profile we’ve developed. What do they think a good leader should know/be capable of or have?

This is what you will gain
In this workshop participants will learn what SDG leadership entails. This workshop is particularly good for people who are interested in following a leadership course. 

This is what will be expected from you
Brainstorm with us about what kind of competences and skills current leaders need. Share your own experiences, as a leader or about leaders you know.

 

1K) Van Winst naar Waarde: Het inbedden van de SDGs in de economie (Impact Economy Foundation)

Workshop door Impact Economy Foundation (linkedin)

Omschrijving
De coronacrisis brengt ons op pijnlijke wijze vele inzichten. Een daarvan is dat er een groot maatschappelijk belang is bij het bestaan, doen en laten van bedrijven. Het kernprobleem is dat we de informatie, instrumentarium en prikkels missen om bedrijven te laten werken voor het maatschappelijk belang. De oplossing is om bedrijven verplicht hun maatschappelijke effecten te laten meten, waarderen en te rapporteren en de winstbelasting afhankelijk te laten maken van de maatschappelijke waardecreatie: De maatschappelijke jaarrekening en een maatschappelijke winstbelasting. Een SDG- rekening zou een standaard onderdeel van de maatschappelijke jaarrekening moeten zijn. De maatschappelijke winstbelasting is een manier om structureel het bijdragen aan SDGs te stimuleren. In de workshop gaan we experimenteren met een economie waarin bedrijven een maatschappelijke jaarrekening hebben en een overheid hier belasting op heft. We zullen niet zo zeer ingaan op de techniek van het meten, maar meer op de toepassing. 

Dit haal je uit de sessie
Deze sessie geeft je inzicht in de hedendaagse mogelijkheden van SDG jaarrekeningen voor bedrijven en de toepassing die dit kan hebben voor overheden, bedrijven en consumenten om de SDG doelen te halen.

Dit wordt er van je verwacht
In deze sessie vragen we je om mee te denken over de route van het invoeren van een SDG jaarrekening voor bedrijven in Nederland.

1L) Van MVO-risico's naar SDG impact (MVO Nederland)

Workshop door MVO Nederland (twitter)

Omschrijving
Hoe kunnen bedrijven tegelijkertijd MVO-risico’s en bedreigingen aanpakken én positief bijdragen aan de SDG’s? Dat is de centrale vraag die tijdens deze sessie onder de loep wordt genomen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt gedemonstreerd hoe specifieke bedrijven samen met MVO Nederland actie ondernemen en SDG impact realiseren. De nadruk ligt op Nederlandse MKB-ers die internationaal zakendoen of grondstoffen/producten inkopen uit het buitenland. Katinka Jol en Sanne Swinkels, MVO Risico Checker experts van MVO Nederland zullen spreken tijdens de sessie. Zie ook: www.mvorisicochecker.nl

Dit haal je uit de sessie
Deelnemers leren hoe ze mvo-risico’s in de internationale handelsketen kunnen identificeren en aanpakken en hoe ze daarmee tegelijkertijd kunnen bijdragen aan de SDG’s.

Dit wordt er van je verwacht
We verwachten dat deelnemers zelf internationaal zakendoen en voorbeelden kunnen inbrengen. We willen graag een aantal voorbeelden bespreken van hoe je mvo-risico’s kan koppelen aan de SDG’s.  

1M) Voer een (crowdfunding) campagne voor de SDG's (1% Club)

Workshop door 1% Club (facebook, instagram)

Omschrijving
Bij 1%Club geloven we in de kracht van lokale projecten op de wereldwijde SDG’s. We zijn dé expert op het gebied van crowdfunding voor de SDG’s. Wij helpen internationale changemakers met het vinden van betrokken mensen en financiële middelen om lokale projecten een stap verder te brengen. Tijdens deze workshop vertellen we je alles over het voeren van een (crowdfunding) campagne voor projecten die bijdragen aan de SDG’s.

Dit haal je uit de sessie
Je leert veel over de werkwijze en toegevoegde waarde van crowdfunding. We vertellen je vol enthousiasme over de do’s en dont’s, geven veel voorbeelden en zorgen dat je naar huis gaat met een hoofd vol tips & tricks!

Dit wordt er van je verwacht
Als je zelf een project hebt dat bijdraagt aan de SDG’s, is het leuk om alvast na te denken over manieren om je project te pitchen. Waarom zouden mensen jouw project moeten supporten? Bijvoorbeeld met hun tijd, geld of expertise. Deze pitch is een eerste goede stap naar de voorbereiding van een eventuele (crowdfunding) campagne!

WORKSHOP RONDE 2

12.30 – 13.45

RONDE 2 (12.30 - 13.45)

Hieronder staan de sessies in ronde 2 – in het blauw. Klik op de titel om de sessie informatie te openen

2A) Hoe bouwen we samen aan inclusiviteit in het onderwijs? (SDG 4 Alliantie)

Workshop door SDG 4 Alliantie en Leren voor Morgen

Omschrijving
Duurzaamheid en circulariteit neemt steeds meer vormen aan in het onderwijs curriculum en op de instellingen zelf.

De sociale SDG’s – zoals inclusiviteit – zijn sterk onderbelicht en zeker zo belangrijk. Welke rol speelt het onderwijs in dit kader en hoe kunnen we de  bewustwording rondom Inclusiviteit onder onderwijspersoneel en docenten, en onder leerlingen zelf vergroten?

Vorm: 2 korte presentaties vanuit alliantieleden gevolgd door breakouts en discussie.

Dit haal je uit de sessie
Inspiratie en ideeën over hoe inclusiviteit kan worden aangekaart in het onderwijs en hoe het begrip onder docenten en leerlingen hierover wordt vergroot.

Dit wordt er van je verwacht
Actief meedenken en good practices delen.

2B) Hoe draag jij bij aan een inclusieve organisatie? (SDG 10 Alliantie)

Workshop door SDG 10 Alliantie en Women Inc.

Omschrijving
Of we nu willen of niet, we beoordelen elkaar voortdurend. Op uiterlijk, afkomst, sekse, opleiding, inkomen. Binnen een paar seconden vormen we ons een beeld van, en oordeel over de ander. Wanneer hoor je bij de ‘ingroup’ en wanneer word jij juist buitengesloten? En hoe bepalen onze onbewuste beoordeling mechanismes de kansen voor anderen? Hoe doorbreken we deze onbewuste mechanismes? Deze masterclass is een interactieve, dynamische en optimistische eyeopener waaruit je praktische verandertips kan halen om taaie mechanismen in jezelf en je omgeving om te buigen. Jannet Vaessen doorbreekt op unieke en ontspannen wijze het ongemak om over zwaar beladen thema’s als discriminatie en tolerantie te spreken en leidt de deelnemers van een oververhit meningencircus naar een nieuwe constructieve context. Na deze masterclass zie je je eigen positie en aandeel in in- en uitsluitingsprocessen en weet je hoe je vanuit jouw persoonlijke en professionele positie inclusiever te werk kan gaan en hoe je kan bijdragen aan een meer inclusieve organisatie. Zie ook deze pagina over de masterclass.

Dit haal je uit de sessie
Na deze masterclass zie je je eigen positie en aandeel in in- en uitsluitingsprocessen en weet je hoe je vanuit jouw persoonlijke en professionele positie inclusiever te werk kan gaan en hoe je kan bijdragen aan een meer inclusieve organisatie

Dit wordt er van je verwacht
Actief meedoen in de interactieve sessie. 

2C) Kweekvlees op je bord in 2025 (SDG 17 Alliantie)

Workshop door SDG 17 Alliantie

Omschrijving
Churchill schreef in 1931: “We shall escape the absurdity of growing a whole chicken in order to eat the breast or wing, by growing these parts separately under a suitable medium.” In 2013 kwamen Nederlanders met het eerste patent en de eerste kweekburger. In 2050 zal de mondiale vleesconsumptie verdubbeld zijn. Dat betekent een nog grotere druk op milieu en gezondheid. Dus wat houdt kweekvlees tegen? We horen van experts hoe ver ze zijn, wat kansen en zorgen zijn. Het doel is om samen te kijken hoe we kweekvlees uiterlijk 2025 op de markt krijgen, met Nederland als marktleider. 

Dit haal je uit de sessie
Je krijgt informatie over kweekvlees en je kunt deel worden van een beweging om kweekvlees uiterlijk 2025 op de markt te krijgen.

Dit wordt er van je verwacht
Meedenken over manieren om kweekvlees op een goede manier op de markt te krijgen.

2D) Praat mee over zingeving in bedrijfsvoering en ga in gesprek met de leiders van nu en de toekomst (DSGC & Dutchtainables)

Workshop door Dutch Sustainable Growth Coalition (twitter) en Dutchtainables (twitter)

Omschrijving
In deze interactieve sessie leggen we een aantal stellingen voor die betrekking hebben op het thema ‘zingeving in bedrijfsvoering’. Jij als deelnemer maakt een keuze of je het eens of oneens bent en welke vragen er behandeld gaan worden. Dit zal het beginpunt zijn voor een diepgaand gesprek over vragen die er toe doen. Een panel bestaande uit Dutchtainables en het bedrijfsleven introduceren de stellingen en reageren op het publiek.

Dit haal je uit de sessie
Na deze sessie heb je beter inzicht in hoe werkgevers en werknemers de transitie kunnen maken naar een duurzame organisatie en hoe dit bijdraagt aan de SDG’s en de uitdagingen waarmee we als samenleving te maken hebben en krijgen.

Dit wordt er van je verwacht
Enthousiasme, respect en participatie.

2E) Speeddate met Goalgetters - van woorden naar actie! (OneWorld)

Workshop door OneWorld (instagram)

Omschrijving
Verspreid door het hele land starten inspirerende doeners initiatieven in hun wijk, school of onderneming die bijdragen aan de zeventien werelddoelen. Veelal onder het mom van ‘geen woorden, maar daden’. Wie zijn deze mensen en wat drijft hen? En misschien nog belangrijker: wat kunnen we van ze leren? In samenwerking met SDG Nederland, portretteert OneWorld het hele jaar door bevlogen mensen die zich (vaak) naar aanleiding van een persoonlijke gebeurtenis hard maken voor een rechtvaardigere wereld. Zodoende dragen zij bij aan de SDG’s. In deze sessie ga je in gesprek met een aantal van deze pioniers. Hoe mobiliseren zij hun omgeving? En wat kunnen wij bijdragen aan hun doelen? Zie ook: oneworld.nl/goalgetters

Dit haal je uit de sessie
Er wordt veel gesproken en geschreven over de werelddoelen, maar verspreid door het hele land zijn er initiatieven die de daad bij het woord voegen in zich al soms al jaren inzetten voor een betere wereld. Wat kunnen wij van deze bots-up initiatieven leren? Waar lopen zij tegenaan? En wat betekenen de SDG’s voor hen?

Dit wordt er van je verwacht
Een uitwisseling van kennis en kunde om de plannen van de Goalgetters naar een hoger niveau te tillen.

2F) Van student tot SDG’er: Hoe onderwijs en maatschappij de implementatie van de SDG's kunnen versnellen (Worldconnectors)

Workshop door Worldconnectors (twitter)

Omschrijving
Deze workshop wordt georganiseerd door Worldconnectors en betreft een initiatief van Rob van Tulder, Alexander Rinnooy Kan en Sander van ‘t Foort om de SDG’s beter te verankeren in het hogere onderwijs en het bedrijfsleven door de creatie van een “SDG professional”. Een SDG professional is een student of net-afgestuurde young professional die zich bepaalde SDG-gerelateerde competenties heeft eigen gemaakt. Worldconnectors wil er voor zorgen dat dit soort “SDG professionals” zich ontwikkelen en worden aangenomen door het bedrijfsleven, publieke lichamen, zoals de gemeenten of provincies en maatschappelijke organisaties. Gedacht kan worden aan stages of vaste werkplekken bij een middelgroot bedrijf of een gemeente, waarbij specifiek gewerkt wordt aan de SDG’s. De workshop zal een vervolg zijn op een in 2019 georganiseerde themabijeenkomst bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Graag verkennen we in deze workshop hoe we de SDG professional in de praktijk kunnen brengen.

Dit haal je uit de sessie en wordt er van je verwacht
Het wordt een co-creatie workshop bestaande uit de volgende drie elementen: (1) analyse van het belang van een serieuze versnelling van de SDG-implementatieagenda en aansluiting van ‘vraag-aanbod’ onder andere in onderwijs-samenleving interface; (2) uitleg bestaande initiatieven; en (3) inbreng nieuwe initiatieven en peilen bereidheid bij deelnemers om hier een rol in te vervullen.

2G) Mobile health technology in Africa during COVID-19 and beyond: What can Europe learn from Africa? (PharmAccess)

Workshop by PharmAccess (linkedin, twitter)

THIS SESSION IS PART OF THE HEALTH TRACK. Every round has 1 workshop on health. You can join them individually or participate in them as a track.

Description
COVID-19 has reminded us that resilient, data-driven healthcare systems are essential for global economic and social prosperity. It has shown how SDG 3 (health) is intrinsically connected to all the other Goals, and forced us to ask if Universal Health Coverage (UHC) is achievable by 2030? 

In Africa, mobile technology holds the key for leapfrogging advancements in healthcare. Almost 10% of GDP transactions in Sub-Saharan Africa occur through mobile money, compared to 2% in Europe. Technology facilitates equitable redistribution of funds, reduces costs, and provides data to enhance transparency and improve health outcomes.

This session brings together experts from The Netherlands Ministry of Foreign Affairs, PharmAccess Group, Luscii and CarePay to discuss: How technology is being leveraged to improve health financing and delivery in Africa, during COVID-19 and beyond.

This is what you will gain from the session
Participants will learn from practical examples of initiatives which leverage technology to improve the health financing and delivery in Africa, gaining insights about the innovative approaches and partnerships needed to scale technologies for SDG 3 and the other Goals.

This is what we expect from you
Participants are expected to pose questions to the panelists during the Q & A and critically reflect on how these lessons can impact their own work towards the SDGs, both in the Netherlands and abroad.

2H) Meten en Rapporteren van Impact op SDG's (minbuza, minezk, pwc)

Workshop door Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en PwC

Omschrijving
Steeds meer organisaties, zoals bedrijven en gemeenten, willen bijdragen aan het behalen van de SDG’s. Het inzichtelijk maken van hun impact is daarbij essentieel. De sessie gaat in op de soorten instrumenten die daartoe bestaan, hun overeenkomsten en verschillen, en de behoeften van organisaties t.a.v. instrumenten voor impactmeting.

Meer informatie over de workshop volgt nog

Dit haal je uit de sessie
De sessie biedt de mogelijkheid om input te geven als organisatie die zelf met SDG impactmeting aan de slag is of wil gaan.

Dit wordt er van je verwacht

2J) Hoe creëer je met SDG’s waarde voor je bedrijf ? (VNO-NCW netwerk Groene Groeiers en TIAS, School for Business and Society)

Workshop door VNO-NCW netwerk Groene Groeiers (twitter) en TIAS, School for Business and Society

Omschrijving
Ondernemers willen graag bijdragen aan de sustainable development goals van de United Nations. Als mens wil je een betere wereld, als werkgever wil je aantrekkelijk zijn voor jonge talenten en als ondernemer zoek je naar rendabele business cases. Uit divers onderzoek blijkt dat investeren in de SDG’s ook in economische zin het meervoudige kan opleveren. Maar hoe realiseer je die toegevoegde waarde in je eigen bedrijf? Met een stappenplan en praktijkverhalen krijg je in deze workshop daar antwoord op. Sprekers zijn o.a. Yousef Yousef (voorzitter VNO-NCW netwerk Groene Groeiers), Willemijn Wortelboer (eigenaar van RAW Paints) en Filip Caeldries en Björn Peters van TIAS. Deze workshop is specifiek voor eigenaren en directeuren van kleine en middelgrote bedrijven (mkb).

Dit haal je uit de sessie
Een stappenplan waarin wordt uitgelegd hoe de SDG’s een toegevoegde waarde creëeren  voor je bedrijf.

Dit wordt er van je verwacht
Delen van eigen ervaringen en deelname aan de discussies.

2K) Creëer betekenisvolle samenwerkingen op lokaal niveau: overheid - NGO’s, startups en corporates (Gemeente Den Haag)

Workshop door Gemeente Den Haag – Impact City (linkedin, facebook)

Omschrijving
De Gemeente Den Haag, als internationale stad van Vrede en Recht en ImpactCity, zet zich in voor het behalen van de SDG’s samen met partners uit de stad. Het bedrijfsleven, startups, ngo’s en internationale organisaties bundelen de krachten om in 2030 de doelen te behalen door te werken aan innovaties voor een betere wereld, onder meer op het gebied van humanitaire innovatie en vrede & recht. Tijdens deze workshop worden enkele voorbeelden van samenwerkingen en best practices gedeeld en worden deelnemers uitgedaagd om zelf mee te denken en aan de slag te gaan met het vormgeven van dergelijke samenwerkingen.

Dit haal je uit de sessie

Dit wordt er van je verwacht

2L) Op weg naar sociaal en duurzaam koopgedrag van consumenten (HVA)

Workshop door Hogeschool van Amsterdam (twitter, linkedin)

Omschrijving
Ons consumptiegedrag leidt tot grote ecologische en sociaal-maatschappelijke problemen. Veel mensen zijn hiervan op de hoogte, maar kiezen nog steeds voor milieubelastende en mensonvriendelijke producten, terwijl er ook duurzame en sociale producten op de markt zijn. Hoe help je consumenten om het onderscheid te zien tussen financieel gedreven en maatschappelijk gedreven ondernemers? En hoe kun je in het onderwijs met deze vragen aan de slag?

In deze workshop ontwikkelen deelnemers in wereldcafé setting samen met studenten en docenten van de minor Entrepreneurship for Society van de Hogeschool van Amsterdam een actielijst om de slag te slaan van kennis naar gedrag.

Dit haal je uit de sessie
Inspiratie en ideeën over hoe duurzaam consumptiegedrag gestimuleerd kan worden en de kans om met ideeën te komen voor dit thema in het onderwijs.

Dit wordt er van je verwacht
Actieve deelname en enthousiasme.

2M) Data Science for Zero Hunger: Hoe je met wiskunde het wereldwijde voedselprobleem kunt helpen oplossen! (Zero Hunger Lab)

Workshop door Zero Hunger Lab

Omschrijving
Wil je begrijpen en (beginnen te) leren hoe je met data science kunt helpen om onze wereld een beetje beter en  gezonder te maken, dan mag je de masterclass Data Science for Zero Hunger niet missen. Het Zero Hunger Lab (ZHL), verbonden aan Tilburg University, werkt sinds 2018 met onderzoekers, bedrijven, humanitaire organisaties en overheden samen om honger de wereld uit te helpen. Onze data science oplossingen worden bijvoorbeeld gebruikt door het Wereld Voedsel Programma om miljoenen mensen elke dag te redden van hongersnood. Hoe we samen met jou SDG2-impact kunnen realiseren onderzoeken we graag op 25 September 2020. We zullen beginnen met een masterclass over data science, daarna gaan we aan de slag met inspirerende praktijkvoorbeelden en vervolgens gaan we graag met je in gesprek over de mogelijkheden van data science in/met je eigen organisatie.

Dit haal je uit de sessie
Een beter begrip van hoe data science kan bijdragen aan een betere wereld en gezondere planeet en meer specifiek het uit de wereld helpen van honger (SDG 2)

Dit wordt er van je verwacht
Actieve deelname aan deze interactieve masterclass, delen van ervaringen met data science binnen je eigen organisatie en/of ideeën naar voren brengen hoe data science ingezet zou kunnen worden om SDG impact te versterken.

2N) Empowering Youth-Led Transformation (AIESEC)

Workshop by AIESEC (instagram, facebook)

Description
AIESEC is an international youth organization that gives young people the opportunity to discover and develop themselves through cross-cultural exchanges. Studies have shown that young people are more open to major transformations, because of their tendency towards idealism (Gopnik, Griffiths, & Lucas, 2015). However, this can be dampened in long procedures and pragmatism in the beginning of their careers. As a young person, how can you begin initiating changes within an organization? Or as a more experienced employee, how can you listen to these new ideas? These are big questions, with many different correct answers. Our workshop focuses on the valuable role young people play in initiating change within an organization. We will facilitate a workshop in which we brainstorm how to connect young people’s ideas with what is actually feasible, and how to create an environment in which such ideas can flourish. 

This is what you’ll gain
As a young person, how can you begin initiating changes within an organization? Or as a more experienced employee, how can you listen to these new ideas? These are big questions, with many different correct answers. Our workshop focuses on the valuable role young people play in initiating change within an organization. Through our guided brainstorming session, participants will learn how to create an environment in which youth-driven ideas are better connected with what is actually feasible. 

This is what is expected of you
For this, participants should come ready to discuss these tricky questions, bringing their own past experiences to the table.

WORKSHOP RONDE 3

14.00 – 15.15

RONDE 3 (14.00 - 15.15)

Hieronder staan de sessies in ronde 3 – in het rood. Klik op de titel om de sessie informatie te openen

3A) Jongvolwassenen uit de armoede (SDG 1 Alliantie)

Workshop door SDG 1 Alliantie en Het Transformatie Bureau

Omschrijving
Wat betekent het om als jongeren op te groeien in armoede in Nederland? Tijdens de workshop komt een jongere (/ervaringsdeskundige) aan het woord, die is opgegroeid in armoede en vertelt over de strubbelingen in zijn/haar leven. Hij/ zij vertelt over wat armoede betekent als het gaat om hoe & waar je woont, tot welke onveiligheid armoede thuis kan leiden, welke kansen je krijgt op school en bij het vinden van een baan. En hoezeer de weg naar het criminele pad kan lonken. Op basis van het verhaal van de ervaringsdeskundige wordt aan de deelnemers gevraagd mee te denken in de manier waarop kansen op het volgen van een goede opleiding en vinden van een baan vergroot kunnen worden voor jongeren die opgroeien in armoede. De workshop wordt ingeleid door de SDG1 coördinator. Indien er voldoende tijd kan ingeruimd wordt een verkorte lezing gehouden met relevante wetenschappelijke inzichten. De workshop is bedoeld om ideeën op te halen, maar met name ook jongeren bewust te maken van wat het betekent om in Nederland op te groeien in armoede. 

Dit haal je uit de sessie
Inzicht in de impact van armoede op jongvolwassenen in Nederland.

Dit wordt er van je verwacht
Out-of-the-box oplossingsrichtingen.

3B) Netherlands Food Partnership: samenwerken aan duurzame voedselsystemen en gezonde voeding in lage- en middeninkomenslanden (SDG 2 Alliantie)

Workshop door SDG 2 Alliantie en foodpartnerships.org

Omschrijving
Het Netherlands Food Partnership brengt bedrijven en organisaties samen om gezamenlijk de realisatie van SDG2 te versnellen. De juiste partijen komen erin samen om te werken aan innovatieve oplossingen voor de transitie van voedselsystemen zodat die duurzamer en gezonder worden en zodat voedselzekerheid wordt vergroot in o.a. Afrika en Azië. De samenwerking leidt tot resultaten op grotere schaal dan wanneer ieder bedrijf of iedere organisatie dit afzonderlijk zou doen. De workshop is gericht op het bespreken van enkele concrete ideeën voor coalities die deelnemers meebrengen, en kan resulteren in afspraken hoe die ideeën gezamenlijk op te gaan pakken. Met medewerking van: Myrtille Danse (Directeur Netherlands Food Partnership), leden van de stuurgroep van het Netherlands Food Partnership, en enkele belangrijke bedrijven en instellingen die aan voedselzekerheid werken.

Dit haal je uit de sessie
Ideeën om te gaan samenwerken met anderen en zo (nog beter) bij te dragen aan duurzame voedselsystemen en gezonde voeding internationaal.

Dit wordt er van je verwacht
Delen van ervaringen van eigen organisatie of bedrijf, en ideeën inbrengen voor mogelijke samenwerking met anderen

3C) Gendergelijkheid als business case. Hoe kan jij als werkgever bijdragen aan gendergelijkheid op de werkvloer? (SDG 5 Alliantie)

Workshop door SDG 5 Alliantie, WO=MEN Dutch Gender Platform en Women Inc.

Omschrijving
Tijdens deze interactieve presentatie door WO=MEN Dutch Gender Platform en Women Inc. wordt getoond hoe werkgevers en organisaties stappen kunnen zetten richting meer gendergelijkheid op de werkvloer. Hierbij is het doel op een toegankelijke manier bewustwording te creëren over het nut en de noodzaak, maar ook de winst van gendergelijkheid op de werkvloer. Laila Ait Baali en Emma Lok zullen laten zien hoe je dit thema kan aanpakken, middels een online tool over gendergelijkheid voor bedrijven en het delen van best practices uit de praktijk. Uiteraard is er genoeg ruimte voor interactie met het publiek.

Dit haal je uit de sessie
De workshop maakt je bewust van de factoren die gelijke kansen binnen de eigen organisatie kunnen bevorderen aan de hand van sprekende voorbeelden uit de praktijk.

Dit wordt er van je verwacht
Een open houding om te leren en eventueel voorbeelden uit de praktijk om te delen.

3D) De uitdaging van veilig water en adequate sanitaire voorzieningen voor iedereen in 2030 (SDG 6 Alliantie)

Workshop door SDG 6 Alliantie, Waterworx, Netherlands Water Partnerschip en Blue Deal

Omschrijving
In 2015 hadden drie op de tien mensen (2,1 miljard) geen toegang tot veilig drinkwater en hadden 4,5 miljard mensen, ofwel zes op de tien, geen adequate sanitaire voorzieningen. We zitten wereldwijd nog lang niet op schema om het belangrijke doel van veilig water en goed sanitair voor iedereen in 2030 te bereiken, en daarmee een belangrijke stap te maken in het reduceren van onnodige sterfte door ziektes als diarree en cholera.

De workshop richt zich op de ervaringen van de Nederlandse waterbedrijven (WaterWorX programma), de waterschappen (verenigd in de Blue Deal) en het NWP om wereldwijd collegaorganisaties te ondersteunen bij het verbeterde water- en afvalwatervoorzieningen. Naast de resultaten en ervaringen die sinds 2017 zijn behaald met WaterWorX en Blue Deal, willen we graag de uitdagingen bespreken waar veel waterorganisaties wereldwijd mee te maken hebben. Het gaat om de steeds grotere druk op beschikbare en kwalitatief goede watervoorraden door bevolkingsgroei, economische ontwikkeling en klimaatverandering; de uitdaging om investeringen aan te trekken en de ambitie om blijvend goed functionerende water- en sanitaire voorzieningen aan te kunnen bieden.

Dit haal je uit de sessie
De workshop neemt je mee in de uitdagingen die er zijn bij het bereiken van veilig water en adequate sanitaire voorzieningen voor iedereen in 2030, en  hoe je hier in bij kunt dragen.

Dit wordt er van je verwacht
Een open houding om te leren en mee te praten. En zorg dat je een goed glas kraanwater bij de hand hebt voor als je dorst krijgt tijdens de sessie.


3E) Keuzes voor een klimaatneutrale toekomst (SDG 13 Alliantie)

Workshop door SDG 13 Alliantie, Jonge Klimaatbeweging

Omschrijving
Vandaag voorsorteren op een klimaatneutrale samenleving in 2050 is een enorme uitdaging. Met het Klimaatakkoord reduceren we de CO2-uitstoot in 2030 met 49%. In de twee decennia daarop zetten we de transitie in naar minstens -95% en liefst net-zero in 2050. Om dit te halen moeten we tot 2030 de fundamenten leggen voor de periode erna. Dit is moeilijk, want we zijn immers niet gewend om rekening te houden met een dergelijke lange termijn. Hoe gaan we hiermee om? En hoe zorgen we ervoor dat we vandaag keuzes maken waar onze kinderen de vruchten van plukken? Hoe brengen we lange termijn belangen samen met belangen op de korte termijn?

Dit haal je uit de sessie
Inzicht in hoe we de belangen op de lange termijn kunnen erkennen zonder de belangen op de korte termijn te miskennen.

Dit wordt er van je verwacht
Input over eigen ervaring met het koppelen van uitdagingen op de korte termijn met strategische doelen of beleidsdoelen op de lange termijn.

3F) Het inrichten van markten voor SDG doeleinden (SDG Nederland)

Workshop door SDG Nederland, ism MVO-NL, Global Compact, NVB, Impact Economy Foundation

Omschrijving
De workshop zal een bijdrage leveren aan de vraag hoe meer samenhangende en stimulerende wet- en regel- geving (in brede zin), overheids-beleid en financierings-instrumenten een opschaling en versnelling kunnen aanbrengen in de bijdrage van het NL bedrijfsleven aan de SDGs in hun nationale en internationale waardeketens te doen implementeren. Tot de thema’s behoren: governance, fiscaliteit, innovatieve blended finance structuren, maatschappelijke jaarrekening, true pricing

Dit haal je uit de sessie
Implementatie van de SDGs als kansen-agenda dient verbreed en versneld te worden, zeker na Covid-19. Voor de private sector is een efficiente en effectieve marktwerking daarbij een essentiële randvoorwaarde  Welke prikkels zijn hiervoor nodig en welke obstakels moeten worden weggenomen; welke rol kan de overheid hierbij spelen? wat kan de private sector zelf beter doen?

Dit wordt er van je verwacht
Actieve, creatieve deelname met praktische suggesties

3G) Saving lives at birth; how to realize this goal by shared innovation? (TNO)

Workshop by TNO first 1000 days, TNO Innovation 4 Development

THIS SESSION IS PART OF THE HEALTH TRACK. Every round has 1 workshop on health. You can join them individually or participate in them as a track.

Description
The first thousand days of a child’s life are crucial for its development. Together we want to give children the best possible start, so that they can develop optimally. In the Netherlands but also in countries such as Ghana and Indonesia. With Check2Gether, we offer women in remote rural areas access to innovative prenatal care, giving more babies a promising start. A pilot study is performed successfully to initially demonstrate impact, but more is needed to achieve SDG-3. Scale-up and sustainability are difficult aspects for innovative solutions to serve the bottom of the pyramid. How can we break through these issues with Check2Gether and other mHealth solutions? What is the importance of improvement and experience of care and the early involvement of relevant stakeholders? Will shared innovation help? During the workshop, we will work with these questions in an interactive way. Speakers in this session include TNO, Simavi and the Bernard van Leer Foundation.

This is what you’ll gain from the session
Knowledge, insight and inspiration from a practical example for realizing access to health care.

This is what is expected from you
Participation in the discussion and possible solutions for co-setting up a shared innovation program for Check2gether.

3H) Het meetbaar maken van je bijdrage aan de SDG's (Sustainalize)

Workshop door Sustainalize (linkedin, twitter)

Omschrijving
Gedurende deze workshop zullen we praktische handvatten aanbieden aan bedrijven en andere organisaties over hoe zij hun bijdrage aan de SDG’s inzichtelijk en meetbaar kunnen maken. Tijdens de workshop laten we voorbeelden zien van koplopers die hun bijdrage aan de SDG’s inzichtelijk en meetbaar maken op indicator niveau. Ook gaan we de deelnemers uitdagen om zelf een (eerste) selectie te maken van relevante SDG’s & sub-targets en vervolgens te bepalen hoe zij verwachten hun bijdrage aan de specifieke SDG’s inzichtelijk en meetbaar te maken. De workshop wordt gefaciliteerd door Anne-Marie Slaa en Tijn Willems van Sustainalize.

Dit haal je uit de sessie
Na afloop van de workshop heeft de deelnemer praktische tips gekregen om voor zijn/haar organisatie de bijdrage aan de SDGs inzichtelijk en meetbaar te maken.

Dit wordt er van je verwacht
Actieve participatie en ter voorbereiding nadenken aan welke SDG doelstelling(en) zijn/haar organisatie de meeste bijdrage kan leveren.

3J) Let’s build the job profile of a 21st century leader together! (Leaderschip4SDGs)

Workshop by Leadership4SDGs (linkedin)

THIS IS PART 2 OF THE WORKSHOP. The first part takes place in round 1. We recommend follwing both sessions, although it is not necessary to do both. When you buy your ticket (in Eventbrite) make sure you select this session in round 1 and 3.

Session Description (Part 2):
In many international (high level) fora, meetings where the SDGs are on the agenda, the focus is mostly on the ‘what’ and the ‘how’. Far less attention is paid to define the ‘who’. If we talk abougt ‘we’; who are ‘we’? And shouldn’t we define much more clearly together what kind of leadership/leaders do we need that will accomplish the SDGs in the next decade? 

In business, top level executives and CEOs are well trained. As per consequence they gain power and wealth on the job. In the key political roles and functions, leaders are not persé trained for the job. Nevertheless, they play a pivotal role in achieving the SDG’s . But what are the characteristics of a good leader for the SDGs? What kind of characteristics does he/she have? What competences, skills? 

In part 1 we will brainstorm about the necessary knowledge, competences and skills for leaders. 

In part 2 we will engage foreign leaders and ask their reflections on the profile we’ve developed. What do they think a good leader should know/be capable of or have?

 

This is what you will gain
In this workshop participants will learn what SDG leadership entails. This workshop is particularly good for people who are interested in following a leadership course. 

This is what will be expected from you
Brainstorm with us about what kind of competences and skills current leaders need. Share your own experiences, as a leader or about leaders you know.

 

3K) Geef de natuur een stem! Een vitale bodem onder de SDGs (Rijkswaterstaat, IUCN)

Sessie door Rijkswaterstaat en IUCN (linkedin)
Zie ook: bodemplus.nl, bewustbodemgebruik.nl, nieuwsbericht gezonde grond

Omschrijving
Vorig jaar vroegen we ons af of we genoeg Nederland hebben voor onze transities. Denk daarbij aan de energietransitie, kringlooplandbouw en klimaatmitigatie en natuurdoelen om de SDGs te realiseren. Nu hebben we uitgerekend dat we 3 keer Nederland nodig hebben! We moeten dus slimme keuzes maken en ons land meervoudig inzetten. Maar hoe zorgen we nu dat we dat duurzaam doen? Wie het eerst komt die het eerst maalt? Degene met de grootste portemonnee? Wat is jouw droom voor Nederland en hoe geef jij daarin de natuur een stem?

Niet alleen de natuur heeft haar basis in vitale bodems, bodems zijn essentieel voor welvaart en welzijn. Sterker nog, zonder een vitale levende bodem realiseren we niet de SDGs. Waarom krijgt de bodem dan zo weinig aandacht? Hoe kunnen we grondbezitters prikkelen om beter voor de bodem te zorgen en beleidsmakers om de bodem een stem te geven in afwegingen? Hieraan werken IUCN NL, De Vlinderstichting, het NIOO-KNAW, Rijkswaterstaat en Waardewoord.

Dit haal je uit de sessie
Inzicht in de rol van bodemfuncties en bodemleven voor het halen van de SDGs.
Inzicht in manieren om de bodem duurzaam in te zetten en te beheren.
Ontdekken wat jouw bijdrage kan zijn en hoe jij een stem aan de natuur kunt geven.
Ontdekken wie je partners kunnen zijn om samen SDGs te realiseren.

Dit wordt er van je verwacht
Innovatieve ideeën voor de waardering van vitale bodems en de wijze waarop je de natuur een stem kunt geven.
Vanuit je droom om te komen tot vitale bodems voor Nederland, jouw acties benoemen en wie je daarvoor nodig hebt.

3L) Breng de burger in beweging, in de stad en het land (Stichting2030, Leiden, Wepublic)

Sessie door Stichting 2030 (instagram), Gemeente Leiden (instagram), Wepublic

Omschrijving
Om de SDG’s te behalen, moet iedereen in beweging komen. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? En hoe sluit je als overheid, organisatie of bedrijf aan bij de beweging die er vaak op grassrootsniveau al is? 

In deze interactieve workshop brengen we met elkaar de burger in beweging. Letterlijk. We benaderen deze uitdaging vanuit drie hoeken. De gemeente Leiden laat zien hoe de stad bestaande burgerinitiatieven versterkt en versnelt en nieuwe laat ontstaan. Adviesbureau Wepublic benadert het vraagstuk op nationaal niveau. Stichting 2030 faciliteert en kijkt juist vanuit de grassroots.

Deze workshop is bedoeld voor beleidsmakers, ondernemers, activisten, onderzoekers en alle anderen die mensen in beweging (willen) brengen. Als deelnemer kies je een perspectief en draag je met jouw kennis en ervaring bij aan de discussie. Samen komen we in 60 minuten tot do’s en don’ts en een simpel model om de burger in beweging te krijgen.

Dit haal je uit de sessie
Na de workshop heeft iedere deelnemer een paar verse inzichten en goede ideeën over hoe we iedereen in beweging kunnen krijgen om de sdg’s te behalen.

Dit wordt er van je verwacht
Kom je naar deze workshop? Denk vooraf eens na over wat de grootste groep mensen is die je ooit in beweging hebt gekregen, bijvoorbeeld op de voetbalclub of in je buurt. Hoe deed je dit? Ontstaat zo’n beweging top-down, of juist bottom-up?

3N) Reis mee met een t-shirt: van werknemer tot in de winkel (Fair Wear, CNV Internationaal, FNV Mondiaal)

Workshop door Fair Wear Foundation (twitter), CNV Internationaal (twitter) en FNV Mondiaal (twitter)

Omschrijving
In deze workshop duik je in de rol van textielproducent, bedrijfsleider kledingmerk, vakbondsleider of overheid. Via bochtige wegen en prikkelende cases leer je de realiteit van de textielketen kennen. Vanuit de positie die je vantevoren krijgt toebedeeld, ontdek je hoe jouw keuzes de kledingketen en daarmee het leven van werknemers beïnvloedt. Deze workshop laat zien welke actoren er in een keten invloed hebben, en hoe we met elkaar de arbeidsomstandigheden en de lonen van de werknemers kunnen verbeteren. Wie heeft welke verantwoordelijkheid, wat moet anders, en hoe gaan we ervoor zorgen dat SDG 8 (fatsoenlijk werk) in 2030 niet langer een doel, maar ook een feit is. Denk, beslis en doe mee in deze spannende interactieve workshop!

Dit haal je uit de sessie
Deze workshop geeft een tastbaar voorbeeld hoe we de arbeidsomstandigheden en de lonen van werknemers in de kledingketen kunnen verbeteren.

Dit wordt er van je verwacht
Denk mee en durf keuzes te maken in deze business case met de SDG’s in het achterhoofd.

3P) Matchmaking for Local Action: less talking and more action (SDG House Network)

Workshop by SDG House Network (facebook, linkedin) and KIT Royal Tropical Institute (facebook, linkedin)

Description
This session facilitates local connections to foster links. If we want to bring about sustainable change, we need to look beyond our own expertise, and find ways forging meaningful partnerships. Especially now these can and should be built at local level.

The local SDG Houses provide the physical space to connect and interact at local level, which via the SDG House network can be scaled up at regional and national level. In this workshop, we offer you the opportunity to find those people that can help you progress in your work while offering your own expertise to others.

What is your main challenge, what do you need to progress, and what can you offer to help others progress in their work?

This is what you’ll gain
Increased knowledge and network and local contacts providing the  opportunity to collaborate and foster parternships that will help the participant in progressing their work and SDG impact.

This is what will be expected of you
To have a collaborative mind-set, a clear view on what they need and have to offer, and to be working with an SDG-related organisation or project.

SDG Action Day 2020 wordt georganiseerd door SDG Nederland in samenwerking met KIT Royal Tropical Institute, PwC, Dutch Sustainable Growth Coalition, en Global Compact Netwerk Nederland. Onze media partners zijn OneWorld, Duurzaam-Ondernemen.nl en Duurzaam Bedrijfsleven.

Pin It on Pinterest