SDG ACTION DAY IS AFGELOPEN.  WE ZIEN JE GRAAG OP 24 & 25 SEPT 2021

Dit is het workshop programma van 2020.

Klik hier voor de workshops van 2021

Tijdens de SDG Action Day zijn er drie rondes met workshops. Deze worden gegeven door de SDG Allianties en door partners uit het SDG-netwerk. Hieronder vind je details per ronde. Wanneer je tickets koopt (via Eventbrite), geef je aan naar welke workshops je wilt.

Let op: voor deze drie onderwerpen zijn er gekoppelde workshops. Als je de gekoppelde workshops wilt volgen, selecteer je op de ticketwebsite in iedere ronde de juiste workshop.

HEALTH TRACK

In iedere ronde is er één health workshop. De eerste ronde is een inleidende workshop door de SDG 3 Alliantie. Je kunt ze volgen als track, of los van elkaar.

METEN & RAPPORTEREN

In ronde 2 is er een paneldiscussie over meten en rapporteren, gehost door de overheid. In ronde 3 wordt door Sustainalize een ronde georganiseerd over impact meten. De workshops zijn los te volgen.

LEADERSHIP

In ronde 1 geeft NVVN/Leadership4 SDG’s een workshop die een logisch vervolg krijgt in ronde 3. Het is geen noodzaak maar wel onze aanbeve-ling om bij interesse beide work-shops te volgen.

WORKSHOP RONDE 1

10.30 – 11.45

RONDE 1 (10.30 - 11.45)

Hieronder staan de sessies in ronde 1 – in het groen. Klik op de titel om de sessie informatie te openen

1A) New opportunities for health and wellbeing (SDG 3 Alliance)

Workshop by SDG 3 Alliantie, KIT (linkedin) and Alles is Gezondheid (linkedin)

THIS SESSION IS PART OF THE HEALTH TRACK. Every round has 1 workshop on health. You can join them individually or participate in them as a track.

Description
2020 has made it painfully clear that business as usual is no longer an option to achieve SDG 3 – COVID19 has quickly stunned health systems around the world, many of which already struggled to contain emerging health problems such as mental health and non-communicable diseases. Luckily a new generation of health innovators has arrived to formulate creative solutions to today’s challenges – from e-health to re-imagining care models.

In this session, Lucien Engelen, leading health innovation thinker linked to Transform Health, will outline key challenges for global health and wellbeing – and the game-changing innovations that are emerging to address these head on. Following his key note, there will be an opportunity for participants to react as well as co-create our own ideas. This session is moderated by Karen van Ruiten (Alles is Gezondheid) and Lindy van Vliet (KIT) as co-coordinators of the SDG 3 alliance, and serves as the kick off session for the action day’s health track. Come join us and re-imagine a future with health and wellbeing for all.

About the speaker:
Lucien Engelen (Transform Health) works on the inter-face of innovation and strategy in health. He is an experienced key-note speaker, Edge Fellow for the Deloitte Center for the Edge (Amsterdam, Melbourne en San Francisco) and Faculty member at the Singularity University in Silicon Valley and in the Netherlands. He has inspired and influenced a large community with his ideas through social media (830.000 followers on LinkedIn). His newest book Augmented Health(Care) describes the dramatic changes in health and health care he foresees for near the future.

What you’ll get out of the workshop
This session offers a new perspective on the future, in which collaboration and innovation are central. Inspired by a number of innovative thinkers & doers with a Dutch and international perspective, we will work together in this session to arrive at an agenda for change that brings us closer to health and well-being for everyone.

1B) --VOL-- Energie voor de toekomst: Het Paradijs op aarde begint hier! (SDG 7 Alliantie)

Workshop door SDG 7 Alliantie, Stichting SCO, Ministeries EZK, BZK en I&W, TU Delft, UVA, MVO Nederland, Nationale Energiecommissie, Climate Cleanup

Omschrijving
De workshop is een preview van de documentaire “Het Paradijs op aarde begint in Nederland” die momenteel in de laatste fase van de productie is. In deze film van 90 minuten worden technologieën, projecten en business concepten uit Nederland belicht waaruit blijkt dat de SDG 7 subdoelen nog steeds binnen tien jaar haalbaar zijn. Hoewel de film bedoeld was voor alleen internet, heeft nu de publieke omroep interesse getoond de film dit jaar nog op tv uit te zenden. Samen met wetenschappers en ondernemers uit de film worden de deelnemers geïnspireerd en uitgedaagd om mee te denken en nog meer ideeën te verzamelen en uit te voeren. Het doel is daarbij niet om elkaar uit te leggen waarom iets niet kan maar om te helpen hoe het wel kan. Het doel is namelijk met 200 landen in 2015 al bepaald en het is aan ons om met al ons vernuft, ondernemerschap en (financiële)middelen bij te dragen aan deze missie.

Dit haal je uit de sessie
Deelnemers aan de workshop krijgen een inkijk in een verzameling van oplossingen die een betaalbare en aantrekkelijke duurzame energietransitie mogelijk maken. En de workshop geeft het een beeld van oorzaken waardoor de implementatie uitblijft.

Dit wordt er van je verwacht
Een actieve houding van mensen die willen helpen (de getoonde) oplossingen te implementeren. Ook nodigen wij deelnemers uit hun oplossing kort te pitchen en om hulp te vragen aan de andere deelnemers.

1C) Jongeren aan het werk! (SDG 8 Alliantie)

Workshop door SDG 8 Alliantie en SER (twitter)

Omschrijving
De SDG 8 alliantie wil samen met het SER jongerenplatform met jou in gesprek over hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer jongeren aan het werk gaan of een opleiding volgen (subdoel 8.6). Kwetsbare jongeren zijn bijvoorbeeld jongeren met een migratieachtergrond, gezondheidsbeperking of zonder sociaal netwerk. Wat en wie gaat hierbij helpen? En hoe kun je als jongere een ambassadeur zijn van de SDG’s? 

Dit haal je uit de sessie
Na afloop weet je alles over SDG 8 voor jongeren en heb je input kunnen geven aan het SER jongerenplatform

Dit wordt er van je verwacht
Actieve deelname en goede ideeën

1D) Samen werken aan duurzame en inclusieve steden en gemeenschappen (SDG 11 Alliantie)

Workshop door SDG 11 Alliantie, VNG International en duurzaamheid.nl

Omschrijving
Steden en gemeenten hebben een belangrijke rol in het behalen van de SDG’s. In de stad zien we immers alle uitdagingen terug waar de wereld voor staat. Denk aan klimaatverandering, sociale ongelijkheid, grondstoffenschaarste… Tegelijkertijd zien we juist hier veel veranderinitiatief en een grote innovatiekracht van burgers, bedrijfsleven en bestuurders. Hoe kunnen lokale spelers er samen voor zorgen dat hun gemeenschap voor iedereen leefbaar, duurzaam en economisch florerend blijft? En hoe kunnen de SDG’s de leidraad vormen om de complexe transities in samenhang met elkaar aan te pakken?  

We nodigen gemeenten, ondernemers, burgerorganisaties, investeerders, onderwijsinstellingen en anderen uit om mee te denken over effectieve gemeenschappelijke aanpakken. De workshop wordt gemodereerd door Natasja van den Berg (Tertium). Zij gaat in gesprek met Anne-Marie Rakhorst, coördinator van de SDG11-alliantie, eigenaar van Duurzaamheid.nl en initiatiefnemer van deze workshop. Ter inspiratie vertellen drie sprekers over hun aanpak: 

 • Arjan Hassing, Gemeente Amsterdam: Amsterdam City Doughnut als tool voor transitie in relatie tot de SDG’s 
 • Gerard Roemers, Metabolic: hoe de sociale en duurzame doelstellingen lokaal kunnen worden aangepakt en hoe de transitie naar een circulaire stad richting kan geven om dit in samenhang aan te pakken. 
 • Nicoleta Mitut, Gemeente Deventer: de implementatie van de SDG’s in Deventer en de rol van het bedrijfsleven.  

Dit haal je uit de sessie
Inspiratie en voorbeelden om zelf aan de slag te gaan met de SDG’s in gemeenten.

Dit wordt er van je verwacht
Mogelijkheid om vragen te stellen en deel te nemen aan discussie.

1E) Inkoop met impact op de SDG’s (SDG 12 Alliantie)

Workshop door SDG 12 Alliantie, KplusV (twitter, linkedin) en NEVI (twitter, linkedin)

Omschrijving
SDG 12 gaat over verantwoorde consumptie en productie. Bedrijven en organisaties zijn daarbij in de lead maar ook jijzelf als consument! Overwegingen die je meeneemt in de keuze voor de juiste producten en leveranciers worden complexer maar ook impactvoller. Als inkoper stimuleer je innovatie, ook op de overige 16 SDG’s. Jouw expertise, rol en profiel verandert daardoor. Om je fit te maken voor de toekomst gaat de Coördinator SDG 12 Allianties (Karin van IJsselmuide en Erik van Assen) met behulp van jouw eigen assesment en KplusV (Roos Imkamp) met de introductie van de inkoop-/aanbestedingsmethodiek Rapid Impact Contracting samen met jou in deze workshop deze uitdaging volop aan!

Dit haal je uit de sessie
Eigen assessment en kennis van methodiek RIC om circulair in te kopen zodat ook jij morgen aan de slag gaat met SDG 12!

Dit wordt er van je verwacht
Bereidheid tot (inter)actie!

1F) SDG's en fiscale impact (PwC)

Workshop door PwC Sustainable Tax

Omschrijving
De Verenigde Naties erkennen dat belastingen een essentiële rol spelen in het behalen van de Sustainable Development Goals. Belastingen zijn nodig zodat overheden noodzakelijke maatschappelijke en duurzame investeringen kunnen doen. Ondernemingen integreren de SDG’s in hun bedrijfsstrategie en de trend is dat de bijdrage aan de SDG’s ook meer aandacht krijgen in de fiscale strategie van organisaties. Tijdens deze workshop zullen wij de link tussen fiscaliteit en de SDG’s uitlichten, praktische handvatten bieden aan ondernemingen om fiscaliteit op een duurzame manier in te richten en om fiscale impact op de SDG’s te meten, zodat organisaties nog meer kunnen bijdragen aan de SDG’s die voor de organisatie belangrijk zijn.

Dit haal je uit de sessie
Bewustzijn over de link tussen fiscaliteit en de SDG’s, alsmede praktische handvatten voor ondernemingen om fiscaliteit op een duurzame manier in te richten en de fiscale impact op de SDG’s te kunnen meten.

Dit wordt er van je verwacht
Actieve participatie door poll-vragen te beantwoorden gedurende sessie.

1G) --VOL-- SDG-Ambitie: Hoe doe je wat je zegt? (Global Compact NL en Stay Future Proof)

Workshop door Global Compact Netwerk Nederland (Twitter, LinkedInInstagram, Facebook) en Stay Future Proof

Omschrijving
Diverse stakeholders zijn de afgelopen 5 jaar druk geweest met de 17 SDG’s en haar 169 subdoelen. De inspanningen waren vooral gericht op het incorporeren van de SDG’s in de missie, visie, strategie en rapportages. Uit onderzoek blijkt dat in de afgelopen 5 jaar de commitment op veel punten best geslaagd te noemen is, maar dat de uitvoering nog achterloopt. Om de 2030 targets te halen de komende tien jaar zal alle aandacht gaan naar de doorvertaling en “versnelde” implementatie.

Deze interactieve workshop gaat in op het belang van een gedragen strategieformulering en praktische doorvertaling hiervan. De workshop agenda is als volgt:

 1. Het belang van de SDG’s door middel van een vergelijking met COVID-19
 2. Introductie tot de SDG Ambitie
 3. Een interactieve workshop om best-practices op te halen en delen a.h.v. enkele tools & accelerators

Dit haal je uit de sessie
Theorie en praktische handvatten, waaronder de SDG Ambition, hoe men de SDG’s kan versnellen in je organisatie en stakeholders hier een rol in laat spelen.

Dit wordt er van je verwacht
Van jullie als “Game Changers” wordt er een actieve bijdrage verwacht middels verschillende interactievormen.

1H) SDG's in de politiek, in gesprek met (euro) parlementariërs (Building Change)

Workshop door Building Change (twitter), Partos en Woord en Daad

Omschrijving
In 2017 adopteerden meer dan vijfentwintig Tweede Kamerleden een SDG en beloofden daarmee zich extra hard in te zetten voor een van de 17 ontwikkelingsdoelen. Wat is daarvan terecht komen?

Talitha Muusse gaat daarin samen met jou in gesprek met drie kamerleden:

Wat doen politici eigenlijk met de SDGs? Op welke punten hebben de Kamerleden zich de afgelopen jaren ingezet? En wat vinden zij van de prestaties van het kabinet Rutte III? Ook bespreken we wat er komende jaren nodig om duurzame ontwikkeling nog meer te stimuleren. Via een interactieve app (pigeonhole) kun jij al je vragen stellen aan deze Kamerleden. 

Deze workshop vindt plaats in samenwerking met Building Change, een initiatief van Foundation Max van der Stoel, Stichting Woord en Daad en Partos, dat pleit voor beleidscoherentie en een eerlijke implementatie van de SDGs.

Dit haal je uit de sessie
Deelnemers leren hoe de SDGs een rol spelen in de dagelijkse politiek en krijgen de mogelijkheid om persoonlijke vragen te stellen aan Tweede Kamerleden.

Dit wordt er van je verwacht
Deze workshop wordt gelivestreamd vanuit Studio Kit. Van deelnemers wordt actieve bijdrage verwacht in het debat middels het stellen van vragen. 

1J) Let’s build the job profile of a 21st century leader together! (Leaderschip4SDGs)

Workshop by Leadership4SDGs (linkedin)

THIS IS PART 1 OF THE WORKSHOP. The second part takes place in round 3. We recommend follwing both sessions, although it is not necessary to do both. When you buy your ticket (in Eventbrite) make sure you select this session in round 1 and 3.

Session Description
In most meetings where the SDGs are on the agenda the focus is mostly on the ‘what’. The ‘how’ already gets much less attention, and the ‘who’ is hardly ever being spoken off.

While this is a crucial aspect of success: WHO are going to drive the transformational change needed to achieve the Sustainable Development Goals – SDGsand how will they do it? This is extremely complex!

Are the leaders of this world – particularly in governments – prepared and equipped to take on the challenges concerned? Do they possess the right attitude and values, the knowledge, experience and skills to lead the necessary change and drive successful delivery of the SDGs?

If you want to read a brief article on the subject by co-facilitator of the workshop Simone Filippini and former New Zealand Prime Minister and previous leader of UNDP, please follow this link.

Leaders play a pivotal role in achieving the SDG’s, but what are the characteristics of a good leader for the SDG’s? Shouldn’t we define much more clearly together what kind of leadership/leaders we need to accomplish the SDGs in the next decade?

We need the wisdom of the crowd! Your wisdom!

So, join us in the morning to help build the ‘job profile’ for the ideal 21stcentury leader, able to effectively contribute to achieve the Global Goals both domestically and internationally.

In the afternoon we’ll ask a number of top leaders to give us feedback and to add their perspective to the qualifications of a 21st century leader!

Among others, engage with:

 • HE Fabrizio Hochschild-Drummond, Special Advisor to the UN Secretary-General for the commemoration of UN75
 • Dr. Oby Ezekwesili, former Presidential candidate Nigeria, former Nigerian Minister of Education and of Solid Ministers;co-founder of Transparency International.
 • Kris Douma, Director Corporate Engagement Sustainalitics, former Director UN PRI (working on responsible investments of the largest institutional investors of the world), former member of Dutch Parliament
 • Yvonne Aki Sawyerr Obe, Mayor of Freetown, capital of Sierra Leone
 • Lucy Slack, Dep. Secretary-General of the Commonwealth Local Government Forum
 • Brenda Muste – Miss World Netherlands

Target group
Everyone interested in the successful realization of the SDGs, believes that leadership is key to get there and wants to contribute to think about the type of leaders we need to make this world fit for a sustainable future!

In part 1 we will brainstorm about the necessary knowledge, competences and skills for leaders. 

In part 2 we will engage foreign leaders and ask their reflections on the profile we’ve developed. What do they think a good leader should know/be capable of or have?

1K) --VOL-- Van Winst naar Waarde: Het inbedden van de SDGs in de economie (Impact Economy Foundation)

Workshop door Impact Economy Foundation (linkedin)

Omschrijving
De coronacrisis brengt ons op pijnlijke wijze vele inzichten. Een daarvan is dat er een groot maatschappelijk belang is bij het bestaan, doen en laten van bedrijven. Het kernprobleem is dat we de informatie, instrumentarium en prikkels missen om bedrijven te laten werken voor het maatschappelijk belang. De oplossing is om bedrijven verplicht hun maatschappelijke effecten te laten meten, waarderen en te rapporteren en de winstbelasting afhankelijk te laten maken van de maatschappelijke waardecreatie: De maatschappelijke jaarrekening en een maatschappelijke winstbelasting. Een SDG- rekening zou een standaard onderdeel van de maatschappelijke jaarrekening moeten zijn. De maatschappelijke winstbelasting is een manier om structureel het bijdragen aan SDGs te stimuleren. In de workshop gaan we experimenteren met een economie waarin bedrijven een maatschappelijke jaarrekening hebben en een overheid hier belasting op heft. We zullen niet zo zeer ingaan op de techniek van het meten, maar meer op de toepassing. 

Dit haal je uit de sessie
Deze sessie geeft je inzicht in de hedendaagse mogelijkheden van SDG jaarrekeningen voor bedrijven en de toepassing die dit kan hebben voor overheden, bedrijven en consumenten om de SDG doelen te halen.

Dit wordt er van je verwacht
In deze sessie vragen we je om mee te denken over de route van het invoeren van een SDG jaarrekening voor bedrijven in Nederland.

1L) --VOL-- Van MVO-risico's naar SDG impact (MVO Nederland)

Workshop door MVO Nederland (twitter)

Omschrijving
Hoe kunnen bedrijven tegelijkertijd MVO-risico’s en bedreigingen aanpakken én positief bijdragen aan de SDG’s? Dat is de centrale vraag die tijdens deze sessie onder de loep wordt genomen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt gedemonstreerd hoe specifieke bedrijven samen met MVO Nederland actie ondernemen en SDG impact realiseren. De nadruk ligt op Nederlandse MKB-ers die internationaal zakendoen of grondstoffen/producten inkopen uit het buitenland. Katinka Jol en Sanne Swinkels, MVO Risico Checker experts van MVO Nederland zullen spreken tijdens de sessie. Zie ook: www.mvorisicochecker.nl

Dit haal je uit de sessie
Deelnemers leren hoe ze mvo-risico’s in de internationale handelsketen kunnen identificeren en aanpakken en hoe ze daarmee tegelijkertijd kunnen bijdragen aan de SDG’s.

Dit wordt er van je verwacht
We verwachten dat deelnemers zelf internationaal zakendoen en voorbeelden kunnen inbrengen. We willen graag een aantal voorbeelden bespreken van hoe je mvo-risico’s kan koppelen aan de SDG’s.  

1M) --VOL-- Voer een (crowdfunding) campagne voor de SDG's (1% Club)

Workshop door 1% Club (facebook, instagram)

Omschrijving
Bij 1%Club geloven we in de kracht van lokale projecten op de wereldwijde SDG’s. We zijn dé expert op het gebied van crowdfunding voor de SDG’s. Wij helpen internationale changemakers met het vinden van betrokken mensen en financiële middelen om lokale projecten een stap verder te brengen. Tijdens deze workshop vertellen we je alles over het voeren van een (crowdfunding) campagne voor projecten die bijdragen aan de SDG’s.

Dit haal je uit de sessie
Je leert veel over de werkwijze en toegevoegde waarde van crowdfunding. We vertellen je vol enthousiasme over de do’s en dont’s, geven veel voorbeelden en zorgen dat je naar huis gaat met een hoofd vol tips & tricks!

Dit wordt er van je verwacht
Als je zelf een project hebt dat bijdraagt aan de SDG’s, is het leuk om alvast na te denken over manieren om je project te pitchen. Waarom zouden mensen jouw project moeten supporten? Bijvoorbeeld met hun tijd, geld of expertise. Deze pitch is een eerste goede stap naar de voorbereiding van een eventuele (crowdfunding) campagne!

WORKSHOP RONDE 2

12.30 – 13.45

RONDE 2 (12.30 - 13.45)

Hieronder staan de sessies in ronde 2 – in het blauw. Klik op de titel om de sessie informatie te openen

2A) Hoe bouwen we samen aan inclusiviteit in het onderwijs? (SDG 4 Alliantie)

Workshop door SDG 4 Alliantie en Leren voor Morgen

Omschrijving
Duurzaamheid en circulariteit neemt steeds meer vormen aan in het onderwijs curriculum en op de instellingen zelf.

De sociale SDG’s – zoals inclusiviteit – zijn sterk onderbelicht en zeker zo belangrijk. Welke rol speelt het onderwijs in dit kader en hoe kunnen we de  bewustwording rondom Inclusiviteit onder onderwijspersoneel en docenten, en onder leerlingen zelf vergroten?

Vorm: 2 korte presentaties vanuit alliantieleden gevolgd door breakouts en discussie.

Dit haal je uit de sessie
Inspiratie en ideeën over hoe inclusiviteit kan worden aangekaart in het onderwijs en hoe het begrip onder docenten en leerlingen hierover wordt vergroot.

Dit wordt er van je verwacht
Actief meedenken en good practices delen.

2B) --VOL-- Hoe draag jij bij aan een inclusieve organisatie? (SDG 10 Alliantie)

Workshop door SDG 10 Alliantie en Women Inc.

Omschrijving
Of we nu willen of niet, we beoordelen elkaar voortdurend. Op uiterlijk, afkomst, sekse, opleiding, inkomen. Binnen een paar seconden vormen we ons een beeld van, en oordeel over de ander. Wanneer hoor je bij de ‘ingroup’ en wanneer word jij juist buitengesloten? En hoe bepalen onze onbewuste beoordeling mechanismes de kansen voor anderen? Hoe doorbreken we deze onbewuste mechanismes? Deze masterclass is een interactieve, dynamische en optimistische eyeopener waaruit je praktische verandertips kan halen om taaie mechanismen in jezelf en je omgeving om te buigen. Jannet Vaessen doorbreekt op unieke en ontspannen wijze het ongemak om over zwaar beladen thema’s als discriminatie en tolerantie te spreken en leidt de deelnemers van een oververhit meningencircus naar een nieuwe constructieve context. Na deze masterclass zie je je eigen positie en aandeel in in- en uitsluitingsprocessen en weet je hoe je vanuit jouw persoonlijke en professionele positie inclusiever te werk kan gaan en hoe je kan bijdragen aan een meer inclusieve organisatie. Zie ook deze pagina over de masterclass.

Dit haal je uit de sessie
Na deze masterclass zie je je eigen positie en aandeel in in- en uitsluitingsprocessen en weet je hoe je vanuit jouw persoonlijke en professionele positie inclusiever te werk kan gaan en hoe je kan bijdragen aan een meer inclusieve organisatie

Dit wordt er van je verwacht
Actief meedoen in de interactieve sessie.

2C) Kweekvlees: wat is het en wil je het op je bord in 2025? (SDG 17 Alliantie)

Workshop door SDG 17 Alliantie

Omschrijving
Churchill schreef in 1931: “We shall escape the absurdity of growing a whole chicken in order to eat the breast or wing, by growing these parts separately under a suitable medium.” In 2013 kwamen Nederlanders met het eerste patent en de eerste kweekburger. In 2050 zal de mondiale vleesconsumptie verdubbeld zijn. Dat betekent een nog grotere druk op milieu en gezondheid. Dus wat houdt kweekvlees tegen? We horen van experts hoe ver ze zijn, wat kansen en zorgen zijn. Het doel is om samen te kijken hoe we kweekvlees uiterlijk 2025 op de markt krijgen, met Nederland als marktleider. 

Dit haal je uit de sessie
Je krijgt informatie over kweekvlees en je kunt deel worden van een beweging om kweekvlees uiterlijk 2025 op de markt te krijgen.

Dit wordt er van je verwacht
Meedenken over manieren om kweekvlees op een goede manier op de markt te krijgen.

2D) Praat mee over zingeving in bedrijfsvoering en ga in gesprek met de leiders van nu en de toekomst (DSGC & Dutchtainables)

Workshop door Dutch Sustainable Growth Coalition (twitter) en Dutchtainables (twitter)

Omschrijving
In deze interactieve sessie leggen we een aantal stellingen voor die betrekking hebben op het thema ‘zingeving in bedrijfsvoering’. Jij als deelnemer maakt een keuze of je het eens of oneens bent en welke vragen er behandeld gaan worden. Dit zal het beginpunt zijn voor een diepgaand gesprek over vragen die er toe doen. Een panel bestaande uit Dutchtainables en het bedrijfsleven introduceren de stellingen en reageren op het publiek.

Dit haal je uit de sessie
Na deze sessie heb je beter inzicht in hoe werkgevers en werknemers de transitie kunnen maken naar een duurzame organisatie en hoe dit bijdraagt aan de SDG’s en de uitdagingen waarmee we als samenleving te maken hebben en krijgen.

Dit wordt er van je verwacht
Enthousiasme, respect en participatie.

2E) Speeddate met Goalgetters - van woorden naar actie! (OneWorld & SDG Nederland)

Workshop door OneWorld (instagram) en SDG Nederland

Omschrijving
Verspreid door het hele land starten inspirerende doeners initiatieven in hun wijk, school of onderneming die bijdragen aan de zeventien werelddoelen. Veelal onder het mom van ‘geen woorden, maar daden’. Wie zijn deze mensen en wat drijft hen? En misschien nog belangrijker: wat kunnen we van ze leren? In samenwerking met SDG Nederland, portretteert OneWorld het hele jaar door bevlogen mensen die zich (vaak) naar aanleiding van een persoonlijke gebeurtenis hard maken voor een rechtvaardigere wereld. Zodoende dragen zij bij aan de SDG’s. In deze sessie ga je in gesprek met een aantal van deze inspirerende pioniers; Sandra: “Ik accepteer niet dat jongeren geen onderwijs krijgen”; Ellen: “Opeens wil iedereen een donkere pop”; Fatima: Zij verduurzaamt de cacoaplantage van verre familie en Veerle: Door haar is de Hema-appeltaart nu vegan (en niemand die het wist).

Hoe mobiliseren zij hun omgeving? En wat kunnen wij bijdragen aan hun doelen? Zie ook: oneworld.nl/goalgetters

Dit haal je uit de sessie
Er wordt veel gesproken en geschreven over de werelddoelen, maar verspreid door het hele land zijn er initiatieven die de daad bij het woord voegen in zich al soms al jaren inzetten voor een betere wereld. Wat kunnen wij van deze bots-up initiatieven leren? Waar lopen zij tegenaan? En wat betekenen de SDG’s voor hen?

Dit wordt er van je verwacht
Een uitwisseling van kennis en kunde om de plannen van de Goalgetters naar een hoger niveau te tillen.

2F) Van student tot SDG’er: Hoe onderwijs en maatschappij de implementatie van de SDG's kunnen versnellen (Worldconnectors)

Workshop door Worldconnectors (twitter)

Omschrijving
Deze workshop wordt georganiseerd door Worldconnectors en betreft een initiatief van Rob van Tulder, Alexander Rinnooy Kan en Sander van ‘t Foort om de SDG’s beter te verankeren in het hogere onderwijs en het bedrijfsleven door de creatie van een “SDG professional”. Een SDG professional is een student of net-afgestuurde young professional die zich bepaalde SDG-gerelateerde competenties heeft eigen gemaakt. Worldconnectors wil er voor zorgen dat dit soort “SDG professionals” zich ontwikkelen en worden aangenomen door het bedrijfsleven, publieke lichamen, zoals de gemeenten of provincies en maatschappelijke organisaties. Gedacht kan worden aan stages of vaste werkplekken bij een middelgroot bedrijf of een gemeente, waarbij specifiek gewerkt wordt aan de SDG’s. De workshop zal een vervolg zijn op een in 2019 georganiseerde themabijeenkomst bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Graag verkennen we in deze workshop hoe we de SDG professional in de praktijk kunnen brengen.

Dit haal je uit de sessie en wordt er van je verwacht
Het wordt een co-creatie workshop bestaande uit de volgende drie elementen: (1) analyse van het belang van een serieuze versnelling van de SDG-implementatieagenda en aansluiting van ‘vraag-aanbod’ onder andere in onderwijs-samenleving interface; (2) uitleg bestaande initiatieven; en (3) inbreng nieuwe initiatieven en peilen bereidheid bij deelnemers om hier een rol in te vervullen.

2G) Mobile health technology in Africa beyond COVID-19: What can Europe and Africa learn from each other? (PharmAccess)

Workshop by PharmAccess (linkedin, twitter)

THIS SESSION IS PART OF THE HEALTH TRACK. Every round has 1 workshop on health. You can join them individually or participate in them as a track.

Description
COVID-19 has reminded us that resilient, data-driven healthcare systems are essential for global economic and social prosperity. It has shown how SDG 3 (health) is intrinsically connected to all the other Goals, and forced us to ask if Universal Health Coverage (UHC) is achievable by 2030? 

In Africa, mobile technology holds the key for leapfrogging advancements in healthcare. Almost 10% of GDP transactions in Sub-Saharan Africa occur through mobile money, compared to 2% in Europe. Technology facilitates equitable redistribution of funds, reduces costs, and provides data to enhance transparency and improve health outcomes.

Speakers

 • Prof Khama Rogo (former) Lead Health Sector Specialist, The World Bank
 • Jan Van Weijen, Consul-General The Netherlands in Lagos, Nigeria
 • Monique Dolfing-Vogelenzang (CEO PharmAccess)
 • Ronald Scheffer (Co-founder Luscii)

The panelists will discuss how technology is being leveraged to improve health financing and delivery in Africa, during COVID-19 and beyond.

This is what you will gain from the session
Participants will learn from practical examples of initiatives which leverage technology to improve the health financing and delivery in Africa, gaining insights about the innovative approaches and partnerships needed to scale technologies for SDG 3 and the other Goals.

This is what we expect from you
Participants are expected to pose questions to the panelists during the Q & A and critically reflect on how these lessons can impact their own work towards the SDGs, both in the Netherlands and abroad.

2H) --VOL-- Meten en Rapporteren van Impact op SDG's (MinBuza, MinEzk & PwC)

Workshop door Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en PwC

Omschrijving
De SDG’s vragen de inzet van alle actoren in de maatschappij. CBS rapporteert jaarlijks over de voortgang voor heel Nederland, maar in toenemende mate rapporteren ook maatschappelijke actoren zoals bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten en Ngo’s over hun eigen (bedrijfsmatige) bijdragen aan de SDGs. 

De toenemende behoefte van bedrijven, instellingen, beleidsmakers en toezichthouders om zicht te krijgen op hun concrete impact op maatschappelijke uitdagingen heeft geleid tot verschillende methoden om dat te meten en erover te rapporteren, soms expliciet en soms impliciet gericht op de SDG’s. Er bestaan tientallen kwaliteitsmanagementsystemen en verslagleggingsrichtlijnen zoals bijvoorbeeld GRI en de MVO-prestatieladder die de prestaties van instellingen kwantitatief maar vaak ook kwalitatief beschrijven. Het gebruik van verschillende rapportagesystemen maakt het lastig om de impact op organisatieniveau onderling te kunnen vergelijken en om tot een geaggregeerd beeld te komen van de inspanningen van de verschillende organisaties.

In het kader hiervan heeft PwC, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkzaken, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, onderzoek gedaan naar in welke mate harmonisatie nodig is om de SDG-impactinformatie van de organisaties relevanter en vergelijkbaar te maken. En zo ja, hoeveel ‘meer harmonisatie’ er dan nodig is. En wat zijn de eerste stappen richting harmonisatie die verschillende actoren kunnen zetten?

Deze workshop gaat in op de bevindingen van PwC. Hierover ontvangen de deelnemers nog nadere informatie per e-mail. De workshop biedt de gelegenheid aan gebruikers en aanbieders om een reactie te geven. De workshop kan een startpunt vormen voor verder overleg.

Dit haal je uit de sessie
De sessie biedt de mogelijkheid om input te geven als organisatie die zelf met SDG impactmeting aan de slag is of wil gaan.

Dit wordt er van je verwacht

2J) --VOL-- Hoe creëer je met SDG’s waarde voor je bedrijf ? (VNO-NCW netwerk Groene Groeiers & TIAS, School for Business and Society)

Workshop door VNO-NCW netwerk Groene Groeiers (twitter) en TIAS, School for Business and Society

Omschrijving
Ondernemers willen graag bijdragen aan de sustainable development goals van de United Nations. Als mens wil je een betere wereld, als werkgever wil je aantrekkelijk zijn voor jonge talenten en als ondernemer zoek je naar rendabele business cases. Uit divers onderzoek blijkt dat investeren in de SDG’s ook in economische zin het meervoudige kan opleveren. Maar hoe realiseer je die toegevoegde waarde in je eigen bedrijf? Met een stappenplan en praktijkverhalen krijg je in deze workshop daar antwoord op. Sprekers zijn o.a. Yousef Yousef (voorzitter VNO-NCW netwerk Groene Groeiers), Willemijn Wortelboer (eigenaar van RAW Paints) en Filip Caeldries en Björn Peters van TIAS. Deze workshop is specifiek voor eigenaren en directeuren van kleine en middelgrote bedrijven (mkb).

Dit haal je uit de sessie
Een stappenplan waarin wordt uitgelegd hoe de SDG’s een toegevoegde waarde creëeren  voor je bedrijf.

Dit wordt er van je verwacht
Delen van eigen ervaringen en deelname aan de discussies.

2K) --VOL-- Creëer betekenisvolle samenwerkingen op lokaal niveau: overheid - NGO’s, startups en corporates (Gemeente Den Haag)

Workshop door Gemeente Den Haag – Impact City (linkedin, facebook)

Omschrijving
De Gemeente Den Haag, als internationale stad van Vrede en Recht en ImpactCity, zet zich in voor het behalen van de SDG’s samen met partners uit de stad. Het bedrijfsleven, startups, ngo’s en internationale organisaties bundelen de krachten om in 2030 de doelen te behalen door te werken aan innovaties voor een betere wereld, onder meer op het gebied van humanitaire innovatie en vrede & recht. Tijdens deze workshop worden enkele voorbeelden van samenwerkingen en best practices gedeeld en worden deelnemers uitgedaagd om zelf mee te denken en aan de slag te gaan met het vormgeven van dergelijke samenwerkingen.

Dit haal je uit de sessie

Dit wordt er van je verwacht

2L) --VOL-- Op weg naar sociaal en duurzaam koopgedrag van consumenten (HvA)

Workshop door Hogeschool van Amsterdam (twitter, linkedin)

Omschrijving
Ons consumptiegedrag leidt tot grote ecologische en sociaal-maatschappelijke problemen. Veel mensen zijn hiervan op de hoogte, maar kiezen nog steeds voor milieubelastende en mensonvriendelijke producten, terwijl er ook duurzame en sociale producten op de markt zijn. Hoe help je consumenten om het onderscheid te zien tussen financieel gedreven en maatschappelijk gedreven ondernemers? En hoe kun je in het onderwijs met deze vragen aan de slag?

In deze workshop ontwikkelen deelnemers in wereldcafé setting samen met studenten en docenten van de minor Entrepreneurship for Society van de Hogeschool van Amsterdam een actielijst om de slag te slaan van kennis naar gedrag.

Dit haal je uit de sessie
Inspiratie en ideeën over hoe duurzaam consumptiegedrag gestimuleerd kan worden en de kans om met ideeën te komen voor dit thema in het onderwijs.

Dit wordt er van je verwacht
Actieve deelname en enthousiasme.

2M) Data Science for Zero Hunger: Hoe je met wiskunde het wereldwijde voedselprobleem kunt helpen oplossen! (Zero Hunger Lab)

Workshop door Zero Hunger Lab

Omschrijving
Wil je begrijpen en (beginnen te) leren hoe je met data science kunt helpen om onze wereld een beetje beter en  gezonder te maken, dan mag je de masterclass Data Science for Zero Hunger niet missen. Het Zero Hunger Lab (ZHL), verbonden aan Tilburg University, werkt sinds 2018 met onderzoekers, bedrijven, humanitaire organisaties en overheden samen om honger de wereld uit te helpen. Onze data science oplossingen worden bijvoorbeeld gebruikt door het Wereld Voedsel Programma om miljoenen mensen elke dag te redden van hongersnood. Hoe we samen met jou SDG2-impact kunnen realiseren onderzoeken we graag op 25 September 2020. We zullen beginnen met een masterclass over data science, daarna gaan we aan de slag met inspirerende praktijkvoorbeelden en vervolgens gaan we graag met je in gesprek over de mogelijkheden van data science in/met je eigen organisatie.

Dit haal je uit de sessie
Een beter begrip van hoe data science kan bijdragen aan een betere wereld en gezondere planeet en meer specifiek het uit de wereld helpen van honger (SDG 2)

Dit wordt er van je verwacht
Actieve deelname aan deze interactieve masterclass, delen van ervaringen met data science binnen je eigen organisatie en/of ideeën naar voren brengen hoe data science ingezet zou kunnen worden om SDG impact te versterken.

2N) --VOL-- Empowering Youth-Led Transformation (AIESEC)

Workshop by AIESEC (instagram, facebook)

Description
AIESEC is an international youth organization that gives young people the opportunity to discover and develop themselves through cross-cultural exchanges. Studies have shown that young people are more open to major transformations, because of their tendency towards idealism (Gopnik, Griffiths, & Lucas, 2015). However, this can be dampened in long procedures and pragmatism in the beginning of their careers. As a young person, how can you begin initiating changes within an organization? Or as a more experienced employee, how can you listen to these new ideas? These are big questions, with many different correct answers. Our workshop focuses on the valuable role young people play in initiating change within an organization. We will facilitate a workshop in which we brainstorm how to connect young people’s ideas with what is actually feasible, and how to create an environment in which such ideas can flourish. 

This is what you’ll gain
As a young person, how can you begin initiating changes within an organization? Or as a more experienced employee, how can you listen to these new ideas? These are big questions, with many different correct answers. Our workshop focuses on the valuable role young people play in initiating change within an organization. Through our guided brainstorming session, participants will learn how to create an environment in which youth-driven ideas are better connected with what is actually feasible. 

This is what is expected of you
For this, participants should come ready to discuss these tricky questions, bringing their own past experiences to the table.

WORKSHOP RONDE 3

14.00 – 15.15

RONDE 3 (14.00 - 15.15)

Hieronder staan de sessies in ronde 3 – in het rood. Klik op de titel om de sessie informatie te openen

3A) --VOL-- Jongvolwassenen uit de armoede (SDG 1 Alliantie)

Workshop door SDG 1 Alliantie en Het Transformatie Bureau

Omschrijving
Wat betekent het om als jongeren op te groeien in armoede in Nederland? Tijdens de workshop komt een jongere (/ervaringsdeskundige) aan het woord, die is opgegroeid in armoede en vertelt over de strubbelingen in zijn/haar leven. Hij/ zij vertelt over wat armoede betekent als het gaat om hoe & waar je woont, tot welke onveiligheid armoede thuis kan leiden, welke kansen je krijgt op school en bij het vinden van een baan. En hoezeer de weg naar het criminele pad kan lonken. Op basis van het verhaal van de ervaringsdeskundige wordt aan de deelnemers gevraagd mee te denken in de manier waarop kansen op het volgen van een goede opleiding en vinden van een baan vergroot kunnen worden voor jongeren die opgroeien in armoede. De workshop wordt ingeleid door de SDG1 coördinator. Indien er voldoende tijd kan ingeruimd wordt een verkorte lezing gehouden met relevante wetenschappelijke inzichten. De workshop is bedoeld om ideeën op te halen, maar met name ook jongeren bewust te maken van wat het betekent om in Nederland op te groeien in armoede. 

Dit haal je uit de sessie
Inzicht in de impact van armoede op jongvolwassenen in Nederland.

Dit wordt er van je verwacht
Out-of-the-box oplossingsrichtingen.

3B) --VOL-- Het Netherlands Food Partnership: Samenwerken aan duurzame voedselsystemen en gezonde voeding in lage- en middeninkomenslanden (SDG 2 Alliantie)

Workshop door SDG 2 Alliantie en Netherlands Food Partnership

Omschrijving
Het Netherlands Food Partnership (NFP), dat geïnitieerd vanuit de Nederlandse overheid momenteel van start gaat, brengt bedrijven, organisaties, overheids- en kennisinstellingen samen in coalities om met elkaar de realisatie van SDG2 te versnellen. De juiste partijen komen erin bijeen rond sub-thema’s op het gebied van SDG2 om gecoördineerd door de NFP organisatie, te werken aan innovatieve oplossingen voor de transitie van voedselsystemen. Deze systemen worden zo beoogd duurzamer en gezonder te worden opdat voedselzekerheid wordt vergroot in lage en middeninkomenslanden. De samenwerking leidt tot resultaten op grotere schaal dan wanneer ieder bedrijf of iedere organisatie dit afzonderlijk zou doen. De workshop is gericht op het bespreken van enkele concrete ideeën van deelnemers voor NFP-coalities, en kan resulteren in afspraken hoe die ideeën gezamenlijk op te gaan pakken. Met medewerking van: Myrtille Danse (Directeur Netherlands Food Partnership),  en enkele NFP- partners die aan voedselzekerheid werken.

Dit haal je uit de sessie
Ideeën om te gaan samenwerken met anderen en zo (nog beter) bij te dragen aan duurzame voedselsystemen en gezonde voeding internationaal.

Dit wordt er van je verwacht
Delen van ervaringen van eigen organisatie of bedrijf, en ideeën inbrengen voor mogelijke samenwerking met anderen. Van deelnemers wordt gevraagd vooraf vast na te denken over (de meerwaarde van) dergelijke mogelijke NFP-samenwerking(en).

3C) --VOL-- Gendergelijkheid als business case. Hoe kan jij als werkgever bijdragen aan gendergelijkheid op de werkvloer? (SDG 5 Alliantie)

Workshop door SDG 5 Alliantie, WO=MEN Dutch Gender Platform en Women Inc.

Omschrijving
Tijdens deze interactieve presentatie door WO=MEN Dutch Gender Platform en Women Inc. wordt getoond hoe werkgevers en organisaties stappen kunnen zetten richting meer gendergelijkheid op de werkvloer. Hierbij is het doel op een toegankelijke manier bewustwording te creëren over het nut en de noodzaak, maar ook de winst van gendergelijkheid op de werkvloer. Laila Ait Baali en Emma Lok zullen laten zien hoe je dit thema kan aanpakken, middels een online tool over gendergelijkheid voor bedrijven en het delen van best practices uit de praktijk. Uiteraard is er genoeg ruimte voor interactie met het publiek.

Dit haal je uit de sessie
De workshop maakt je bewust van de factoren die gelijke kansen binnen de eigen organisatie kunnen bevorderen aan de hand van sprekende voorbeelden uit de praktijk.

Dit wordt er van je verwacht
Een open houding om te leren en eventueel voorbeelden uit de praktijk om te delen.

3D) The challenges of safe water and adequate sanitation for all by 2030 (SDG 6 Alliantie)

Workshop by SDG 6 Alliantie, Waterworx, Netherlands Water Partnerschip en Blue Deal

Description
In 2015, three out of ten people (2.1 billion) had no access to safe drinking water and even six out of ten (4.5 billion) lacked adequate sanitation. Globally, we are still far from on track to achieve the important goal of safe water and good sanitation for all by 2030, and subsequently reducing unnecessary deaths from diseases such as diarrhea and cholera.

The workshop focuses on the experiences of the Dutch water companies (WaterWorX programme), the water boards (united in the Blue Deal) and the NWP in order to support fellow organizations worldwide in improving water and wastewater facilities. In addition to the results and experiences that have been achieved with WaterWorX and Blue Deal since 2017, we would like to discuss the challenges that many water organizations worldwide are facing. It concerns the increasing pressure on available and good quality water supplies due to population growth, economic development and climate change; the challenge to attract investment and the ambition to continue to offer well-functioning water and sanitation facilities

Dit haal je uit de sessie
In this workshop you will learn more about the challenges of achieving safe water and adequate sanitation for everyone in 2030, and how you can contribute to this.

Dit wordt er van je verwacht
An open attitude to learn more from our speakers and to share your own thoughts through active participation. And make sure you have a good glass of tap water nearby in case you get thirsty during the session.

3E) --VOL-- Keuzes voor een klimaatneutrale toekomst (SDG 13 Alliantie)

Workshop door SDG 13 Alliantie, Jonge Klimaatbeweging, en Klimaatplein

Omschrijving
Vandaag voorsorteren op een klimaatneutrale samenleving in 2050 is een enorme uitdaging. Met het Klimaatakkoord reduceren we de CO2-uitstoot in 2030 met 49%. In de twee decennia daarop zetten we de transitie in naar minstens -95% en liefst net-zero in 2050. Om dit te halen moeten we tot 2030 de fundamenten leggen voor de periode erna. Dit is moeilijk, want we zijn immers niet gewend om rekening te houden met een dergelijke lange termijn. Hoe gaan we hiermee om? En hoe zorgen we ervoor dat we vandaag keuzes maken waar onze kinderen de vruchten van plukken? Hoe brengen we lange termijn belangen samen met belangen op de korte termijn?

In het tweede gedeelte van de workshop zal Rob van der Rijt, oprichter van het Klimaatplein, een toelichting geven over het klimaatinstrument ‘CO2-beprijzing’. Hij voerde een praktijkonderzoek uit bij een twintigtal mkb-bedrijven. Deze mkb-bedrijven gingen werken met een interne rekenprijs op CO2 van €60,- per ton. Vervolgens bleek dat ze allen aan de slag gingen met energiebesparing en duurzame opwek. Hoe dat in zijn werk ging en ook nu nog wordt voortgezet hoor je in de korte presentatie van Rob.

Dit haal je uit de sessie
Inzicht in hoe we de belangen op de lange termijn kunnen erkennen zonder de belangen op de korte termijn te miskennen.

Dit wordt er van je verwacht
Input over eigen ervaring met het koppelen van uitdagingen op de korte termijn met strategische doelen of beleidsdoelen op de lange termijn.

3F) --VOL-- Het inrichten van markten voor SDG doeleinden (SDG Nederland)

Workshop door SDG Nederland, ism MVO-NL, Global Compact, NVB, Impact Economy Foundation

Omschrijving
De workshop zal een bijdrage leveren aan de vraag hoe meer samenhangende en stimulerende wet- en regel- geving (in brede zin), overheids-beleid en financierings-instrumenten een opschaling en versnelling kunnen aanbrengen in de bijdrage van het NL bedrijfsleven aan de SDGs in hun nationale en internationale waardeketens te doen implementeren. Tot de thema’s behoren: governance, fiscaliteit, innovatieve blended finance structuren, maatschappelijke jaarrekening, true pricing

Dit haal je uit de sessie
Implementatie van de SDGs als kansen-agenda dient verbreed en versneld te worden, zeker na Covid-19. Voor de private sector is een efficiente en effectieve marktwerking daarbij een essentiële randvoorwaarde  Welke prikkels zijn hiervoor nodig en welke obstakels moeten worden weggenomen; welke rol kan de overheid hierbij spelen? wat kan de private sector zelf beter doen?

Dit wordt er van je verwacht
Actieve, creatieve deelname met praktische suggesties

3G) Saving lives at birth; how to realize this goal by shared innovation? (TNO)

Workshop by TNO first 1000 days, TNO Innovation 4 Development

THIS SESSION IS PART OF THE HEALTH TRACK. Every round has 1 workshop on health. You can join them individually or participate in them as a track.

Description
The first thousand days of a child’s life are crucial for its development. Together we want to give children the best possible start, so that they can develop optimally. In the Netherlands but also in countries such as Ghana and Indonesia. With Check2Gether, we offer women in remote rural areas access to innovative prenatal care, giving more babies a promising start. A pilot study is performed successfully to initially demonstrate impact, but more is needed to achieve SDG-3. Scale-up and sustainability are difficult aspects for innovative solutions to serve the bottom of the pyramid. How can we break through these issues with Check2Gether and other mHealth solutions? What is the importance of improvement and experience of care and the early involvement of relevant stakeholders? Will shared innovation help? During the workshop, we will work with these questions in an interactive way. Speakers in this session include TNO, Simavi and the Bernard van Leer Foundation.

This is what you’ll gain from the session
Knowledge, insight and inspiration from a practical example for realizing access to health care.

This is what is expected from you
Participation in the discussion and possible solutions for co-setting up a shared innovation program for Check2gether.

3H) --VOL-- Het meetbaar maken van je bijdrage aan de SDG's (Sustainalize)

Workshop door Sustainalize (linkedin, twitter)

Omschrijving
Gedurende deze workshop zullen we praktische handvatten aanbieden aan bedrijven en andere organisaties over hoe zij hun bijdrage aan de SDG’s inzichtelijk en meetbaar kunnen maken. Tijdens de workshop laten we voorbeelden zien van koplopers die hun bijdrage aan de SDG’s inzichtelijk en meetbaar maken op indicator niveau. Ook gaan we de deelnemers uitdagen om zelf een (eerste) selectie te maken van relevante SDG’s & sub-targets en vervolgens te bepalen hoe zij verwachten hun bijdrage aan de specifieke SDG’s inzichtelijk en meetbaar te maken. De workshop wordt gefaciliteerd door Anne-Marie Slaa en Tijn Willems van Sustainalize.

Dit haal je uit de sessie
Na afloop van de workshop heeft de deelnemer praktische tips gekregen om voor zijn/haar organisatie de bijdrage aan de SDGs inzichtelijk en meetbaar te maken.

Dit wordt er van je verwacht
Actieve participatie en ter voorbereiding nadenken aan welke SDG doelstelling(en) zijn/haar organisatie de meeste bijdrage kan leveren.

3J) Let’s build the job profile of a 21st century leader together! (Leaderschip4SDGs)

Workshop by Leadership4SDGs (linkedin)

THIS IS PART 2 OF THE WORKSHOP. The first part takes place in round 1. We recommend follwing both sessions, although it is not necessary to do both. When you buy your ticket (in Eventbrite) make sure you select this session in round 1 and 3.

Session Description
In most meetings where the SDGs are on the agenda the focus is mostly on the ‘what’. The ‘how’ already gets much less attention, and the ‘who’ is hardly ever being spoken off.

While this is a crucial aspect of success: WHO are going to drive the transformational change needed to achieve the Sustainable Development Goals – SDGsand how will they do it? This is extremely complex!

Are the leaders of this world – particularly in governments – prepared and equipped to take on the challenges concerned? Do they possess the right attitude and values, the knowledge, experience and skills to lead the necessary change and drive successful delivery of the SDGs?

If you want to read a brief article on the subject by co-facilitator of the workshop Simone Filippini and former New Zealand Prime Minister and previous leader of UNDP, please follow this link.

Leaders play a pivotal role in achieving the SDG’s, but what are the characteristics of a good leader for the SDG’s? Shouldn’t we define much more clearly together what kind of leadership/leaders we need to accomplish the SDGs in the next decade?

We need the wisdom of the crowd! Your wisdom!

So, join us in the morning to help build the ‘job profile’ for the ideal 21stcentury leader, able to effectively contribute to achieve the Global Goals both domestically and internationally.

In the afternoon we’ll ask a number of top leaders to give us feedback and to add their perspective to the qualifications of a 21st century leader!

Among others, engage with:

 • HE Fabrizio Hochschild-Drummond, Special Advisor to the UN Secretary-General for the commemoration of UN75
 • Dr. Oby Ezekwesili, former Presidential candidate Nigeria, former Nigerian Minister of Education and of Solid Ministers;co-founder of Transparency International.
 • Kris Douma, Director Corporate Engagement Sustainalitics, former Director UN PRI (working on responsible investments of the largest institutional investors of the world), former member of Dutch Parliament
 • Yvonne Aki Sawyerr Obe, Mayor of Freetown, capital of Sierra Leone
 • Lucy Slack, Dep. Secretary-General of the Commonwealth Local Government Forum
 • Brenda Muste – Miss World Netherlands

Target group
Everyone interested in the successful realization of the SDGs, believes that leadership is key to get there and wants to contribute to think about the type of leaders we need to make this world fit for a sustainable future!

In part 1 we will brainstorm about the necessary knowledge, competences and skills for leaders. 

In part 2 we will engage foreign leaders and ask their reflections on the profile we’ve developed. What do they think a good leader should know/be capable of or have?

3K) Geef de natuur een stem! Een vitale bodem onder de SDGs (Rijkswaterstaat & IUCN NL)

Sessie door Rijkswaterstaat en IUCN NL
Zie ook: bodemplus.nl, bewustbodemgebruik.nl, nieuwsbericht gezonde grond

Omschrijving

Vorig jaar vroegen we ons af of we genoeg Nederland hebben voor onze transities. Denk daarbij aan de energietransitie, kringlooplandbouw en klimaatmitigatie en natuurdoelen om de SDGs te realiseren. Nu hebben we uitgerekend dat we 3 keer Nederland nodig hebben! We moeten dus slimme keuzes maken en ons land meervoudig inzetten. Maar hoe zorgen we nu dat we dat duurzaam doen? Wie het eerst komt die het eerst maalt? Degene met de grootste portemonnee? Wat is jouw droom voor Nederland en hoe geef jij daarin de natuur een stem?

Niet alleen de natuur heeft haar basis in vitale bodems, bodems zijn essentieel voor welvaart en welzijn. Sterker nog, zonder een vitale levende bodem realiseren we niet de SDGs. Waarom krijgt de bodem dan zo weinig aandacht? Hoe kunnen we grondbezitters prikkelen om beter voor de bodem te zorgen en beleidsmakers om de bodem een stem te geven in afwegingen? Hieraan werken IUCN NL in het programma Onder het Maaiveld, Rijkswaterstaat en Waardewoord. Onder het Maaiveld is een driejarig programma waarin IUCN NL samenwerkt met De Vlinderstichting en NIOO-KNAW & CSE om een betere omgang met de bodem te bevorderen. Waarin een gezond bodemleven centraal staat. Onder het Maatveld wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nationale Postcode Loterij.  

Dit haal je uit de sessie
Inzicht in de rol van bodemfuncties en bodemleven voor het halen van de SDGs.
Inzicht in manieren om de bodem duurzaam in te zetten en te beheren.
Ontdekken wat jouw bijdrage kan zijn en hoe jij een stem aan de natuur kunt geven.
Ontdekken wie je partners kunnen zijn om samen SDGs te realiseren.

Dit wordt er van je verwacht
Innovatieve ideeën voor de waardering van vitale bodems en de wijze waarop je de natuur een stem kunt geven.
Vanuit je droom om te komen tot vitale bodems voor Nederland, jouw acties benoemen en wie je daarvoor nodig hebt.

3L) --VOL-- Breng de burger in beweging, in de stad en het land (Stichting2030, Gemeente Leiden & Wepublic)

Sessie door Stichting 2030 (instagram), Gemeente Leiden (instagram) en Wepublic

Omschrijving
Om de SDG’s te behalen, moet iedereen in beweging komen. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? En hoe sluit je als overheid, organisatie of bedrijf aan bij de beweging die er vaak op grassrootsniveau al is? 

In deze interactieve workshop brengen we met elkaar de burger in beweging. Letterlijk. We benaderen deze uitdaging vanuit drie hoeken. De gemeente Leiden laat zien hoe de stad bestaande burgerinitiatieven versterkt en versnelt en nieuwe laat ontstaan. Adviesbureau Wepublic benadert het vraagstuk op nationaal niveau. Stichting 2030 faciliteert en kijkt juist vanuit de grassroots.

Deze workshop is bedoeld voor beleidsmakers, ondernemers, activisten, onderzoekers en alle anderen die mensen in beweging (willen) brengen. Als deelnemer kies je een perspectief en draag je met jouw kennis en ervaring bij aan de discussie. Samen komen we in 60 minuten tot do’s en don’ts en een simpel model om de burger in beweging te krijgen.

Dit haal je uit de sessie
Na de workshop heeft iedere deelnemer een paar verse inzichten en goede ideeën over hoe we iedereen in beweging kunnen krijgen om de sdg’s te behalen.

Dit wordt er van je verwacht
Kom je naar deze workshop? Denk vooraf eens na over wat de grootste groep mensen is die je ooit in beweging hebt gekregen, bijvoorbeeld op de voetbalclub of in je buurt. Hoe deed je dit? Ontstaat zo’n beweging top-down, of juist bottom-up?

3N) Reis mee met een shirt: hoe transformeren we de kledingketen? (Fair Wear, CNV, FNV)

Workshop door Fair Wear Foundation (twitter), CNV Internationaal (twitter) en FNV Mondiaal (twitter)

Omschrijving
In deze workshop duik je in de rol van textielproducent, bedrijfsleider kledingmerk, vakbondsleider of overheid. Via bochtige wegen en prikkelende cases leer je de realiteit van de textielketen kennen. Vanuit de positie die je vantevoren krijgt toebedeeld, ontdek je hoe jouw keuzes de kledingketen en daarmee het leven van werknemers beïnvloedt. Deze workshop laat zien welke actoren er in een keten invloed hebben, en hoe we met elkaar de arbeidsomstandigheden en de lonen van de werknemers kunnen verbeteren. Wie heeft welke verantwoordelijkheid, wat moet anders, en hoe gaan we ervoor zorgen dat SDG 8 (fatsoenlijk werk) in 2030 niet langer een doel, maar ook een feit is. Denk, beslis en doe mee in deze spannende interactieve workshop!

Dit haal je uit de sessie
Deze workshop geeft een tastbaar voorbeeld hoe we de arbeidsomstandigheden en de lonen van werknemers in de kledingketen kunnen verbeteren.

Dit wordt er van je verwacht
Denk mee en durf keuzes te maken in deze business case met de SDG’s in het achterhoofd.

3P) Matchmaking for Local Action: less talking and more action (SDG House Network)

Workshop by SDG House Network (facebook, linkedin) and KIT Royal Tropical Institute (facebook, linkedin)

Description
This session facilitates local connections to foster links. If we want to bring about sustainable change, we need to look beyond our own expertise, and find ways forging meaningful partnerships. Especially now these can and should be built at local level.

The local SDG Houses provide the physical space to connect and interact at local level, which via the SDG House network can be scaled up at regional and national level. In this workshop, we offer you the opportunity to find those people that can help you progress in your work while offering your own expertise to others.

What is your main challenge, what do you need to progress, and what can you offer to help others progress in their work?

This is what you’ll gain
Increased knowledge and network and local contacts providing the  opportunity to collaborate and foster parternships that will help the participant in progressing their work and SDG impact.

This is what will be expected of you
To have a collaborative mind-set, a clear view on what they need and have to offer, and to be working with an SDG-related organisation or project.

Pin It on Pinterest