Dit was de SDG Action Day 2020.

Op deze pagina blikken we terug op de SDG Action Day 2020. Je kunt er de plenaire sessies herbekijken en je vindt rapporten, videomateriaal, tools waar op de Action Day naar werd gerefereerd, net als de inzichten uit de workshops. Wie op de Action Day deelnam aan de workshops kan tot 11 oktober ook verder netwerken via de Networkapp.  

Herbekijk de plenaire sessies en de workshop “SDG’s in de Politiek”  

Ander videomateriaal

Inzichten uit de workshops

Hier lees je alle beknopte inzichten die we van workshopleiders ontvingen op de Action Day. 

Tools

SDG 5 werkgeverstool: Gendergelijkheid is belangrijk voor organisaties. Via deze checklist krijg je een eerste idee over hoe het met gendergelijkheid en vrouwenrechten (SDG 5) gesteld is binnen jouw organisatie. Per thema krijg je een aantal vragen. Na elke vraag vind je het subdoel van SDG 5 waar die vraag betrekking op heeft. Aan het eind krijg je concrete tips om met gendergelijkheid en vrouwenrechten binnen je eigen organisatie aan de slag te gaan.

INCubatorsnetwerk // Inclusief Werkgeverschap: In het belang van werknemers en werkgevers van deze en toekomstige generaties is in 2019 het programma De route naar inclusief werkgeverschap gestart. Met vele samenwerkingspartners waaronder SER, Talent naar de Top, Stichting Topvrouwen, Stichting Topvrouw van het jaar, Diversiteit in Bedrijf, MVO Nederlanden een actief betrokken netwerk van meer dan 10 werkgevers (Incubators) willen we een versnelling realiseren richting een inclusieve arbeidsmarkt. De coördinatie van dit programma ligt in handen van WOMEN Inc. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation. Mail Masha voor meer info. 

Pin It on Pinterest