Logo SDG Action Day 2019 - Connecting Generations - 25 September, SDG House Amsterdam

LET OP: Deze pagina bevat het programma van 2019. Ga naar de SDG Action Day homepage om de huidige editie te bekijken.

Het hoofdprogramma is van 9.30 t/m 17.30 en er is een optioneel avondprogramma van 18.30 t/m 21.30.

Programma
09.30u Inloop
10.00u – 10.30u Plenaire sessie
10.45u – 12.30u Werksessie ochtend
12.30u – 13.30u Lunchpauze
13.45u – 15.30u Werksessie Middag
15.45u – 16.30u Plenaire sessie
17.00u Borrel


Werksessies

Kies uit het overzicht onder aan deze pagina één sessie uit het ochtendprogramma en één sessie uit het middagprogramma.
Onthoud je keuze en selecteer deze sessies op de ticketsite.
.

Avondprogramma (optioneel): SDG Meetup – Life Below Water

Impact Hub organiseert SDG Meetup in samenwerking met Young Impactmakers als avondprogramma. De avond duikt in SDG 14, Life Below Water, en combineert het perspectief van millennials met de interactieve setup van de SDG Meetups.
Voor SDG Action Day bezoekers is er een speciaal arrangement voor 15 euro. Daarvoor krijg je entree voor de meetup, een heerlijk buffet van lokale producenten met een verhaal én een drankje! Deze aanbieding is alléén voor bezoekrs van de SDG Action Day. Het avondprogramma (in het Engels) vindt ook plaats in het SDG House.
.

Sessies Ochtendprogramma


Kies één ochtendsessie
In de ochtend zijn er sessies van de verschillende SDG Allianties, en van PwC, de Jongeklimaatbeweging en MVO Nederland.
.

1) De Poverty Challenge – Aan de slag met Stedelijke Armoede (SDG 1)

Door: SDG 1 Alliantie
Expertise level: Medium Expertise
Website

Armoede verminderen staat bovenaan de lijst van mondiale ontwikkelingsdoelen (SDGs). In Nederland wonen bijna 1 miljoen mensen nabij of onder de armoedegrens. Volgens de VN-agenda zouden we dit aantal voor 2030 met 50% moeten reduceren. Hoe gaan we dit bereiken? Wij zijn van mening dat we armoede – en ongelijkheid -moeten zien als de grootste uitdaging van deze tijd. 
Aan de hand van een praktijksituatie uit een van de vier grote steden verzamelen we tijdens deze sessie innovatieve ideeën rondom armoedebestrijding. Daarnaast is het doel om deelnemers bewust te maken van wat armoede betekent in de Nederlandse context. Hierbij ligt de focus op de impact van armoede op jongeren en de kansenongelijkheid die hiermee gepaard gaat. 

2) Routekaart voor een SDG-proof voedselsysteem in Nederland

Door: SDG 2 Alliantie
Expertise level: Toegankelijk / medium expertise
Facebook 1 Twitter 1
Facebook 2 Twitter 2

In de context van de SDGs zijn er in Nederland en daarbuiten veel voedselgerelateerde duurzaamheidsuitdagingen, zoals obesitas, methaanuitstoot, bodemuitputting, verlies van biodiversiteit, en honger. Nederland staat aan de internationale top van voedselproductie, -handel, -innovatie en expertise, maar zoekt nog steeds naar een duidelijke routekaart voor de economische groeikansen en uitdagingen van de Nederlandse voedselsector in het bereiken van de SDGs.
Denk met ons mee over kansen en uitdagingen voor de SDGs in het Nederlands voedselsysteem. We willen vooral ingaan op de aanpassingen die nodig zijn om het Nederlands voedselsysteem SDG-proof te maken, de innovaties en businesscases die hierbij horen, en de omstandigheden waaronder deze geïmplementeerd kunnen worden.

3) Hiding in plain sight: Examining Health Inequities in Non-Communicable Diseases in the Netherlands and abroad

Door: SDG 3 Alliantie
Expertise level: Medium expertise
Language: English
Facebook Twitter Website

The move from the Millenium Development Goals to the 2030 Agenda for Sustainable Development was nothing short of a revolution. How important is the mantra to “leave no one behind” and how does it translate to today’s major health problems? This session, organized by experts at the Royal Tropical Institute in Amsterdam is dedicated to the single largest threat to global health: Non-Communicable diseases (NCD’s). Three speakers focus on those left behind in both developing and developed nations using practical examples. Is globalized capitalism compatible with equity in health? Are the so-called “commercial determinants of health” overriding a century of progress? Join us in uncovering the underlying connections between SDG3 and the other 16 Sustainable Development Goals in this session on NCD’s and the holy grail of global health: health equity.

4) Welke circular skills moet het onderwijs onze jongeren bijbrengen?

Door: SDG 4 Alliantie
Expertise level: Medium Expertise

Welke kennis hebben vakmensen nodig om grondstofgebruik te minimaliseren, te werken in gesloten kringlopen en gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen? Naast vakspecifieke kennis is daarbij een integrale aanpak van belang, die waarde hecht aan algemene, cross-sectorale vaardigheden op het gebied van de circulaire economie. Vaardigheden die niet alleen aanspraak doen op iemands vakkennis, maar ook op zijn of haar burgerschap, morele competentie en persoonlijke ontwikkeling. Het Circular Skills programma gaat een wegenkaart opstellen voor het circulaire beroepsonderwijs en oefenen met circulaire vaardigheden in een aantal pilotprojecten.

5) Gender, Generaties & Diversiteit

Door: SDG 5 Alliantie
Expertise Level: Toegankelijk

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld”, aldus de Verenigde Naties. Maar in de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld worden ten opzichte van mannen en jongens. Ook in Nederland. Hoe denk jij over gendergelijkheid in Nederland? Wil jij ook dat er op korte termijn stappen gezet gaan worden om gendergelijkheid echt te realiseren? Niet alleen op papier, maar zichtbaar in het dagelijkse leven, op straat, in het werk, in de politiek en op school? Daar hebben we jouw input voor nodig! Praat en discussieer mee over hoe we gezamenlijk – mannen en vrouwen – kunnen strijden voor gelijkheid. Een strijd die iedereen aangaat: jong, oud, activisten, ondernemers, werknemers, werkgevers onderzoekers etc. In deze interactieve sessie gaan we in op de belangrijkste actualiteiten, uitdagingen en kansen voor SDG 5! Sprekers zijn onder andere Jens van Tricht (directeur Emancipator en schrijver van het boek Waarom feminisme goed is voor mannen) en Edith van der Spruit (directeur WO=MEN Dutch Gender Platform).

6) Water Connects – De verbindende factor van water in de oplossing van maatschappelijke uitdagingen

Door: SDG 6 Alliantie
Expertise Level: Toegankelijk / Medium expertise
Twitter 1 Twitter 2

Water is de basis voor een groot deel van ons leven. De productie van ons voedsel is er van afhankelijk en veel producten die we gebruiken hebben in het maakproces water nodig. Alleen al het maken van een spijkerbroek kost bijvoorbeeld zo’n 7000 liter water. Tegelijkertijd kan water via overstromingen ook bedreigend zijn, maakt een gebrek aan water dat veel mensen op de vlucht slaan, en sterft iedere 90 seconden een kind door vervuild drinkwater. Water staat aan de basis van de oplossing van vele maatschappelijke uitdagingen. Tijdens de SDG-Action Day willen we dit integrale belang van water benadrukken en de verbindende factor van water aantonen. Dit doen we in een interactieve sessie waarbij we vele organisaties bij elkaar brengen die ieder op hun eigen manier bijdragen aan het oplossen van problemen rondom teveel, te weinig of te vervuild water. Hierbij komen zowel de wateruitdagingen in Nederland aan bod, als de vraag hoe Nederland internationaal zijn bijdrage kan leveren.

7) Welke kansen zijn er voor impact op Industrie, Infrastructuur en Innovatie?

Door: SDG 9 Alliantie
Expertise Level: Medium expertise

In deze sessie, voor mensen die enige achtergrond hebben met SDG 9, gaan we eerst de relevante thema’s voor dit ontwikkelingsdoel kort beschrijven. Vervolgens ben jij aan de beurt, want wie beter dan jij zelf kan bepalen welke acties voor bepalend zijn succes in SDG 9? Daarna gaan we de kans op succes bepalen en de grootte van de impact op SDG 9 evalueren. Vervolgens selecteren we drie thema’s en en gaan we jouw eigen bedachte actie koppelen aan een van de thema’s. Welke acties halen de uiteindelijke top 3? Daarover stemmen we aan het einde van de sessie. Denk, stem en doe mee!

8) Hoe jij sociale ongelijkheid vergroot, zonder dat je het doorhebt!

Door: SDG 10 Alliantie
Expertise level: Toegankelijk
Website 1 Website 2

Jannet Vaessen is de oprichter en directeur WOMEN Inc.. Ze opent in deze workshop je ogen over hoe jij zelf als professional onbewust bijdraagt aan sociale ongelijkheid, door hersen- en machtsmechanismen. Ook laat ze zien hoe je dat als individu concreet kunt bijsturen. Met de deelnemers wordt een ranking van maatschappelijke thema’s gemaakt waarvan de urgentie, impact en het handelingsperspectief glashelder is en per direct actief kan worden aangepakt. In de workshop is er niet alleen veel aandacht voor verschillen tussen generaties in posities en belangen, maar ook voor de overeenkomsten: iedereen wil de best mogelijke wereld achterlaten voor de generaties die na ons komen. Dus jong en oud zijn zeer welkom bij deze sessie

9) Duurzame productie en consumptie zijn te koop! Circulair inkopen voor organisaties

Door: SDG 12 Alliantie
Expertise level: Toegankelijk / Medium expertise
Website

SDG 12 gaat over duurzame consumptie en productie, en met deze sessie gaan we met organisaties kijken naar circulariteit en verspilling bij de inkoop van goederen. Want door vooraf na te denken over in te kopen producten en diensten is het mogelijk om een enorme positieve impact te creëren op SDG 12. In deze sessie gaan we circulariteit inbedden en verspilling voorkomen door op een interactieve wijze een stappenplan te volgen om footprints te berekenen, organisaties te meten en ketens te verbinden. Karin van IJsselmuide (Coördinator SDG 12) laat samen met Kelly Ruigrok (Nationaal Duurzaamheids Instituut) en enkele deelnemers van de Green Deal Circulair Inkopen zien dat het gewoon kan!

10) Hoe draagt Nederland bij aan de ‘New Deal for Nature’?

Door: SDG 15 Alliantie
Expertise level: Toegankelijk
Twitter

Hoe wordt Nederland koploper voor biodiversiteit? 2020 is een belangrijk moment voor de wereldwijde biodiversiteit. Dan zullen er op de Biodiversiteitstop in Kunming (China) nieuwe afspraken komen die, net als voor klimaat, concrete doelen stellen: een ‘New Deal for Nature’. Ook Nederland neemt deel aan deze grote wereldtop. Maar wat wordt onze inbreng? En hoe kunnen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, burgers hieraan bijdragen? Maak het verschil voor de natuur en doe mee met deze interactieve sessie met keynote en groepsdiscussie van IUCN NL.

11) Mobiliseer medewerkers en collega’s! Aan de slag met de SDGs binnen je organisatie

Door: PwC
Expertise level: Toegankelijk

Facebook Twitter Website

Je hebt als organisatie de knop doorgehakt: we gaan aan de slag met de ontwikkelingsdoelen. Maar waar begin je? En hoe? Om de SDG’s daadwerkelijk een rol te laten spelen op de werkvloer, moeten de medewerkers in beweging gezet worden. Dat betekent dat ze niet alleen wíllen bijdragen aan het behalen van de doelen, maar ook weten hóe ze dit kunnen doen.

In deze sessie leer je onder meer over de inzet van de ‘SDG Dome’ om mensen de urgentie van de SDG’s in te laten zien. Hiermee laten zij zien dat nieuwe technologie oplossingen kan bieden voor grote mondiale problemen. En dat iedereen persoonlijk in actie kan komen. Daarnaast geeft deze sessie handvatten voor het vertalen van de doelen in ambities, targets en indicatoren en hoe hier op gestuurd wordt.

12) Jongeren in actie! Uitdagingen en kansen van jongerenparticipatie

Door: De Jonge Klimaatbeweging (JKB)
Expertise level: Toegankelijk

Facebook Twitter Website

Tijdens deze workshop gaan we in op de moeilijkheden rondom jongerenparticipatie bij duurzaamheidsbeleid. We gaan met alle deelnemers aan de slag hoe we jongerenparticipatie kunnen inzetten in onze eigen omgeving en hoe we problemen kunnen tackelen om tot een waardevolle samenwerking tussen generaties te komen. De Jonge Klimaatbeweging is een organisatie die meer dan 70 jongerenorganisaties vertegenwoordigd. Met de Jonge Klimaatagenda willen we jongeren een grotere stem geven in duurzaamheidsbeleid, zoals afgelopen jaar bij de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord. Het vormgeven van jongerenparticipatie gaat niet zonder slag of stoot , maar juist wij geloven dat we een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het creëren en implementeren van innovatieve oplossingen.

13) MVO risico’s aanpakken = bijdragen aan de SDG’s

Door: MVO Nederland
Expertise level: Medium/expert

Facebook Twitter Website

Hoe kunnen bedrijven tegelijkertijd MVO risico’s en bedreigingen aanpakken èn positief bijdragen aan de SDG’s? Dat is de centrale vraag die tijdens deze sessie onder de loep wordt genomen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt gedemonstreerd hoe specifieke bedrijven actie ondernemen en SDG impact realiseren. De nadruk ligt op Nederlandse MKB-ers die internationaal zakendoen of grondstoffen/producten inkopen uit het buitenland. Gerdien Dijkstra, projectmanager Internationaal MVO van MVO Nederland zal spreken op de sessie.

Sessies Middagprogramma


Kies één middagsessie
In de middag is er een brede selectie aan sessies uit het SDG Netwerk. Onthou je sessiekeuze en selecteer deze op de ticket site.
.

1) Is er genoeg Nederland voor onze transities?

Door: Rijkswaterstaat
Expertise level: Medium expertise

Facebook Website

Een robuuste bodem onder de SDGs. De sectoren die nu werken aan de transities, realiseren zich niet altijd dat zij een beroep doen op het land en het natuurlijk systeem: bodem, water en biodiversiteit. Nieuwe initiatieven leiden bovendien tot extra druk op het land en het daarmee verbonden systeem. Momenteel werkt iedere sector voor zich. Economie, landbouw, natuur en milieu: allen proberen afzonderlijk van elkaar de nodige veranderingen te volbrengen. Deze aanpak is gedoemd om te mislukken. Er is eenvoudig niet genoeg land en natuurlijke bodem- en watersystemen beschikbaar om de veranderingen los van elkaar te realiseren. Bovendien vragen maatschappelijke opgaven vaak private middelen. Een volledige systeemtransitie is dan ook alleen haalbaar wanneer de verschillende sectoren, èn publiek en privaat gaan samenwerken. 
Discussieer mee met de volgende sprekers: Margot de Cleen Rijkswaterstaat • Marco Vergeer Royal HaskoningDHV/Initiatief Bewust Bodemgebruik • Saskia Keesstra Wageningen Environment Research • Dick van den Oever ASR (tbc) of Kien van Hövel Landgoed Grootstal (tbc)  

2) Over de Streep – Discussieer mee met de CEOs en young professionals van Dutchtainables

Door: Dutchainables
Expertise level: toegankelijk

Facebook Twitter Website

In deze interactieve sessie leggen we een aantal stellingen voor die betrekking hebben op de vijf Dutchtainable thema’s: voeding, gezondheid, smart cities, energie en water. Jij als sessiedeelnemer maakt een keuze door over een streep te lopen: ‘eens’ of ‘oneens’. Dat is het beginpunt voor een diepgaande discussie over vragen die er te doen. Een panel bestaande uit Dutchtainables uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten introduceren de stellingen en reageren op het publiek. Na deze sessie heb je beter inzicht in het betrekken van de jonge generatie bij SDG-vraagstukken en hoe jongeren verandering teweeg kunnen brengen.

3) Wat is de business case voor het behalen van de SDGs voor jouw bedrijf? Maak je eigen SDG kansenkaart!

Door: Intire & Impact Institute
Expertise level: Medium expertise
LinkedIn Website – Intire
LinkedIn Website – Impact Institute

Er is een business case van 12 biljoen dollar voor het behalen van de SDGs. Een aantal grote Nederlandse multinationals heeft deze case voor hun eigen bedrijf goed in kaart gebracht, neem bijvoorbeeld Philips, DSM en Unilever. Maar voor de overgrote meerderheid is het niet helder welke bedrijfsactiviteiten ze kunnen ondernemen in de komende tien jaar die zowel goed zijn voor het bedrijf, als voor de werelddoelen. Ook hebben bedrijven weinig zicht op concrete innovaties die hiervoor nodig zijn. In deze interactieve sessie spreken Simon Braaksma van Philips en Wessel Koning van JUSTDIGGIT.ORG. We leveren een methode om zelf een SDG kansenkaart te ontwikkelen en brengen we deelnemers in contact met innovatieve startups en scale-ups die de business case voor de SDGs al in de praktijk brengen. We bouwen hierbij voort op het rapport A Better Business, A Better World en de SDG Routekaarten Methodologie van de WBCSD. De sessie zal gefaciliteerd worden door Michel Scholte (The Impact Institute), Esther de Graaf (Intire) en Josanne Barendse (Intire).

4) Maatschappelijke Diensttijd: Het geluid van de nieuwe generatie

Door: NJR/Social Finance
Expetise level: Toegankelijk

Instagram LinkedIn

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. MDT is hiermee een praktisch voorbeeld van de lokale uitvoering van de ontwikkelingsdoelen binnen een nationale beweging. In deze sessie laat het landelijke jongerenpanel zien wat MDT kan brengen, en hoe organisaties en jongeren het beste in elkaar naar boven kunnen halen. Hoor van jongeren zelf op wat voor manieren jongerenparticipatie ingezet wordt en waarom dit werkt! Kom erachter wat de meerwaarde is voor jou of jouw bedrijf om met MDT een bijdrage te leveren aan de maatschappij!
Sprekers in deze sessie zijn het Jongerenpanel Maatschappelijke Diensttijd en Social Finance NL.

5) Tech4Good: New Digital Technologies for SDGs

Door: Impact Hub & Gemeente Amsterdam
Expertise level: Toegankelijk

Language: English
Facebook 1 Website 1
Facebook 2 Website 2

The City of Amsterdam and Impact Hub invite you to a crash course on Tech4Good and SDGs! During this session we’ll immerse ourselves in new digital technologies, namely Tech4Good solutions. Some of the solutions we’ll get to work with are virtual reality, blockchain and drones. In an interactive way, we will get insights from impact enterprises and tech experts about how they tackle the SDGs with Tech4Good solutions. There will be space for breakout sessions, a panel and Q&A.

6) Speed Dates: SDG Tools en Serious Games voor jouw organisatie

Door: Combinatie van organisaties
Expertise level: Toegankelijk

Je organisatie is aan de slag met de SDGs, maar daar kan je wel wat hulp bij gebruiken? In deze sessie ontmoet je deskundigen die jou kunnen adviseren over welke tools en serious games je kan inzetten binnen jouw organisatie om bij te dragen aan de SDGs. In verschillende rondes maak je in ‘speed dates’ kennis met de deskundigen.
De sessie is interessant voor MKB’ers en lokale overheden, en heeft ook een aantal oplossingen die relevant zijn voor alle organisaties die met de SDGs bezig zijn. Denk aan serious games die je team op een speelse wijze inzicht geven over de belangen van de SDGs, aan tools die helpen om je impact te meten, en aan methodologieën om de SDGs te integreren in jaarplannen. Kom naar de sessie en laat je inspireren!
De initiatieven die onderdeel zijn van de speed dates worden later bekend gemaakt.

7) Het belang van onderwijs voor het realiseren van de SDGs

Door: Avans Hogeschool
Expertise level: Medium expertise

LinkedIn Twitter Website

Studenten zijn de makers van de toekomst en daarmee van groot belang voor de transitie naar een duurzame samenleving. Alle hogescholen in Nederland hebben samen het SDG Charter ondertekend. Hiermee committeren zij zich aan het SDG-bekwaam maken van alle studenten en dragen daarmee bij aan het behalen van de SDGs in 2030. Ook het bedrijfsleven omarmt meer en meer de werelddoelen als moreel kompas. En jongeren komen in actie. Samen met Duurzaam Bedrijfsleven ontwikkelden Fontys, Saxion, Hanze en Avans een platform om studenten, docenten en ondernemingen te verbinden rondom de SDGs genaamd SDGs on Stage. Hoe ontwikkel je een moreel kompas? Hoe kunnen jongeren als kritische rebellen het onderwijs en bedrijfsleven wakker schudden? En hoe kunnen organisaties en onderwijs de handen ineenslaan? Met deze vragen in het achterhoofd filosoferen we graag met u. Om zo tot inzichten, inspiratie en actie te kome. 

8) SDG Spotlight Rapport: Denk mee over een SDG voortgangsrapportage vanuit maatschappelijk perspectief

Door: Global Goals Accelerator
Expertise level: Toegankelijk

Website

In deze sessie verkennen we de opzet, thema’s en mogelijke samenwerking om te komen tot een Nederlandse editie van een Spotlight rapporten/ofeen Nederlandse tak van SDG Watch. In een aantal landen worden al Spotlight-rapporten gepubliceerd. Zij bieden een kritische blik op de voortgang van de SDG’s, belicht vanuit de samenleving en groepen die niet worden gehoord bij de officiële rapportages of die zich in deze rapportages niet herkennen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren en klimaatgrootouders. Ontwikkelt Nederland zich wel zo duurzaam vanuit hun perspectief? Hoe staat het in Nederland met de toepassing van belangrijke duurzaamheidswaarden en principes? Wordt er rekening gehouden met toekomstige generaties? In de eerste opzet voor een Nederlands Spotlight rapport, die voor de sessie beschikbaar zal zijn, onderzoeken we hoe kritische geluiden én positieve initiatieven uit de samenleving het beeld over de voortgang met de SDG’s kunnen verrijken. En hoe deze tot concrete (beleids)aanbevelingen kunnen leiden voor alle betrokkenen. In deze sessie willen we graag in gesprek met mensen die net als wij behoefte voelen aan een ander type rapportage, om te besluiten welke aanpak het meest kan bijdragen aan een krachtige uitvoering van de SDG-agenda.

9) SDG’s als kader voor de Omgevingsvisie: wees erbij!

Door: VNG International
Expertise level: Medium Expertise

Twitter Website

Terwijl veel partijen zich al inzetten voor de SDG’s, zijn de SDG’s in veel gevallen nog niet leidend bij besluitvorming. De VNG probeert hierin verandering te brengen met de ontwikkeling van een afwegingskader op basis van de SDG’s in de context van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet, die in 2021 in werking treedt, brengt alle bestaande regelgeving m.b.t. onze fysieke leefomgeving bij elkaar. Daarbij krijgen lokale overheden meer vrijheid om eigen keuzes en beleidsafwegingen te maken. Elke gemeente moet een Omgevingsvisie maken, waarin duidelijk wordt hoe grote maatschappelijke opgaven en duurzaamheidsvraagstukken zoals de energietransitie, betaalbare woningen, economische infrastructuur, ruimte voor natuur, klimaatadaptatie en de overgang naar duurzame landbouw worden opgepakt. In de Omgevingswet wordt sterke nadruk gelegd op een integrale benadering, samenwerking tussen partijen en belanghebbenden en behoud en versterking van de omgevingskwaliteit.
Het spreekt vanzelf dat omgevingsvisies niet  in isolement kunnen worden opgesteld door de gemeente: zowel in de visievorming als de uitvoering is de inbreng van bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven van groot belang.
In deze sessie gaan we de wisselwerking tussen gemeenten en lokale partners bevorderen door uit te diepen hoe zij kunnen samenwerken aan het onderling verbinden van de grote verduurzamingsopgaven in onze leefomgeving, en welke rol de SDG’s daarbij kunnen spelen als ‘activerend’ kader. Zorg dus dat je erbij bent om te leren hoe de SDG’s in jouw gemeente kunnen helpen!

10) Ticket naar de Toekomst: ToerMee in de VIPbus met de SDG’s

Door: VIP bus
Expertise level: Toegankelijk

Twitter

Hoe kan je concrete opgaven als de omgevingswet, de burgerbegroting of participatiewet als gaspedaal inzetten voor de Sustainable Development Goals? 
Stap in De VIPbus, de rijdende winkel van de toekomst. Onder de naam ToerMee rijdt de bus met de SDG’s als kompas door het land om burgers, ondernemers en ambtenaren gezamenlijk in actie te laten komen. We nemen je mee op een korte reis langs de inspirerende prototypen van de hybride slagers, bouwen op het 2e maaiveld en de circulaire bouwmarkt. Aan het einde van de sessie stap je de VIPbus weer uit met jouw ticket naar een betere toekomst. De VIPbus staat op het voorplein van het SDG House.

11) Al het overheidsbeleid SDG-proof: Wat kan de SDG-toets daaraan bijdragen?

Door: Building Change
Expertise level: Expert Sessie

Twitter

Ooit van de SDG-toets gehoord? Begin dit jaar kwam Minister Kaag met dit nieuwe instrument naar buiten. Het moet eraan bijdragen dat nieuw beleid, wet- en regelgeving bijdraagt aan het behalen van de 17 doelen. Daarbij wordt extra aandacht gegeven aan de effecten van nieuw beleid voor ontwikkelingslanden en voor gender. Building Change, een samenwerkingsverband van Partos, FMS en Woord en Daad, laat tijdens deze sessie zien hoe het instrument werkt. Ook presenteren we een toolkit voor maatschappelijke organisaties en andere stakeholders om hun contacten bij Ministeries en de Tweede Kamer maximaal te benutten zodat de SDG-toets goed uitgevoerd wordt. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken draagt aan de sessie bij.
Sprekers bij deze sessie zijn: Evert-Jan Brouwer, politiek adviseur Woord en Daad en Martine Rutten, senior beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken

12) Investeren in perspectief van jongeren wereldwijd: Hoe dan?

Door: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Expertise level: Toegankelijk

Twitter 1 Twitter 2 Twitter 3

Nederland vindt het belangrijk dat jongeren in ontwikkelingslanden goed worden opgeleid en daarna via een baan of als ondernemer hun talenten kunnen inzetten voor een eigen inkomen en voor de ontwikkeling van hun land. Maar, hoe kan Nederland hier het beste aan bijdragen? Deze vraag willen we graag aan jullie voorleggen in de sessie met Tijmen Rooseboom, Ambassadeur voor Jongeren, Onderwijs, Werk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast vertellen we je graag meer over hoe BZ bijdraagt aan het behalen van de SDGs en over ons werk in ontwikkelingslanden. 
Met de inputs van deze sessie adviseert Ambassadeur Tijmen Rooseboom aan Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen zodat we als Nederland maximaal bijdragen aan het behalen van SDGs 4, 8 en 10 in ontwikkelingslanden. 

13) Het meten en rapporteren van SDGs: Harmonisatie & best practices

Door: Impact Economy Foundation
Expertise level: Expert Session

Facebook Twitter Website

Veel organisaties rapporteren al over hun maatschappelijke impact. Maar, hoe weet en meet je nu precies wat je bijdrage is aan het behalen van de SDGs? Er gebeurt veel op dit terrein, maar soms zien we door de bomen het bos niet meer. Er is een duidelijke behoefte aan meer harmonisatie, met name als het gaat om indicatoren. Daarom is deze sessie is speciaal opgezet voor organisaties die al rapporteren én voor consultants die hen hierbij helpen. In de interactieve sessie worden best-practices gedeeld en gaan we aan de slag om te bepalen wat er nog moet gebeuren voor verdere harmonisatie in Nederland. Samen op naar nóg betere SDG rapportages!

SDG Action Day wordt georganiseerd door SDG Charter, KIT Royal Tropical Institute en Gemeente Amsterdam, en wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Mediapartners zijn Duurzaam Bedrijfsleven en Duurzaam Ondernemen.

Pin It on Pinterest