SDG 6 Alliantie – Schoon Water en Sanitair

Coördinator SDG 6 Alliantie
Bianca Nijhof
b.nijhof@nwp.nl

1. Wie zijn we

De coördinator van de SDG 6 Alliantie is Bianca Nijhof – Netherlands Water Partnership (NWP).

Deelnemers SDG 6 Alliantie:

 • NWP
 • Deltares
 • Rode Kruis
 • Unie van Waterschappen
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Marien en Internationaal waterbeheer
 • KWR
 • Wetsus
 • Waternet
 • Actiam
 • GIWEH
2. Waar staan we

Het bredere inzicht waar we staan, moeten we nog verder opbouwen binnen de SDG 6 Alliantie. De vraag is uitgezet bij het I&W-lid in het Kernteam SDG 6 om hier meer informatie over te delen.

De Nederlandse Internationale Water Ambitie (NIWA) is voor een groot deel een sturende factor in het werk van de Nederlandse Watersector in het buitenland. De Nederlandse watersector is de focus is van NWP en van het SDG 6 Kernteam. De NIWA biedt doelstellingen internationaal op gebied van water en legt de verbinding met andere SDG’s, een basis die de SDG 6 Alliantie dan ook zal gebruiken.

3. Waar willen we heen

De stip op de horizon voor 2030 is:

 • dat we de doelen voor SDG 6 hebben bereikt en
 • dat we daarnaast actief hebben kunnen bijdragen aan het bereiken van de andere SDG’s daar waar de verbinding is met water.

De specifieke SDG’s en subtargets worden nog nader bepaald door het Kernteam.

4. Hoe komen we daar

In 2019 zijn we gestart met het kernteam SDG 6. De deelnemers zijn een afspiegeling van de stakeholders in de watersector. Deelname aan het kernteam staat open voor iedereen die een actieve bijdrage wil leveren aan het realiseren van de bredere SDG’s en specifiek SDG 6 richting 2030.

Komende jaren willen we nog meer bekendheid geven aan wat er op het vlak van water in Nederland gebeurt, en ook hoe Nederland met betrekking tot water internationaal bijdraagt aan het oplossen van de wateruitdagingen waar we voor staan. Bewustwording van wat we allemaal al doen en kunnen, good practices delen en daarmee opschalen, samenwerkingen aangaan en vooral laten zien hoe waardevol water voor ons allen is.

Ambitie 2025

De ambities voor 2025 zijn:

 • zowel binnen Nederland als daarbuiten is met de watersector meetbare voortgang geboekt op het bereiken van SDG 6;
 • water wordt ingezet als verbindend thema om ook andere SDG’s te behalen.

NWP en het SDG 6 kernteam werken aan het inzichtelijk maken van de impact van de watersector op SDG 6 om voortgang te meten en zo de impact te kunnen vergroten. De precieze formulering van de ambitie zal door het kernteam worden vastgesteld in 2020 en zal zich richten op hoe er beter gescoord zal worden op de targets van SDG 6 in 2025. 

De verwachting is hier te komen door de komende jaren het vergroten van bewustzijn te bevorderen, de impact van de watersector in brede zin inzichtelijk te krijgen, te inspireren tot het leveren van een impact op SDG 6 in het werk van de sector en te linken met andere sectoren, jongeren en SDG’s.

5. Hoe is de voortgang

Ambities 2020/21:

 • Nederland in actie krijgen om een positieve impact te leveren door handvatten te bieden voor SDG 6;
 • het belang van SDG 6 en onze impact hierop kenbaar maken zowel in Nederland als in het buitenland.

Acties in 2020 die bijdragen aan onze ambitie 2020/21

 1. Valuing Water/Waarde van water-programma:
  • Awareness vergroten bij het publiek, vertalen van wateraanpak naar SDG-taal, vertalen van SDG-taal naar acties, aanhaken aan internationale initiatieven, water in media, meten met bedrijven, verbinden met andere SDG’s, sectoren en steden. Uit deze acties kunnen korte en lange termijn acties voortvloeien.
 2. Exposure en media-aandacht voor SDG 6 en water vergroten
 3. Jongeren betrekken
 4. Verbinding maken met bestaande netwerken

Acties op deze gebieden dragen bij aan onze ambitie voor 2020/21 om bekendheid te geven aan wat er op het vlak van SDG 6 en water in Nederland gebeurt, hoe Nederland internationaal bijdraagt aan het oplossen van de wateruitdagingen waar we voor staan en vooral laten zien hoe waardevol water voor ons allen is.

Het streven is om slim in te spelen op goede ontwikkelingen die al plaatsvinden, deze te verzamelen en te delen (via websites van SDG Nederland, NWP en andere partijen).

Tijdens de SDG-Action Day in september laten we zien wat we wat we bereikt hebben en brainstormen we welke volgende stappen we gaan zetten.

Pin It on Pinterest