Coördinator SDG 5 Alliantie
Laila Ait Baali
l.aitbaali@wo-men.nl

SDG 5 Alliantie – Gendergelijkheid

Ambitie voor 2020

WO=MEN Dutch Gender Platform komt namens Nederland op voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes in al hun genderidentiteiten. WO=MEN coördineert de Nederlandse implementatie van dit ontwikkelingsdoel in nationaal en internationaal beleid.

Voor ons is SDG 5 zowel een doel als een middel om mensen, organisaties, bedrijven en onderwijs- en kennisinstituten zo te versterken dat gendergelijkheid en vrouwenrechten kunnen floreren internationaal en nationaal.

In 2020 is een belangrijk jaar voor gendergelijkheid en vrouwenrechten. Zo is het dit jaar 25 jaar geleden dat tijdens de vierde VN Vrouwenconferentie de Beijing Declaration en het Platform for Action zijn aangenomen: een voor die tijd ontzettend progressief raamwerk om vrouwenrechten te bevorderen. Daarnaast is het 20 jaar geleden dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 1325 aannam: hiermee erkende de VN dat oorlog en geweld een disproportioneel effect hebben op vrouwen en meisjes, en dat zij tegelijkertijd een cruciale rol vervullen in het voorkomen en oplossen van conflicten, vrede en verzoening. Daarnaast is 2020 ook het jaar waarin de SDGs zelf vijf jaar bestaan.

Deelnemers SDG 5 Alliantie

WO=MEN Dutch Gender Platform is een ledenplatform waar 50 organisaties en 120 professionals bij zijn aangesloten. Zoals ondere andere ActionAid, Both ENDS, CARE Nederland, Choice for Youth and Sexuality, Cordaid, Defence for Children, Free Press Unlimited, Hivos, ICCO, IUCN, Light for the World, KIT, Mama Cash, Oxfam Novib, PAX, Rutgers en WECF. Gezamenlijk zetten we ons in voor gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen, ongeacht seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

De SDG 5 Alliantie bestaat verder uit organisaties waar wij mee samenwerken om gendergelijkheid te realiseren. Dit zijn onder andere WOMEN Inc, Atria, Movisie, NVR, Bureau Clara Wichman, Emancipator en het Netwerk VN-Vrouwenverdrag.

Plan van aanpak

  1. Nederland in de top 10 van de Global Gender Gap Report voor wat betreft de regio West-Europa en Noord-Amerika. Het Global Gender Gap Report is een jaarlijks verslag over de stand van zaken inzake gendergelijkheid in meer dan 150 landen en wordt uitgevoerd door het World Economic Forum. Momenteel staat Nederland op een zestiende plaats in de regio West-Europa en Noord-Amerika.
  2. Samen met onze leden, samenwerkingspartners en organisaties in het bedrijfsleven en onderwijs concrete stappen zetten om gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen te realiseren zowel internationaal als nationaal.

.

Pin It on Pinterest