SDG 4 Alliantie – Kwaliteitsonderwijs

Coördinator SDG 4 Alliantie
Giuseppe van der Helm
giuseppe@lerenvoormorgen.org

1. Wie zijn we
 • Aeres Hogeschool Wageningen
 • AOC Raad
 • Avans Hogeschool
 • DAREL Education
 • De Coöperatieve Samenleving
 • Duurzaam MBO
 • Duurzame PABO
 • Gemeenten Duurzame Ontwikkeling (GDO)
 • GLOBE Nederland
 • Greenpeace
 • Groene Generatie NL
 • GroenGelinkt
 • Het Groene Brein
 • Het Groene Brein Roots
 • Het Groene Bureau
 • IkcircuLEER
 • Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN)
 • Jongeren Milieu Actief (JMA)
 • Jonge Klimaatbeweging (JKB)
 • Katapult
 • LeAD GLocal
 • Naturalis
 • Netwerk Groene Groei
 • Nationale Jeugdraad (NJR)
 • O3-effect
 • Orange Hills Machinery
 • SME
 • Studenten voor Morgen
 • Time is Now Foundation
 • VVM sectie NME
 • Wereld Natuur Fonds

We werven continu nieuwe leden. Kijk voor een actueel overzicht van onze leden op onze website.

2. Waar staan we

We maken gebruik van de thema’s van de SDG’s om invulling te geven aan het begrip duurzame ontwikkeling. We zien onderwijs namelijk als voorwaarde voor het slagen van alle andere 16 SDG’s.

De kwaliteit van onderwijs zien we hierbij als een procesdoel, belangrijk voor het behalen van de andere doelen.

Komende periode zullen we onder andere inzetten op het betrekken van meer scholen en onderwijsinstellingen.

Lees meer over onze relatie met SDG 4: https://lerenvoormorgen.org/cooperatie/sdg4

3. Waar willen we heen

Als partners in de coöperatie Leren voor Morgen zetten wij ons in voor het integreren van duurzame ontwikkeling in het onderwijs op alle niveaus, van peuter tot professional, binnen én buiten het onderwijssysteem.

Als leidraad hiervoor gebruiken we de Whole School Approach. Dit is een integrale aanpak voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Hierbij gaat het niet alleen om lessen over duurzaamheid. Deze aanpak legt juist de verbinding tussen de verschillende domeinen van onderwijs, zowel binnen als buiten de school: curriculum, visie, didactiek, omgeving, bedrijfsvoering, en professionalisering.

4. Hoe komen we daar

Wij werken als alliantie aan de volgende pijlers

 1. Netwerken: versterken en uitbreiden

Per onderwijslaag (po/vo/mbo/ho) hebben we een netwerk om elkaar te inspireren en ondersteunen bij het integreren van duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Individuen kunnen zich bij deze netwerken aanmelden om op de hoogte te blijven over recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaam onderwijs en om uitgenodigd te worden bij bijeenkomsten. Vragen uit het onderwijsveld die binnenkomen in onze helpdesk worden grotendeels via de netwerken beantwoord.

In 2019 zijn de netwerken flink gegroeid in aantal aangesloten organisaties en personen. Binnen iedere onderwijslaag zijn diverse netwerkbijeenkomsten en gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd. Dit jaar zetten we in op een hogere betrokkenheid van docenten. Ook zullen de netwerken een landelijk evenement organiseren voor docenten en schoolleiders en bijdragen aan de dag van de duurzaamheid in het onderwijs.

 1. Doorbraakprojecten: samenwerken

Ieder jaar selecteren we een aantal doorbraakprojecten, waarbij meerdere leden samenwerken aan een landelijk project dat bijdraagt aan het verduurzamen van het onderwijs in Nederland. Deze projecten stimuleren de samenwerking tussen verschillende partijen, waardoor vaak waardevolle dwarsverbanden worden gelegd. Dit jaar hebben we twee grote projecten: de Whole School Approach en Circular Skills.

 1. Pleitbezorging: curriculumherziening

Deze pijler heeft als doel om meer aandacht en middelen te genereren voor leren voor duurzame ontwikkeling. Afgelopen jaar hebben bijvoorbeeld sterk ingezet op het leveren van gezamenlijke feedback op curriculum.nu en hebben we een reactie ingediend op de nieuwe wet burgerschap. Ook bouwen we contacten op met kamerleden (bijvoorbeeld omdat ze SDG 4 hebben geadopteerd) en geven we op aanvraag advies over bepaalde kamervragen.

Wat betreft pleitbezorging zullen we voornamelijk het vervolgstappen voor curriculum.nu goed in de gaten houden. We zullen met diverse leden bijeenkomen om onze krachten te bundelen, bijvoorbeeld voor de ondersteuning van scholen en docenten bij het implementatie van het nieuwe curriculum. Daarnaast willen we duurzaamheid bij lerarenopleidingen stimuleren en schoolleiders prikkelen tot een actieve rol in duurzame ontwikkeling.

 1. Organisatie: uitbreiden en dwarsverbanden leggen

Om landelijke samenwerking voor het behalen van SDG 4 te kunnen faciliteren, is een infrastructuur nodig. Hiertoe dient de website lerenvoormorgen.org en de redactie van de coöperatie die best practices uit het (onderwijs)veld ophaalt en hier artikelen over schrijft om breed te delen.

We blijven nieuwe leden werven en dwarsverbanden leggen met samenwerkingspartners in andere sectoren. Dit gaan we onder andere doen door het intensiveren van onze contacten bij de andere tafels van DuurzaamDoor, waarbij we de relevantie van onderwijs voor deze tafels zullen concretiseren. Eenzelfde rol zouden we graag oppakken binnen de SDG Allianties, aangezien het onderwijs met alle doelen is verbonden.

5. Hoe is de voortgang

Deze informatie wordt later toegevoegd.

Pin It on Pinterest