SDG 12 Alliantie – Verantwoorde Consumptie en Productie

Coördinator SDG 12 Alliantie
Karin van IJsselmuide
k.vanijsselmuide@nevi.nl

1. Wie zijn we

Huidig:

 • NEVI Bestuur
 • NEVI Publiek
 • NEVI Zorg
 • NEVI Teams van Deskundigen (bestaande uit bestuursleden, hoogleraren en praktijkleden publiek en privaat)

Toekomstig: 

 • Sectie Inkoop Grote Bedrijven 
 • Strategische Partners NEVI (MVO-Nederland, Intrakoop, NIC enz.)
 • Stakeholders (Rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen, jongeren en kinderen)
2. Waar staan we

Er zijn in Nederland veel initiatieven, echter deze zijn veelal gericht op Circulaire Economy en niet op onderliggende SDG 12 doelen

De belangrijkste uitdagingen en kansen zijn om bekendheid en bewustwording te creëren van SDG 12 en voor onderliggende doelen, vele initiatieven meten en laten bijdragen hieraan. Bewustwording is nog nodig binnen belangrijke partijen als NEVI, onder hoogleraren. Ook is er een duidelijke link vanuit overheid nodig tussen circulair inkopen en SDG 12.

3. Waar willen we heen

Doel van de Alliantie in 2030: transparante, inzichtelijke en circulair ingerichte ketens

Alliantie SDG 12 richt zich hierbij vooral op subtargets:

12.2:     Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

12.5:     Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

12.6:     Bedrijven aanmoedigen, in het bijzonder grote en transnationale bedrijven, om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus.

12.7:     Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten.

4. Hoe komen we daar

In 2025 is het meetinstrument en onderzoek samengevat in de rapportage: SDG 12 nog vijf jaar te gaan, waar staan we nu?

MVI actieplan 2025 Overheid dient te worden voorzien van SDG’s als kapstok met speciale link naar SDG 12 (circulair inkopen, biobased inkopen, milieuvriendelijk inkopen enz.). De SDG’s vormen de basis voor MVI (maatschappelijk verantwoord inkopen) van de overheid.

Presentaties op verschillende specialistische (Inkoop/Procurement) bijeenkomsten als  NEVI Procurement en kringbijeenkomsten, Teams van Deskundigen, SDG Businessdagen.

Communicatie netwerk

 • Nieuwsbrieven, oproepen, presentaties op de jaarlijkse NEVI-Inkoopdag
 • Regiobijeenkomsten netwerk presentaties/oproepen

Communicatie extern

 • Presentatie SIGB, Strategische Partners, Stakeholders
 • Social Media

Allianties samenstellen

 • Overzicht activiteiten met allianties maken, zoals bijeenkomsten, acties verzamelen, online community inrichten, tools bepalen, actieplan maken
 • Mensen en middelen hierbij zoeken (subsidies, sponsoring enz.)

Bewustwording op wetgevingen bestaande + nieuw + regulation

 • Alliantie met Hoofd inkopers (CPO’s) van grote inkopende bedrijven om kennis en ervaringen te delen (sectie Inkoop grote bedrijven, kringbesturen, team van deskundigen enz.) Impact en invloed aanwenden/afspreken

Thematisch aan de slag op branche niveau/directe impact in convenanten (IMVO), in overleg met het secretariaat van de SER

5. Hoe is de voortgang

We gaan alle initiatieven inventariseren en die onderbrengen in een community. Met het Team van Deskundigen MVI gaan we aan de slag om een uitwerking te realiseren hoe MVI bijdraagt aan de verschillende SDG’s. Er ligt al een basis met directe impact door Inkoop vanuit SDG 12. Einddoel: samenbrengen acties in een factsheet waarbij Inkoop (direct en indirect) impact heeft op SDG’s, zie https://nevi.nl/nieuws/mvi-een-duurzame-reis-die-overal-kan-beginnen.

Pin It on Pinterest