Coördinator SDG 10 Alliantie
Jannet Vaessen
jannet@womeninc.nl

SDG 10 Alliantie – Ongelijkheid Verminderen

Deze informatie wordt later aangevuld.

Deelnemers SDG 10 Alliantie

Huidig

  • Deze informatie wordt later aangevuld

Toekomstig

  • Deze informatie wordt later aangevuld

 

Plan van aanpak

In 2019 vormen van een Alliantie met trekkers van huidige projecten/allianties om tot een verkenning en een agendasetting te komen voor SDG 10 (10.1 tm 10.4) in Nederland.

Lopende relevante allianties en projecten, gelieerd aan SDG 10 (10.1 tm 10.4) doelen:

10.1 INKOMENSTOENAME VAN DE ONDERSTE 40%
Het CBS rapport Brede Welvaart (mei 2018) toonde aan dat welvaart in Nederland weliswaar steeds groter wordt maar niet iedereen daar gelijk in meedeelt, met name lager opgeleiden en vrouwen profiteren minder dan hoogopgeleiden en mannen. SCP vond in onderzoek dezelfde groepen ‘achterblijvers’ ten opzichte van een gevestigde orde die juist voordelen stapelt in verschillende vormen (financieel-, gezondheids-, sociaal kapitaal).

  • De vijfjarige Alliantie Samen werkt ’t richt zich op kwetsbare doelgroepen vrouwen en is een partnership van Ministerie OCW, WO=MEN, Clara Wichman, Movisie, Nederlandse Vrouwenraad, penvoerder is WOMEN Inc. (Nienke Hagenbeek/Marijn Ouwehand). Deze Alliantie is tevens gelieerd aan SDG 5/ genderequality. WOMEN Inc. steunt WO=MEN in de coördinatie van SDG 5.
  • Er moet een verkenning plaastvinden of er nog andere projecten/allianties zijn die zich juist op deze twee doelgroepen richten, laagopgeleiden en vrouwen.

10.2 IN 2030 IEDEREENS SOCIALE, ECONOMISCHE EN POLITIEKE INCLUSIE

  • In 2019 start WOMEN Inc. met een project INCLUSIEF WERKGEVERSCHAP, om met werkgevers samen te bepalen hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een meer inclusieve arbeidsmarkt, waaraan iedereen optimaal bijdraagt, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, seksuele voorkeur. Dat is nu nog zeker niet het geval. Mensen met een ‘andere’ afkomst worden bij voorbaat veel minder vaak uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken. Stakeholders in dit project zijn (koepels van) beleidsmakers en werkgevers uit bedrijfsleven en overheden, dit programma wordt gesteund door Goldschmeding Foundation en is in aanvraag bij Instituut GAK. (Looptijd 2019/2021). Dit project vormt een denktank van tien a twintig bedrijven die als INCubators optreden en een Coalitie van sleutelpartijen onder werkgevers. Via Goldschmeding Foundation worden verder platforms en representanten betrokken vanuit NL2025, Maatschappelijke Alliantie, Toekomst van de Arbeid, Agape in het bedrijfsleven. Dit project draagt tevens bij aan SDG 8 (8.5, 8.6, 8,8).
  • WOMEN Inc. heeft in 2018 een keten gevormd van de verschillende partijen die zich bezighouden met de doorstroom van vrouwen naar de top, Keten Topvrouwen, zoals Talent naar de Top, Stichting Topvrouwen en Equileap, wij maakten samen het manifest #equality2020 00, dat door meer dan 1500 mensen en VNO-NCW is omarmd. Ook de net gestarte Alliantie Culturele Diversiteit in de Top (een initiatief van onder meer SER, Diversiteit in Bedrijf, Talent naar de Top) zal worden betrokken.
  • Er moet een verkenning plaastvinden of er nog andere projecten/allianties zijn die zich op economische, sociale en politieke inclusie richten van mensen met diverse persoonskenmerken.

10.3 WEGWERKEN DISCRIMINERENDE WETTEN, BELEID EN PRAKTIJKEN en 10.4 BELEID VOEREN DAT TOT GELIJKHEID LEIDT (LONEN/FISCALITEIT/SOC.VANGNET)

  • In samenwerking met Ministerie OCW en Ministerie SZW, voert WOMEN Inc. campagne onder de titel WAAR IS MIJN DRIE TON? #loonkloof. Jaarlijks worden rondom Equal Pay Day in november vrouwen, werkgevers en de Rijksoverheid aangesproken, nu ook met een lobby voor wet- of regelgeving dat tot meer transparantie leidt over loonverschil tussen mannen en vrouwen. Eerder boekte WOMEN Inc. met deze multi stakeholder-aanpak al een doorbraak in verruiming vaderschapsverlof per 1 januari 2019, samen met Rutgers.
  • Het Lab Toekomstige Generaties wil beleidsmakers meer toekomstbewust maken door het doen van uitspraken in naam van Toekomstige Generaties door een waarnemend Ombudspersoon, die gefaciliteerd wordt door een Toekomstraad en Onderzoek. Het Lab TG gaat per 2019 met een aantal pilotcases van start, waarvan er een een focus zal hebben op de gelijke toegang tot wonen, onderwijs, werken, gezondheidszorg. Waar moeten beleidsmakers NU rekening mee houden om te zorgen dat Toekomstige Generaties optimaal kunnen deelnemen aan al deze facetten van de samenleving? (SDG 16.7).

*Ook draagt de Coordinator Jannet Vaessen bij aan SDG 5 (tandem met WO=MEN), SDG 8 (8.5, 8.6, 8,8) en (SDG 16.7).

Pin It on Pinterest