Welkom bij ‘Route 2030: Hoe kunnen we versnellen om de SDG’s te behalen?’, een digitale bijeenkomst van  SDG Nederland, Building Change, Global Compact Network Nederland, MVO Nederland, Partos en de Rijksoverheid.  

Op woensdag 19 mei van 9:30 tot 11:30u kan je hieronder de livestream volgen. We nodigen je uit vragen te stellen aan de sprekers, via deze QR-code of de derde knop hieronder.

 

Het programma
Deel 1: Hoe staat Nederland ervoor en wat zijn de scenario’s om de SDG’s te behalen?

09.30 – Welkom
09.35 – Opening door Maresa Oosterman (directeur SDG Nederland)
09.40 – Presentatie CBS Monitor Brede Welvaart en SDG’s 2021
09.49 – Gesprek met Sandra Pellegrom en de penvoerders over de vijfde Nationale Rapportage  ‘NL Ontwikkelt Duurzaam’.
10.00 – Q&A met publiek
10:10 – Kim Putters schetst hoe de concepten brede welvaart en de SDG’s een rol spelen in de advisering van de overheid
10:20 – Q&A met publiek

Deel 2Wat is er nodig om te versnellen op de SDG’s?

10.30 – Dialoog met Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers vanuit verschillende sectoren + Q&A met publiek

Wat is er nodig om te versnellen op de SDG’s: welke extra stappen gaan verschillende sectoren zetten om de SDG’s te behalen en wat hebben zij van de overheid nodig om te versnellen?

10:58 – Dialoog met Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers vanuit verschillende sectoren + Q&A met publiek

Wat is er nodig om te versnellen op de SDG’s: wat moet de overheid doen om de SDG’s te behalen? Inzoomen op de grote knoppen waar de overheid aan kan draaien, zodat het beleid en de markten voor de SDG’s gaan werken.

11:30 – Einde

Moderator

Harm Edens

Sprekers

Jan-Pieter Smits  (CBS)
Sandra Pellegrom (nationale SDG-coördinator) 
Kim Putters (SCP)
Maresa Oosterman (SDG Nederland)

Vertegenwoordigers sectoren

Linda van Beek (Global Compact Netwerk NL)
Thyrza Zoons (NJR) 
Koos de Bruijn (Partos)  
Eric Beerkens (NWO WOTRO)
Christaan Duijst (College v/d Rechten v/d Mens)  
Mark de Man (gemeente Súdwest-Fryslân)
Maria van der Heijden (MVO Nederland)
Rina Molenaar (Woord en Daad_
Maurice Knijnenburg (NJR & SER)
Daniele Hirsch (BothENDS)
Floris Mreijen (NVB)
Peter Gersen (Ex’tax)

Tweede Kamerleden

Joris Thijssen (Tweede Kamerlid PvdA)
Raoul Boucke (Tweede Kamerlid D66)
Ruben Brekelmans (Tweede Kamerlid VVD)

De twee rapportages

Pin It on Pinterest