RECAP Route 2030: Ligt Nederland op koers om de SDG's te halen?

Woensdag 20 mei 2020 - 09:30u tot 11:30u

Op 20 mei 2020 vond in Nieuwspoort een gesprek plaats over de resultaten van de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2020 en de Vierde Nationale SDG-Rapportage. De ochtend werd georganiseerd door SDG NederlandPartos, Building Change en MVO Nederland in samenwerking met de Rijksoverheid.

Op deze pagina

Aanvullende informatie

De Rijksoverheid en verschillende maatschappelijke sectoren hebben de SDG-rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ samengesteld, die op Verantwoordingsdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Lees de publicatie hier.

De Monitor Brede Welvaart en SDG’s 2020 is beschikbaar op de website van het CBS.

Samenvatting (5 minuten)

Volledige registratie (2 uur)

Terugblik Route 2030

 Bron: Partos

Op 20 mei vond de digitale bijeenkomst plaats over de Monitor Brede Welvaart 2020 van het CBS en de vierde Nationale SDG-rapportage. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door SDG Nederland, MVO Nederland, Building Change en Partos in samenwerking met de Rijksoverheid.

 

Een deel van de sprekers was aanwezig in Nieuwspoort, een ander deel deed via een videoverbinding mee vanuit huis of kantoor. Meer dan duizend mensen volgenden de bijeenkomst via de livestream. 

 

Tijdens het openingsgesprek met minister Sigrid Kaag werd de urgentie van het behalen van de SDG’s benadrukt. ‘Juist in deze periode van crisis zijn de SDG’s van groot belang bij het opstarten en herbouwen van de economie’, aldus Kaag. De huidige crisis zal leiden tot een grote terugval in het behalen van de SDG’s, maar geeft ook de noodzaak aan om de post-corona wereld anders in te richten en kwaliteitseisen te stellen. Hiermee is de toon van de presentatie van het CBS-rapport ‘Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2020’ en de vierde SDG rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ gezet: radicale transitie met een bredere focus dan alleen de economische belangen is belangrijker dan ooit.  

Dit wordt ook onderschreven door Jan-Pieter Smits, statistisch onderzoeker en projectleider Monitor Brede Welvaart bij het CBS. Naast een aantal positieve ontwikkelingen blijft Nederland sterk achter op het gebied van duurzame energie, klimaat en biodiversiteit. 

Sandra Pellegrom, Nationale SDG Coördinator bij de Rijksoverheid, stemt optimistisch over het behalen van de SDG’s in Nederland tot nu toe. Ze benoemt de verbindende functie van de SDG’s: ‘Voor het bereiken van een transitie de komende jaren, moeten we de handen in een slaan en uit onze eigen bubbel komen’. Ook moedigt Pellegrom de integratie van de SDG’s in het onderwijs aan. De jongeren van nu zijn immers de volwassenen van 2030. Ook draagt de ’17 Doelen Wegwijzer – De werelddoelen voor kinderen in een lespakket’ bij aan deze integratie. 

Voortbordurend op de conclusies van het CBS-rapport, komt er tijdens de paneldiscussie met een aantal Kamerleden en directeuren van NGO’s vooral naar voren dat we richting een natuurpositieve economie moeten. ‘Natuur moet op nummer één komen te staan’, aldus Derk Loorbach hoogleraar sociaaleconomische transities. Prof. dr. Louise Vet, bioloog en hoogleraar ecologie benadrukt het belang van een gedragsverandering bij de overheid én burgers voor de transitie naar een circulaire economie. Uit onderzoek blijkt bovendien dat het rendement op duurzame, verantwoorde beleggingen in elk geval hetzelfde is en mogelijk zelfs beter op termijn, aldus Corien Wortmann (Voorzitter ABP). Volgens de directeur van Oxfam Novib, Michiel Servaes, heeft Nederland een actievere overheid nodig, die niet alleen maar enthousiasmeert, maar ook meer wetgeving maakt. Als voorbeeld riep Alexander Kohnstamm, directeur Fair Wear, de overheid op om bij bedrijven die noodsteun ontvangen kritisch naar hun gedrag in de keten te kijken. Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) benadrukt dat het komende regeerakkoord uitkomst moet bieden. Ook moeten we sociaal, menselijk en natuurlijk kapitaal anders gaan meten. ‘We moeten piketpaaltjes slaan voor verduurzaming’, voegt CDA Kamerlid Agnes Mulder toe. 

Tot slot gaf Maresa Oosterman, directeur van SDG Nederland, een overzicht van de vervolgstappen in het proces van Nederland in het behalen van de SDG’s in 2030. Met SDG Action Day op 25 september: The decade of transformation, als volgend evenement om naar uit te kijken, eindigt de bijeenkomst hoopvol: ’Een betere wereld gaan we maken, crisis of geen crisis’.

Programma

9.30 – 10.15 | Opening met Minister Kaag, gevolgd door presentaties over:

 • CBS Monitor Brede Welvaart en SDG’s 2020
  Door Prof. dr. Jan-Pieter Smits (CBS)
 • Vierde Nationale SDG-rapportage
  Door Sandra Pellegrom (Nationale SDG Coördinator, Rijksoverheid)
 • 17 Doelen Wegwijzer – De werelddoelen voor kinderen in een lespakket

10.15 – 10.25 Korte pauze

10.25 – 11.30 | Panelgesprek met onder andere:

 • Corien Wortmann (ABP)
 • Prof. dr. Louise Vet (bioloog en hoogleraar ecologie)
 • Alexander Kohnstamm (Fair Wear Foundation)
 • Maria van der Heijden (MVO Nederland)
 • Michiel Servaes (Oxfam Novib)
 • Agnes Mulder (Tweede Kamerlid CDA)
 • Eppo Bruins (Tweede Kamerlid ChristenUnie)
 • Tjeerd de Groot (Tweede Kamerlid D66)

Pin It on Pinterest