Rapporten en documenten

Op deze pagina vind je een overzicht van rapporten, onderzoeken en kamerbrieven over de SDGs.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bestaan uit zeventien doelen en 169 targets die van de wereld een betere plek moeten maken in 2030. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Vanuit de SDG-gedachte mag niemand achterblijven bij het nastreven van de doelen. De SDG’s zijn onderdeel van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Wil je meer weten over deze mondiale agenda? Lees dan het rapport Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Of lees de Nederlandstalige versie van het rapport.

Rapporten, onderzoeken en kamerbrieven

Derde Nederlandse SDG Rapportage (Rijksoverheid e.a., 2019) Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals (CBS, 2019) The SDGs in the Dutch Context (English version of the CBS report) (CBS, 2019) Kamerbrief: Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 (mei, 2019) Toepassing van SDGs door Nederlandse organisaties (PwC, februari 2019) Bedrijven maken het verschil  (VNO-NCW, september 2018) The Sustainable Development Goals: The Situation for the Netherlands (Centraal Bureau voor de Statistiek, mei 2018) Nederlandse versie hier.

Kamerbrief -Tweede rapportage over de Nederlandse uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) (mei, 2018)

Tweede Nederlandse SDG-Rapportage (mei, 2018) People and the Earth – International cooperation for the Sustainable Development Goals in 23 infographics (Planbureau voor de Leefomgeving, 2017) Global Challenges, Dutch Solutions (VNO-NCW, augustus 2017) Report on the implementation of the Sustainable Development Goals (Koninkrijksrapportage naar de VN, juli 2017) Eerste Nederlandse SDG-rapportage: Nederland ontwikkelt duurzaam (mei, 2017) Global Goals for Sustainable Development – Wat lokale overheden moeten weten (VNG International UCLG, 2017) Better Business, Better World (Business & Sustainable Development Commission, 2017) Meten van de SDGs: een eerste beeld voor Nederland (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016) Measuring Distance to the SDGs Targets (OECD, 2016) Navigating the SDGs: a business guide to engaging with the UN Global Goals (PwC, 2016) Nederland Ontwikkelt Duurzaam: Plan van aanpak inzake implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) (brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 2016) PFD Research. National strategies supporting the implementation of the Agenda 2030, the Netherlands (Kaleidos Research, 2016) SDG Index & Dashboards (Bertelsmann Stiftung & Sustainable Solutions Network, 2016) Sustainable Development Goals in Nederland – Bouwstenen voor leefomgevingsbeleid voor 2030 (Planbureau voor de Leefomgeving, 2016)

Pin It on Pinterest