Global Campaign
for Education Nederland

Goed onderwijs voor iedereen

Van het belang van onderwijs hoef je niemand te overtuigen. Elke volwassene weet uit eigen ervaring hoe bepalend een goede opleiding – of het ontbreken daarvan – voor een mensenleven is. Daarom is onderwijs al in 1948 opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Sindsdien is dat recht vastgelegd in tal van internationale en regionale verdragen.

Education for All = Sustainable Development Goal 4

Van 2000 tot 2015 zette de wereldgemeenschap zich voor het recht op onderwijs in met twee programma’s: de Education for All-agenda en de Millenniumdoelen voor onderwijs. In 2015 zijn ze samengebracht: de nieuwe Education 2030-agenda gaat nu hand in hand met het nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoel voor onderwijs, SDG4:

“Zorg vóór 2030 voor gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen, geen enkele groep uitgesloten. En zorg voor voldoende mogelijkheden om ook later in het leven onderwijs te volgen”

Global Campaign for Education

Papier is geduldig: doelen stellen, afspraken maken en zelfs verdragen sluiten alleen is niet genoeg. Daarom werd in 2000 de Global Campaign for Education opgericht, om druk te zetten achter het waarmaken van de afspraken. Inmiddels is GCE wereldwijd de grootste maatschappelijke beweging die zich inzet voor het recht op onderwijs, met coalities in ruim 100 landen. In het internationale overleg over de onderwijsdoelen, de uitvoering en de financiering ervan, is GCE een invloedrijke deelnemer.

GCE-NL

De Nederlandse GCE-coalitie (GCE-NL) streeft naar een maximale bijdrage vanuit Nederland aan het recht op onderwijs voor iedereen:

  • we leveren een deskundige bijdrage aan het politieke en maatschappelijke debat
  • we onderhouden het netwerk van mensen en organisaties die zich betrokken voelen bij onderwijs wereldwijd
  • we nemen deel aan (inter)nationale netwerken en activiteiten; als lid van het internationale GCE-netwerk vertegenwoordigen we Nederland in alle belangrijke beleidskeuzes en activiteiten

GCE-NL en SDG4

Vóór 2015 had de Education for All agenda voornamelijk betrekking op ontwikkelingslanden en richtte GCE-NL zich vooral op onderwijshulp vanuit Nederland. Met de ondertekening van de nieuwe SDGs heeft Nederlands zich ertoe verplicht om niet alleen in eigen land aan deze doelen te werken, maar ook om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelen op mondiaal niveau.

GCE-NL wil graag de brug te slaan tussen onderwijsvraagstukken die in Nederland én elders ter wereld relevant zijn. Er zijn aanknopingspunten op voor de hand liggende thema’s zoals internationalisering en wereldburgerschap. Maar het Nederlandse onderwijs zou ook internationale inspiratie kunnen opdoen over vraagstukken als: kan onderwijs bijdragen aan het tegengaan van radicalisering? Welke rol speelt onderwijs bij het doorbreken dan wel bestendigen van sociale ongelijkheid? Privaat onderwijs: vloek of zegen? Hoe maak je onderwijs werkelijk inclusief?

GCE-Nederland staat open voor alle organisaties die zich betrokken voelen met het waarmaken van het recht op onderwijs wereldwijd. Belangstelling? Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact op met Anneloes van Kuijk.

Pin It on Pinterest