Amsterdam Initiative against Malnutrition

Goede voeding voor iedereen

Wanneer we het hebben over het verbeteren van voedselzekerheid, spreken we over het aanpakken van honger (kwantiteit van voedsel). Maar er bestaat ook zoiets als voedingszekerheid, de zogenaamde ‘hidden hunger’, waarbij het gaat om de kwaliteit van voeding (een divers dieet met nutriëntrijke voeding).

Rond de 160 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar zijn wereldwijd chronisch ondervoed. Dit leidt niet alleen tot groeiachterstand (stunting), maar ook tot een achterblijvende mentale en fysieke ontwikkeling. Deze gevolgen voor het latere leven zijn onomkeerbaar. Daarnaast leven wereldwijd rond de 2 miljard mensen met micronutriënten-deficiënties (tekort aan micronutriënten, met name Vitamine A, ijzer en jodium), wat leidt tot verminderde weerstand tegen infecties, verminderde mentale ontwikkeling en verminderde arbeidsproductiviteit.

Innovatieve, duurzame en markgerichte oplossingen

Het Amsterdam Initiative against Malnutrition (AIM) is in 2009 opgericht in een samenwerking tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Akzo Nobel, DSM, ICCO, GAIN, Unilever en Wageningen Universiteit om de voedingszekerheid van deze kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden te verbeteren.

Vandaag de dag bestaat het AIM platform uit zo’n 30 partners (bedrijven, overheden, NGO’s en kennisinstituten) die gezamenlijk de mogelijkheden verkennen om op een innovatieve en duurzame manier, en met behulp van markgerichte oplossingen, ondervoeding uit de wereld te helpen.

 

 

Door de krachten te bundelen van de publieke en private sector, draagt AIM bij aan verschillende SDGs:

SDG #2 Einde aan honger
SDG #8 Fatsoenlijke banen en economische groei
SDG #12 Duurzame consumptie en productie
AIM’s strategie bestaat uit 3 verschillende fases: de incubatie fase, waar nieuwe ideeën worden vormgegeven; de pilot fase, waar de marktgerichte interventies worden getest op impact en economische haalbaarheid; en de uitrol fase waarin succesvolle pilot projecten worden opgeschaald.

Voor meer informatie over de verschillende projecten van AIM, kijk op onze website, mail naar aim@gainhealth.org of volg ons op Twitter @AIMinitiative.

Pin It on Pinterest