Beleid voor lokale overheden

 

SDG-proof beleid en regelgeving

sdg ringHet afwegingskader voor beleid, wet- en regelgeving van de overheid is begin 2019 aangepast aan de SDG-ambities. Onder luide roep vanuit maatschappelijke organisaties vroeg de Tweede Kamer in 2016 om de invoering van een ‘SDG-toets’. Het kabinet, bij monde van Minister Kaag, stemde in om het bestaande toetsingskader van de overheid, het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (het IAK), aan te passen aan de SDGs. Het vernieuwde IAK moet door iedere beleidsmedewerker en iedere wetgevingsjurist worden gebruikt bij het maken van nieuw beleid en nieuwe regelgeving.

 

<– Terug naar het menu

Heb je aanvullingen op of suggesties over deze pagina? Mail dan naar info@sdgcharter.nl.

Pin It on Pinterest