Onderwijsinstellingen

“Educatie is het krachtigste wapen dat we nu kunnen gebruiken om de wereld echt te veranderen.”
– Nelson Mandela

Steeds meer lessen, spellen en workshops worden ontwikkeld om kinderen en studenten wegwijs te
maken met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De nieuwe generatie zal moeten leren hoe alle
kennis die zij ophalen, te linken is aan innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst.
Op onderstaande pagina’s zijn relevante lessen, spellen en workshops te vinden.

Pin It on Pinterest