Over precies drie weken is het zover: de SDG Action Day waarop we samen de grootste uitdagingen van deze tijd het hoofd gaan bieden. In de aanloop naar de SDG Action Day bloggen vier sprekers van deze dag over hun persoonlijke motivatie om de ontwikkelingsdoelen tot hun dagelijks werk te maken. Wil je hen live horen? Schrijf je dan via deze link in voor SDG Action Day op 25 september in het KIT/SDG House in Amsterdam. 

Een biecht. Voordat ik bij OneWorld kwam werken, was ik totaal niet bezig met de ‘es-die-djies’. Toen ik net aantrad, keek ik geregeld verward op als de afkorting van de Sustainable Development Goals (SDGs) weer achteloos viel bij vergaderingen. Waar hebben ze het toch over? Ik was me er ook niet van bewust dat alle activiteiten van OneWorld eigenlijk onder deze in 2030 te behalen werelddoelen van de Verenigde Naties vallen en dat ik bij mijn aantreden medeverantwoordelijk werd voor deze site, SDG Nederland. Dat besef daalde later pas in.

Meetbaarheid

” Eerlijk gezegd was ik al afgehaakt bij de eerdere millenniumdoelen.”

Maar hoe had ik dat kunnen weten? Bij een OneWorld-artikel over overbevissing vermelden we niet ‘doel 14’ (leven op het water) en ‘subdoel 14b’ (toegang verschaffen aan kleinschalige ambachtelijke vissers tot mariene hulpbronnen en markten). Dus net zoals voor de meeste aardbewoners waren de SDGs tot voor kort ook voor mij geen household term. Eerlijk gezegd was ik al afgehaakt bij de eerdere millenniumdoelen, die stammen uit het jaar 2000, en die bredere bekendheid leken te genieten. Was er destijds meer media-aandacht? Klonk bij de eeuwwisseling alles met ‘millennium’ pakkend? Maar ik kan me in 2015, de einddatum van die millenniumdoelen, ook geen grootse gelegenheid herinneren waarbij wij als wereldburgers zijn ingelicht over de resultaten van die – slechts – acht doelen. Was extreme armoede inderdaad de wereld uit? Gingen er meer meisjes naar school? Dat laatste bleek overigens makkelijker te meten dan dat eerste. Op de uitdagingen van die meetbaarheid gaan we online verder in.

Seada Nourhussen

SDG-bubbel

“De SDGs dreigen een abstract concept te blijven vanuit het VN-hoofdkwartier in New York.”

Ook het moment waarop de millenniumdoelen (officieel de MDGs, maar ook die afkorting sloeg niet aan) overgingen op de SDGs, is aan mij voorbij gegaan. Een gemiste kans, als je het mij vraagt. Want voor iemand die geboren is op het Afrikaanse continent kleefde er aan de millenniumdoelen nog te veel een Noord-Zuid-hiërarchie; het Westen ging de (valuta)arme landen uit de armoede tillen en naar school en het ziekenhuis brengen. De huidige doelen zijn gelukkig progressiever en inclusiever: de héle wereld moet werken aan doelen als duurzaamheid, gendergelijkheid en gezondheid. We moeten allemaal ontwikkelen. Maar die vooruitstrevendheid komt maar niet goed over het voetlicht; communiceren over de SDGs is een uitdaging. Deze wereldagenda bij een breed publiek bekend krijgen al helemaal. Het dreigt een abstract concept te blijven vanuit het VN-hoofdkwartier in New York als er niet beter over wordt gecommuniceerd buiten de SDG-bubbel van ambtenaren, consultants en andere SDG-professionals.

Werelddoelen

Hoe zorgen we ervoor dat de bubbel barst en contact maakt met alle SDG-energie die er al bestaat in de samenleving? Tijdens de SDG Action Day op 25 september leidt OneWorld een werksessie met de titel ‘Van bubbel naar beweging. Top down? Bottom up?’ Daarin zullen inspirerende doeners, van een sociaal hovenier en een imker tot een directeur van een schoonmaakbedrijf, vertellen hoe zij de SDGs praktijk brengen en ervaringen uitwisselen met SDG-professionals. (klik hier voor meer informatie)

In het septembernummer van OneWorld besloten we maar liefst twintig pagina’s te wijden aan de vragen: hoe effectief zijn de doelen, hoe staan we ervoor, wie hebben daarvoor gezorgd? We richten ons vooral op de mensen die wereldwijd, bewust of onbewust, in hun straat of landelijk, bezig zijn deze mondiale agenda te realiseren. Wij adopteren vast ‘werelddoelen’ als toegankelijker term. Misschien leiden meer naamsbekendheid en (kritische) betrokkenheid van doodgewone burgers ertoe dat we in 2030 wél een wereldwijd heugelijk moment zullen hebben.

Seada Nourhussen (Gondar, Ethiopië 1978) is sinds februari 2018 hoofdredacteur van OneWorld. Ook is ze columnist voor Trouw en opiniemaker. Ze speelt een actieve rol in het Nederlandse debat over Afrika en racisme en treedt geregeld op als panellid bij of leider van debatten. Momenteel werkt ze ook aan een nieuw boek.

Foto: Pexels

 

Pin It on Pinterest