“De SDG’s, dat is hoog over”, “we hebben toch onze eigen maatschappelijke doelen?”, of “we zijn te klein om aan de SDG’s te werken”. Dat zijn reacties die we van sociaal ondernemers horen wanneer we met hen in gesprek gaan over de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG’s). Daar hebben ze deels gelijk in. Toch zijn deze mondiale doelen een natuurlijke match met sociale ondernemingen, hoe groot of klein ze ook zijn. En ze bieden hen kansen. In deze serie van vier blogs beschrijven we die match en kansen en laten we zien hoe je als sociaal ondernemer aan de slag kan met de SDG’s.

Koplopers
Blog – Met de introductie van de SDG’s weet iedereen welke doelen we in 2030 moeten behalen. En iedereen weet eigenlijk ook dat we daarom nu onze economie radicaal moeten veranderen. Een multinational die zijn CO2-uitstoot met 10% verlaagt is een mooie prestatie, maar is het genoeg? Er is dan immers nog steeds sprake van het verminderen van negatieve impact.

Sociaal ondernemers, daarentegen, zijn vaak opgericht om dingen radicaal anders te doen. Ze gebruiken financiële winst als middel om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Deze commerciële ‘impact first’ aanpak maakt hen koplopers in de transitie van de oude naar de nieuwe economie, die circulair, inclusief en armoedevrij is. De economie waar ook de SDG’s naartoe leiden. Als sociale onderneming lever je met je innovatieve business model een cruciale bijdrage aan de SDG’s, ook als je dit (in eerste instantie) op kleine schaal doet.  Misschien wel een belangrijkere bijdrage dan de multinational die op grotere schaal kleine verbeteringen doorvoert.

What’s in it for you?
Als sociaal ondernemers heb je je handen vol aan het draaiende houden van je bedrijf. Hoe helpen de SDG’s je daarbij? We zien voordelen op een aantal vlakken. Door je toegevoegde waarde uit te drukken in SDG’s sluit je aan op een gemeenschappelijke taal, die zowel maatschappelijke organisaties als overheden, bedrijven, investeerders en consumenten spreken. Investeerders en impactfondsen maken steeds vaker gebruik van de SDG’s, als kader voor hun investeringen. Wanneer je jouw bedrijfsactiviteiten verbindt aan de SDG’s, kan je sneller aansluiten op eisen voor investeringsaanvragen. Ook kunnen de SDG’s je samenwerking met andere organisaties versterken. Neem een onderneming die circulaire kantoorartikelen levert aan een bank die steeds vaker investeert in de circulaire economie. Beide organisaties hebben SDG12 als speerpunt: het bijdragen aan de circulaire economie. Samen te werken aan deze SDG, versterken ze hun band en ontstaan er mogelijk nieuwe samenwerkingen.

Een eerste SDG-stap
Waar begin je als sociaal ondernemer? Hoe leg je de link tussen die 17 mondiale doelen en jouw dagelijkse praktijk? De belangrijkste stap is om keuzes te maken. Dit doe je door te redeneren vanuit je missie: vind de SDG’s die direct aansluiten op jouw missie. Hiermee zet je de eerste stap in het concreet maken en goed onderbouwen van jouw bijdrage.

In de volgende blog laten we zien hoe een sociaal ondernemer erin is geslaagd om op een concrete manier te werken met de SDG’s.

Kun je niet wachten op de volgende blog en wil je nu al meer weten over de manier waarop je als sociaal ondernemer kunt aansluiten op de SDG’s? Lees dan deze publicatie: Sustainable Development Goals voor Sociaal Ondernemers.

Bron: Avance
Foto: Marleen Kuipers

Pin It on Pinterest