De zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen. Alle SDGs hebben subdoelen die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van lokale overheden. Gemeenten hebben een belangrijke rol dus.

Gemeenten willen handelen vanuit het besef onderdeel te zijn van de wereldgemeenschap en voelen zich medeverantwoordelijk voor het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van mondiale uitdagingen. Ze koppelen dit aan wat er lokaal moet gebeuren en handelend in het directe belang van haar inwoners.

Voordelen

En toch zijn er momenteel pas 64 van de 350 gemeenten aangesloten bij de Global Goals. Voor veel gemeenten zijn de voordelen om aan te sluiten nog niet duidelijk genoeg en zijn er nog drempels die overwonnen moeten worden. Maar wat zijn die voordelen dan?

  1. De Global Goals zijn in 2015 vastgesteld na een meerjarig participatief proces. Het zijn de topprioriteiten van de wereld voor de periode tot 2030. Daardoor geven de doelen extra legitimatie aan gemeentelijk beleid.
  2. Ze bieden een helder, bruikbaar kader om als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen en toetsen van ‘SDG-proof’ beleid.
  3. Ze maken veel energie los in gemeenten en vormen een verbindend element in de samenwerking en dialoog met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
  4. Ze vormen, gezien de wereldwijde aandacht ervoor, een prachtig thema om jouw gemeente lokaal en internationaal te profileren.
  5. Veel gemeenten doen al mee en kunnen gebruikt worden als voorbeeld en ook de VNG biedt ondersteuning.

Er zijn dus veel voordelen voor gemeenten om aan te haken. Maar waar begin je, wat doe je al als gemeente, hoe krijg je dat in beeld en hoe doen anderen dat? In een volgende artikel wordt hier aandacht aan besteed. Lees nu alvast de speciale wegwijzer op SDG Nederland voor lokale overheden. Meer informatie vind je ook op VNG en Globalgoalsgames.

Deze blog (inclusief afbeelding), geschreven door Rigo Stegeman, verschenen eerder al op LinkedInAls verandergids helpt Rigo Stegeman anderen bij het vinden van de beste weg naar een betekenisvolle en gelukkige samenleving.

Pin It on Pinterest