Over precies twee weken is het zover: de SDG Action Day waarop we samen de grootste uitdagingen van deze tijd het hoofd gaan bieden. In de aanloop naar de SDG Action Day bloggen vier sprekers van deze dag over hun persoonlijke motivatie om de ontwikkelingsdoelen tot hun dagelijks werk te maken. Wil je hen live horen? Schrijf je dan via deze link in voor SDG Action Day op 25 september in het KIT/SDG House in Amsterdam.  

Regelmatig verschijnen er nieuwsberichten in de media over de lagere levensverwachting en slechtere gezondheid van mensen met een lager inkomen. In Amsterdam zijn de verschillen in gezondheid ook goed zichtbaar.

Als het gaat om ernstige psychische problematiek, worden er meer klachten gerapporteerd in buurten waar relatief meer mensen wonen met een lager inkomen dan in buurten waar relatief meer mensen wonen met een hoger inkomen. Kijkend naar opleidingsniveau, zien wij dat ernstige psychische klachten vijf keer zo vaak voorkomen bij lager opgeleide mensen.

Hoewel de meningen over de haalbaarheid van een gelijk gezondheidsniveau voor iedereen verschillen, vind ik dat iedereen een gelijke kans zou moeten hebben op een gezond leven en aanspraak mag maken op extra ondersteuning als dit nodig en gewenst is.

Cijfers ernstig psychische klachten in Amsterdam (bron GGD Amsterdam)

Verdeling per stadsdeel: Geuzenveld – Slotermeer 13,3%; Bijlmer – Oost 13,2%; Centrum 6% (ernstige depressie) Verdeling per opleidingsniveau: Hoog opgeleid 4%; Laag opgeleid 21%

Samenwerking is key

Annelies van Loon

In mijn dagelijkse werk merk ik dat het cruciaal is om goed contact te hebben met vele andere partijen binnen en buiten de GGD en dan met name de kwetsbare burgers zelf. Op die manier blijven we van elkaar leren en houden we kennis actueel. Er gebeurt al heel veel maar we weten vaak niet zeker of wat we doen ook werkt, er is niet altijd een gouden standaard die helpt voor iedereen. Zo kan een beweegaanpak bewezen effectief zijn voor gemotiveerde mensen die lekker in hun vel zitten maar onbereikbaar voor iemand die te veel stress heeft door problemen en veel teleurstellingen ervaart in het leven.

Kwetsbare mensen hebben doorgaans ook niet één probleem maar een combinatie daarvan. Naast te weinig inkomen om rond te komen, gezond eten te kopen of te gaan sporten verkeren zij mogelijk in een negatieve stemming of kampen zij met gezondheidsproblemen. Er is vaak een samenhang te vinden in die problemen en die samenhang zouden we terug moeten zien in de aanpak.

Het is daarom belangrijk om alle partijen in te schakelen die op enige manier betrokken zijn bij kwetsbare burgers, niet alleen hulpverlening maar ook naasten en werkgevers. Door samen te werken in brede coalities en ons lerend op te stellen, is een stad beter in staat om deze mensen beter te bedienen. In een metropool met veel diversiteit is het belangrijk om de mensen te bereiken op een manier die bij hen past. Elke organisatie heeft daarin een andere uitgangspositie. Juist door het bundelen van de kennis en krachten vergroten we de kans op een ongedeeld gezonder Amsterdam.

Eén van de wettelijke taken van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam is het verzamelen van gegevens over de gezondheid van de Amsterdamse bevolking. Daarnaast verstrekt de GGD advies en informatie over de gezondheid van diverse groepen van jong tot oud.

Praat mee op de SDG Action Day

Tijdens de SDG Action Day hopen wij samen met de deelnemers te kunnen praten over het realiseren van een gelijker Amsterdam met name op het gebied van gezondheid. Wij geloven dat er met een gezamenlijke visie en gezamenlijke inspanning meer mogelijk is. De SDG Action Day is daarom een goede gelegenheid om dit verder uit te diepen.

Annelies van Loon is onderzoeker bij de GGD Amsterdam en coördinator in het sociaal domein met de opdracht evaluatie onderzoek beter te benutten en beter kennis te delen. Het gaat dan met name over evaluaties van uitvoeringspraktijken voor de kwetsbare burgers met de hoofdvraag “waar worden mensen nu echt door geholpen?”. Ze werkt nu 5 jaar bij de gemeente en was daarvoor werkzaam bij de Amsterdamse GGZ als onderzoeker op onderwerpen als vermaatschappelijking van mensen chronische GGZ problematiek en GGZ behandeling voor mensen met een niet-westerse achtergrond.

Pin It on Pinterest